DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 1. ročník, číslo 6
I. ročník/číslo 6
Obsah čísla
 • V. Burjan: Je pre koho, ale možno nebude za čo...
 • V. Burjan: Školské vzdelávacie programy - krok správnym smerom
 • Anketa: Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v OG na 5 % populácie?
 • Rosová T.: Kým nebude vzdelávanie prioritou pre voličov, nebude ňou ani pre politikov
 • Tejbus L.: Nedocenení olympionici zo školských lavíc
 • Bečka J.: Rozumieť im...
 • Zelinová B.: Deväť krokov k samostatnej práci žiakov (recenzia knihy L. Bajera)
 • Zasurfujte si: webové stránky pre učiteľov plné materiálov a inšpirácie...
 • Kluvancová M.: Chyťme sa za ruky a poďme lietať
 • Úvahy po zvonení: kratučké postrehy V. Burjana
 • Raabe Slovensko: Ako rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov
 • Zelinová B.: Učíme pre život 2010 – celkom „iná” konferencia
 • Školstvo a vzdelávanie vo volebných programoch politických strán (2. časť seriálu)
 • Akadémia vzdelávania: Učiteľ 21. storočia
 • Koníčková J.: IKT na slovenčine? Samozrejme, na 100 spôsobov!
 • Helen Doron: Nové, perspektívnejšie možnosti uplatnenia učiteľov angličtiny
 • Vieme o všetkom: Krátke správy o podujatiach pre učiteľov a žiakov
 • Namiesto krížovky: 10 otázok na tému Svet umenia zo žiackej súťaže EXPERT
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.