DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 4. ročník, číslo 9
IV. ročník/číslo 9
Obsah čísla
 • V. Burjan: Oceňujeme, že ste nás ocenili (editoriál)
 • Naša anketa: Aké prijímačky by ste vymysleli?
 • V. Burjan: Čo sa môžu učitelia naučiť od marketérov? (2.)
 • Z. Zimenová: Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi
 • A. Chlupíková: Načo sú škole rodičia
 • Vyspovedali sme Milana Hejného: Učiteľ nesmie vysvetľovať
 • Číslo na zamyslenie: Chlapci majú zo SJL priemernú známku 2,69, dievčatá 2,07
 • Za a proti: Mala by mzda učiteľa závisieť od výsledkov jeho žiakov?
 • I. Kalaš: Premeny školy v digitálnom veku
 • J. Ivančík: Motivácia po fínsky
 • Skutočný príbeh: Zjavný úmysel požívať alkoholické nápoje
 • Dobré tipy: T. Repček: Sedem tipov, ako na školský web
 • R. Baranovič: Škola v sieti
 • Nepáči sa nám: V. Burjan: V Testovaní 9 sa podvádza!; Aj v Amerike sa falšujú výsledky testov
 • Nepáči sa nám: L. Kunová: Naoko it‘s great; D. Božová: Olympiádam štát príliš nepraje
 • Pozoruhodné myšlienky Jany Nováčkovej
 • Škola kedysi: M. Kočí: Strasti a slasti revúckeho študenta (2.)
 • Zamyslenie nad fotografiou: V. Burjan: Používate v škole Ramelliho kolesá?
 • M. Kaňa: Čo si myslíme o právach dieťaťa my
 • J. Pekárová: Veselý pomocník Bee-Bot
 • D. Richter, M. Zajaček: Červená kapusta na chémii
 • M. Balážovič: Prečo počuť hadicu?
 • J. Koníčková: Ako na deviatakov po prijatí na strednú školu
 • K. Kosánová: Ľúbostná pieseň na obraze
 • N. Gálisová: Ako mumifikovať primána
 • J. Flaškár: Objavte videokonferenciu
 • I. Viskupová: Milióny, tisícky, stovky, desiatky, jednotky, ...
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Otázky pre špekulantov, Vieme o všetkom, Veľká prestávka, Bezplatná riadková inzercia, Fotogaléria DOBREJ ŠKOLY
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.