DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – január 2017

pridané 03.01.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Inšpirácií od tzv. homeschoolerov, teda rodičov učiacich svoje deti doma či tipov, ako vzbudiť u detí nadšenie pre matematiku nikdy nie je dosť. Chcete, aby boli vaši žiaci aktívnejší? Skúste použiť metódy bádateľského vyučovania či skupinové vyučovanie E-U-R, ktoré môžu byť zaujímavým spestrením hodín. 

Určite ste už aj vy počas hľadania inšpirácií na internete zablúdili na webstránky a blogy rodičov, ktorí učia svoje deti doma. Tzv. homeschooleri môžu byť zdrojom skvelých nápadov aj pre učiteľov. Čo je vo svete už dostatočne zabehnutým systémom, je u nás stále v plienkach. Napriek tomu nájdeme niekoľko príkladov toho, že alternatíva zapúšťa korene aj na Slovensku. Mojím obľúbeným blogom je Svet okolo nás. Nájdete tu množstvo tipov na výlety a exkurzie s deťmi a množstvo praktických nápadov na vzdelávanie, ktoré baví. Škoda, že podobné blogy nepíše aj viac slovenských učiteľov. Určite by bolo o čom. 

Matematika nás obklopuje prakticky neustále, napriek tomu k nej má až príliš veľa ľudí odpor. Často je vnímaná ako strašidelná vedná disciplína, ktorej rozumie iba hŕstka vyvolených, pričom tí ostatní si vystačia so základnými aritmetickými operáciami. V skutočnosti je to s matematikou úplne inak. Aj o tom je jedna z najlepších tohtoročných kníh o matematike od Jo Boalerovej. Recenziu knihy Matematické cítenie si môžete prečítať v článku na dennikn.sk/blog/matematicke-citenie. Autorka popularizuje matematiku nielen vystupovaním v médiách, písaním kníh, ale aj prostredníctvom uvedenej webovej stránky, cez ktorú sprostredkováva učiteľom a rodičom mnoho rád a inšpirácií, ako vzbudiť u detí a študentov nadšenie pre matematiku. Určite vás poteší, že na nej nájdete aj viacero konkrétnych návrhov vzdelávacích aktivít. 

Chcete učiť tak, aby žiaci na vaše vyučovacie hodiny etiky, občianskej výchovy alebo dejepisu nezabudli? Tak, aby boli počas nich motivovaní, aktívni a aby ich preberaná téma zaujala? Zabudnite na chvíľu na prezentácie, interaktívne tabule a tablety – skúste to cez skupinové vyučovanie a metódu E-U-R. Bohatým zdrojom takto koncipovaných vyučovacích celkov so zameraním na ľudské práva a prácu s médiami je webstránka Respekt nebolí. Výučbové materiály vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, ktoré sú v lekciách spracované formou textov, komiksov, audio nahrávok, krátkych animácií a videí, pričom všetky využívajú overené postupy rozvoja kritického myslenia. Autorkou väčšiny lekcií je Nina Rutová, lektorka programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a garantka projektu Médiá tvorivo.

GLOBE je medzinárodný program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. Program využíva metódy bádateľsky orientovaného vyučovania, pri ktorom žiaci rozvíjajú výskumné zručnosti pri realizácii vlastných projektov. Súčasťou webstránky projektu je aj viacero konkrétnych a podrobne metodicky opísaných návrhov aktivít pre prírodovedné vzdelávanie. Dovoľte žiakom navrhovať a overovať ich vlastné hypotézy a naučiť sa viac.

Prínosom pre aktívne vzdelávanie žiakov o ich bezprostrednom životnom prostredí môže byť aj metodická príručka Kde žijeme, ktorú vydalo už takmer pred desiatimi rokmi občianske združenie Pangea. Celý program, ktorý je vhodný najmä pre regionálnu a environmentálnu výchovu (prípadne na realizáciu vzdelávacieho programu projektových dní), je rozdelený do šiestich tematických celkov: Učíme sa spolupracovať, Spoznávame svoje okolie, Čo na to ľudia?, Od lokálnych problémov ku globálnym, Čas na zmenu a Naša ruka k dielu.

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – január 2017”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post