DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Ako by mala vyzerať škola, v ktorej by sa učiteľ cítil dobre?

pridané 30.11.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

 

Vierka MOCÁKOVÁ, Hotelová akadémia, Michalovce

Ja sa v škole cítim dobre takmer stále. Škola má v sebe zvláštny pulz, ktorý ma pohýna dopredu bez ohľadu na to, čo v nej je či nie je. Ak by sa však na mňa denne pozerali zachmúrené tváre v triede alebo zborovni, škola by mohla vyzerať aj ako päťhviezdičkový hotel s najmodernejšou technikou, moje pocity by neboli ani trošku pozitívne. Všetko je o ľuďoch a o tom, čo je v nás :) 

 

Zuzana BARTOŠOVÁ, Základná škola, Veľký Krtíš

Triedy vynovené ako u nás, vedenie ako u nás, žiakov v triede o cca 10 menej (alebo + asistent), odhlučnená zborovňa s relaxačnými kreslami, automat na kvalitnú kávu alebo čaj. A raz do mesiaca nejaký bonus – kaderník, masér, psychoterapeut, alebo len ČLOVEK.  

 

Martin JARAB, Súkromná základná škola, Žilina.

V správnej škole sa učiteľ nesmie báť experimentovať a robiť pri učení chyby. Za to by nemal byť trestaný. 

 

Danka Lacková, Materská škola, Kolískova ulica, Bratislava

Rada by som pracovala v škole, kde je výborná atmosféra, každý sa snaží priniesť niečo nové a všetci ťahajú za jeden povraz. Aby som sa v škole mohla podeliť o to, čo som zistila, vyskúšala a objavila, konzultovať, či je moje riešenie správne. Aby som nemusela presviedčať kolegyne, že sa treba posúvať stále smerom vpred, vzdelávať a hľadať. Aby som nemusela riešiť problémy na kolene. Aby som nemusela od rodičov pýtať navyše peniaze a presviedčať ich, že potrebujeme zakúpiť pomôcky.  Aby som mala pomoc aj v prípade technických problémov a nemusela ju zháňať svojpomocne vo svojej rodine. Aby neskutočne dlhé hodiny nadčasov boli ohodnotené tak, aby som si  mohla pozvať svoju rodinu na dovolenku za to, že mi celý rok pomáhajú. Aby som mohla s hrdosťou povedať že som učiteľka aj na spoločenských akciách. Aby deň učiteľov bol pre mňa sviatkom, na ktorý sa mám dôvod tešiť. 

 

Eva Žůrková, ZŠ Bernolákovo

Učiteľ by sa dobre cítil v škole, kde by pociťoval podporu pre všetky svoje aktivity, či už zo strany žiakov, rodičov, vedenia školy + štátnej školskej politiky. Pracoval by so žiakmi za pomoci učebníc, metodík, internetu... Mal by mať istotu, že to, čo platí dnes ráno, bude platiť aj dnes poobede. Zmenou vlády sa často mení koncepcia vzdelávania. Pokiaľ budú existovať rôzne testovania, inšpekcie, ktoré sú zamerané na výkon žiakov, nebudú sa v škole dobre cítiť ani žiaci, ani učitelia. Školské vzdelávacie programy by sa mali dopĺňať o hodiny výchovného charakteru. Žiaci sú zbytočne preťažovaní, stres stupňuje ich agresívne správanie a preto sa v škole nemôžu dobre cítiť oni samotní ani pedagogický zbor. 

Zuzana Minarechová, Materská škola Šamorín 

Vedenie (riaditeľ - zriaďovateľ) by mal akceptovať jeho inovatívne pristupy, chuť experimentovať (ale s erudovanými teoretickými poznatkami z didaktiky a pedagogiky), tvoriť. Dôležitá je aj spätná väzba od rodičov a ich podpora a pochopenie pre edukačné aktivity.

 

Jana Budinská, ZŠ, Malokarpatské námestie, Bratislava

Škola by mala byť bezpečná. Kolektív kolegov otvorený novým názorom. Ale hlavne musí voňať človečinou. 

 

Jarmila Janisková, SPŠ Nové Mesto nad Váhom

. kde vládne príjemná atmosféra, vzájomná úcta (učiteľ - vedenie - žiak),

. kde je podporovaná tvorivosť,

. kde každý vie, kam smeruje (jasné smerovanie školy),

. kde sa hľadajú spôsoby, ako sa veci dajú riešiť (nie ako sa to nedá).

  

Gabriela Perejdová, SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Očakávam kvalitný manažment školy s jasným smerovaním školy a modernou víziou rozvoja školy, ktorý podporuje moderných a inovatívnych učiteľov. Škola s tvorivou atmosférou, spoluprácou učiteľov. Škola, kde učiteľ nie je preťažený administratívnymi činnosťami.

 

Lenka Jancíková, SOŠ Púchov 

Učiteľ sa bude dobre cítiť v škole, kde fungujú kolegiálne vzťahy s výraznou podporou vedenia školy. Učiteľ musí mať požnosť profesionálneho rastu. Vtedy bude príkladom pre žiaka a bude svoju prácu robiť profesionálne. Na druhom mieste je materiálne vybavenie školy, ktoré zatraktívni vzdelávanie.

