DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 2. ročník, číslo 6
II. ročník/číslo 6
Obsah čísla
 • V. Burjan: Policajti poznajú vízie svojo šéfa. A učitelia? (editoriál)
 • Ľ. Pavelka: Ekonomika štátu priamo ovplyvňuje kvalitu vzdelávania
 • Naša anketa: Čo by sa zmenilo v školách, keby tri štvrtiny učiteľov boli muži?
 • J. Herbulák: Projekty zaberajú veľa času, no môžu učiteľom mnoho dať (rozhovor)
 • T. Mičáňová: Stena v triede je vzácny priestor
 • M. Mrva: Je americké školstvo lepšie ako slovenské?
 • B. Zelinová: Extra dlhé fašiangy 2011 a ako ich pedagogicky využiť
 • V. Burjan: Učme žiakov rozhodovať sa!
 • Z. Mištinová: Aj prostredie školy vychováva
 • T. Repček: Hot Potatoes – interaktívne úlohy presne podľa vašich predstáv
 • P. Černák: Spoločenské hry v škole (6.) Hry, ktoré vznikli z najlepších kníh
 • B. Zelinová: Krotíme obrazovku (recenzia knihy)
 • I. Straussová: Sny sú dobré, sny sú potrebné (fejtón)
 • Naše pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Vieme o všetkom, Smiech lieči, Namiesto krížovky...
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.