DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Dejiny - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan pošli na vybrali.sme.sk

Do májovej DOBREJ ŠKOLY sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Dejiny. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu.

 1. Ktorý z uvedených spoločenských javov sa objavuje už v praveku?
  A) štátna moc
  B) písmo
  C) majetková nerovnosť
  D) poddanstvo
 2. ...ak zlomí kosť plnoprávneho občana,zlomia mu kosť.“
  Ktorý staroveký štát ako prvý preukázateľne uplatňoval zásadu „oko za oko, zub za zub“?

  A) Rím
  B) Egypt
  C) Atény
  D) Starobabylonská ríša
 3. Starovekí Gréci vyznávali ako ideál ľudskej dokonalosti tzv. kalokagatiu. Ako možno stručne vystihnúť tento ideál?
  A) silný muž, krásna žena
  B) krásne telo, dobrá duša
  C) vytrvalý športovec, úspešný obchodník
  D) statočný vojak, dobrý občan
 4. Heslo Francúzskej revolúcie v roku 1789 znelo:
  A) Mor ho!
  B) Chlieb a hry!
  C) Rozdeľuj a panuj!
  D) Sloboda – rovnosť – bratstvo!
 5. V čase, keď Rimania bojovali proti Kartágu a začínali budovať svoju svetovládnu ríšu, život ľudí na území
  dnešného Slovenska zodpovedal obdobiu 

  A) praveku
  B) staroveku
  C) raného stredoveku
  D) vrcholného stredoveku
 6. V roku 1054 došlo k tzv. schizme - rozštiepeniu kresťanstva. Ktoré dve cirkvi pritom vznikli?
  A) kalvínska a luteránska
  B) katolícka a pravoslávna
  C) katolícka a evanjelická
  D) rímskokatolícka a gréckokatolícka
 7. Hus, Luther, Münzer, Kalvín, Wicklef... Čo spája týchto mužov?
  A) boli súčasníkmi
  B) tvrdili, že Zem je guľatá
  C) snažili sa o reformovanie cirkvi
  D) žiadali samostatnosť pre kolónie
 8. Komu boli adresované Žiadosti slovenského národa?
  A) Uhorskému snemu a vláde
  B) Slovanskému zjazdu
  C) Františkovi Jozefovi I
  D) Slovenskej národnej rade
 9. Slovensko sa stalo samostatným štátom iba nedávno. Väčšiu časť svojich dejín prežili Slováci v spoločnom
  štáte s Maďarmi a s ďalšími národmi. V ktorom období znel názov tohto štátneho útvaru Rakúsko-Uhorsko?

  A) 1000 ‒ 1918
  B) 1526 ‒ 1918
  C) 1805 ‒ 1918
  D) 1867 ‒ 1918
 10. Miestom jej vzniku je Viedeň, prvým sídlom Myjava a jej prvým predsedom bol J. M. Hurban. O akej inštitúcii je reč?
  A) Slovenská národná rada
  B) Matica slovenská
  C) spolok Živena
  D) spolok Tatrín

Koľko odpovedí máte správnych?

(C ,D, B, D, A, B, C, A, D, A)

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Dejiny - otázky zo súťaže EXPERT geniality show”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.