 

Anita Krommerová, doktorandka FMFI UK Bratislava

Učiteľ sa cíti dobre v triede so žiakmi, s ktorými sa dá pracovať, dajú sa motivovať a oceňujú snahu učiteľa. Väčšina žiakov je taká, no nájdu sa aj vyrušujúci. Pre učiteľa je výzvou zaujať préve takýchto nezbedníkov. Jednou z možností je využívanie digitálnych technológií.

A ako by mala vyzerať ideálna škola? Podpora zo strán riaditeľa školy a zriaďovateľa. Dobrý vzťah nielen so študentami ale aj s rodičmi. Možnosť využívať počítače, digitálne hračky, fotoaparát, skener, tlačiareň...

Ak je práca učiteľa ohodnotená a pochválená, vždy sa lepšie pracuje.

 

Ernestína Lietavová, Súkromná základná škola, Dubnica nad Váhom

Ako prvé ma napadlo (a to mi všetci prepáčte), že učiteľ by sa cítil dobre v škole, kde deti CHCÚ vedieť. Viem, o čom hovorím, mám 30 ročnú prax.

Ale táto jedna veta nestačí. Žiada sa mi dodať, že dobre sa bude učiteľ cítiť v škole vtedy, ak mu kontrolný orgán príde poradiť, nie hľadať, na čom ho podraziť.

Dobre sa bude učiteľ cítiť, ak sa niekto tam hore zamyslí, čo za nehoráznosť to odklepli - kariérny postup. Po piatich rokoch nám dajú úbohých 6% k platu. Zovšeobecnili sme, že učiteľ sa nechce vzdelávať. Ale kde sú tí učitelia, čo sa vzdelávať chcú? Ja ich dosť a ja patrím k nim!

Dobre sa bude cítiť učiteľ, ktorému vláda prehodnotí odchod do dôchodku. Učiteľovi do 62 alebo 65 rokov hrozí, že neudrží ani kriedu a to ešte nehovorím o jeho opotrebovanostia nervoch. Vyskúšajte si to, páni vo vláde, čo je to učiť!

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100005 komentárov k článku: “Ako by mala vyzerať škola, v ktorej by sa učiteľ cítil dobre?”

 1. Jednoducho Škola pridal Ibolya Straussová, 07.12.2010
  Jednoducho je to škola, kde neexistuje "to sa nedá" ani "ja", iba "poďme do toho" a "my". A pod tým my nemyslím iba pedagógov.
 2. Anketa pridal Magdaléna Dzurjaninová, učiteľka na ZŠ, 13.12.2010
  Ja by som sa určite dobre cítila v škole, do ktorej by deti chodili s radosťou.
 3. Staronová pridal Adriana Ružiaková, ZŠ J. A. Komenského, Revúca, 13.12.2010
  Tak, ako naša škola. Krásne prerobená, staronová, príjemná. Prostredie, kam sa deti a učitelia každý deň radi vracajú. Vedenie, ktoré sa stará o spokojnosť svojich zamestnancov má záujem o nové inovatívne metódy výuky a podporuje moderné technológie. Kde si učitelia navzájom predávajú svoje skúsenosti pri výchove a vzdelávaní, aj keď bojujeme s nedostatkom učebníc, stresom a nedostatkom času. Zrušila by som zvonenie a fungovanie "na povel", aby pohoda bola dokonalá. A ešte primerané ohodnotenie "poslania" učiteľskej profesie.
 4. Škola budúcnosti? pridal Iveta Milanová, učiteľka, 16.12.2010
  Pre dobrú prácu učiteľ potrebuje moderné podmienky, pomôcky, pochopenie a podporu zo strany okolia, reálny pocit ocenenia svojej práce, aby snaha nebola v zárodku potlačená a dobré nápady nezapadli prachom. Dobrý učiteľ má radosť z dobrých výsledkov a spokojnosti detí a ich rodičov, s tým sa priveľmi "počíta", ale len z osobného pocitu nevyžije ani on, ani jeho rodina. Veľmi potrebná je priateľská atmosféra kolektívu bez zbytočnej rivality s jasnými pravidlami a možnosťami pre všetkých. Dobrá škola potrebuje pokoj a čas na vzdelávanie, nie akcie, ktoré pre svoj vysoký počet strácajú svoj cieľ.
 5. Mysím si číslo... pridal MKiri, 05.01.2011
  Poznáte túto matematickú hru. Napadla ma v súvislosti s otázkou. Pod tým číslom vidím učiteľov. Tak ako ich Boh stvoril v učiteľskej prirodzenosti, tých s ktorými som mala možnosť stráviť svoje školské roky alebo iný čas.... a usmievam sa pri pomyslení, čo by potrebovali, aby sa v škole dobre cítili. A napadá mi A - pod učiteľským stolom barový stolíček, Z - rebriny a zrkadlá v každej miestnosti školy, O - kaderníctvo ako súčasť školy, L - počítačová učebňa len pre neho, R - spací kútik v triede... Ale vážne - pridala by som k ostatným rešpektovanie slobody a kolegov hodných učiteľského stavu.

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.