DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeVýskum o problémoch transrodových detíObčianske združenie TransFúzia robí výskum o skúsenostiach transrodových detí a mladých ľudí na základných a stredných školách. Hľadáme deti a mladých ľudí do 18 rokov a ich rodičov, ktorí by mali záujem porozprávať o svojej situácii.

Zo skúseností našich klientov vieme, že transrodové deti bývajú vystavené sociálnemu vylúčeniu a šikanovaniu, téme sa však u nás venuje minimálna pozornosť. Cieľom nášho výskumu je zvýšiť povedomie v tejto oblasti, vytvoriť príručku pre rodiny a školy o tom, ako pre trans deti a mládež vytvoriť prijímajúci a bezpečný priestor na školách.

Hľadáme učiteľov a učiteľky, deti, mladých ľudí a ich rodičov, ktorí by nám povedali svoj osobný príbeh a objasnili, aké sú osobité výzvy a problémy v školskom prostredí. Rodičom a deťom tiež ponúkame možnosť navzájom sa skontaktovať  a poskytnúť si podporu. Taktiež ponúkame poradenstvo.

V prípade, že poznáte transrodové deti, mládež alebo ich rodičov, ktorí by boli ochotní o tejto téme hovoriť alebo by ste sa chceli o svoje skúsenosti podeliť vy, kontaktujte nás na adrese  transfuzia(zavináč)gmail.com alebo na čísle 0948 287 980 (Romi Kollárik). 

Viac informácií o občianskom združení TransFúzia nájdete na transfuzia.org.

31.03.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.