DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saChcete študovať alebo učiť v zahraničí?Študenti majú príležitosť získať štipendium na jednu zo 14 škôl siete United World Colleges v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016, a to s finančnou podporou neziskovej organizácie LEAF. Prihlásiť sa môžu študenti 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl mladší ako 18 rokov s výborným prospechom a so zvládnutými základmi anglického jazyka.

Na školách sa vyučuje podľa dvojročného preduniverzitného programu International Baccalaureate považovaného za jeden z najnáročnejších stredoškolských programov vôbec. Po ukončení dvojročného štúdia absolventi UWC zložia medzinárodne akceptovanú skúšku, vďaka čomu majú možnosť študovať na univerzitách po celom svete. K dispozícii je osem miest na školách so sídlom v USA, Kanade, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Walese, Arménsku a v Bosne a Hercegovine, pričom výška štipendií je závislá od finančných možností rodičov študenta.

Pre študentov zo znevýhodneného prostredia je určené špeciálne štipendium UWC Young Change Makers Programme. Ide o dodatočnú podporu talentovaných stredoškolákov, aby im hmotná núdza či mimoriadna rodinná situácia nebránila získať prístup k vzdelaniu na UWC. Tento program rovnocenne spolufinancujú hnutie UWC a nadácia VELUX.

Prihlášku s prílohami musia študenti zaslať najneskôr do 14. februára 2014. Bližšie informácie o ďalších kritériách na uchádzačov o štipendium, informácie o štúdiu, o jednotlivých školách, ako aj všetky potrebné prihlasovacie formuláre sú dostupné na stránke www.uwc.sk.

Ponuky pre učiteľov


UWC zároveň hľadajú nadšených a inšpirujúcich učiteľov, ktorých poslaním je intelektuálny, spoločenský a etický rozvoj študentov. Učiteľov, ktorí sú presvedčení, že vzdelávanie prebieha aj mimo školských lavíc. S nástupom v auguste 2014 sú voľné miesta na:

UWC Mostar (antropológia, matematika a psychológia),
UWC Costa Rica (dejepis, environmentálne systémy a spoločenstvá, fyzika, chémia a matematika, ekonómia),
UWC USA (fyzika),
UWC Maastricht (design tech­nology),
UWC Mahindra College (matematika, fyzika, environmentálne systémy a spoločenstvá, angličtina – literatúra / jazyk a literatúra, ekonómia).

Väčšina škôl vyžaduje plynulú úroveň anglického jazyka, univerzitné vzdelanie v príbuznom odbore, záujem o multikultúrne prostredie a dobrodružného ducha. Predchádzajúca skúsenosť s IB programom je vítaná, no nie je podmienkou. Od učiteľov sa zároveň očakáva, že budú prispievať ku komunitným aktivitám školy ako vedúci alebo supervízori a poskytovať študentom podporu a poradenstvo. Väčšina učiteľov býva spolu s rodinami v školskom kampuse.

Podrobné informácie o voľných miestach sú dostupné na stránke www.uwc.org/get_involved/jobs alebo prostredníctvom občianskeho združenia United World Colleges Slovakia National Committee na e-mailovej adrese uwc[at]uwc.sk.


06.02.2014


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.