DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeZ hry ChemPlay by mal J. A. Komenský radosťV školách máme stále viac detí, ktoré majú problém sústrediť sa celých 45 minút na jedno učivo. Nová stolová didaktická hra, ktorú vymysleli gymnazisti Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš, by dokázala zábavnou formou pomôcť učiteľom pri preberaní a opakovaní anorganickej chémie na základných a stredných školách. 

Chémia hrou

Hodina chémie by mohla vyzerať tak, že učiteľ rozdelí triedu do dvoj až šesťčlenných skupín, ktoré sa hrajú na klasickom hracom pláne s figúrkami a kockami. ChemPlay, teda chémiu hrou, môžu hrať deti s rôznymi úrovňami vedomostí na základnej aj strednej škole. 

Hráči v ChemPlay spoznávajú chemické prvky a ich vlastnosti, zbierajú ich a tvoria z nich zlúčeniny. Hra atraktívnou a pútavou formou podporuje logické, kombinačné, analytické aj tvorivé myslenie. Najjednoduchšia úroveň spočíva v spoznávaní a precvičovaní chemických prvkov, najstarší žiaci môžu súťažiť a skladať z prvkov komplexy. Výhodou tiež je, že učiteľ dokáže počas hodiny veľmi rýchlo overiť zvládnutie učiva jednotlivými žiakmi.

ChemPlay chce ísť do škôl

Po dvoch rokoch testovania, vylepšovania a získavania rôznych ocenení sa autori rozhodli hru vyrobiť vo väčšom náklade a ponúknuť ju do škôl a domácností. Testovaním hry na školách na Slovensku aj v Čechách sa ukázalo, že učiteľov hra zaujala, deti navyše aj motivovala k tomu, aby boli aktívne a pýtali sa. 

ChemPlay, ktorú jej autori prezentovali už aj na medzinárodnej úrovni sa však reálne dostane do škôl, až keď sa podarí financovať jej výrobu. V súčasnosti beží na www.startlab.sk/chemplay crowdfundingová kampaň, ktorú môže podporiť každý, kto chce pomôcť autorom dostať túto zaujímavú učebnú pomôcku do škôl. 

Ak by sa podarilo učiteľom osloviť rodičov, aby túto kampaň podporili, uvedenie hry do praxe by nemalo byť problémom. Zapojením sa do kampane totiž môžu hru škole aj darovať. Pre ilustráciu: ak sa v jednej škole nájde 33 rodičov, ktorí kampaň podporia symbolickou čiastkou 5 eur, škola získa kompletnú sadu ChemPlay. Učiteľ chémie ju bude môcť využiť na vyučovaní všetkých tried.

12.11.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.