DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – máj 2016

pridané 04.05.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Deti ocenia, ak budú môcť bádať a objavovať na akýchkoľvek hodinách. Tentoraz to bude na hodinách zemepisu. Na dejepis tiež ponúkame aktivity, cez ktoré sa lepšie zvládnu problematické dejiny 20. storočia. Portál na tvorbu online testov vám dokáže uľahčiť život aj pri ich opravovaní. No a zisťovali a následne vyhodnocovali ste niekedy u svojich študentov na občianskej výchove ich postoje? Alebo ste sa pokúšali zaznamenať pokrok či zmapovať schopnosti vašich žiakov? Ak nie, možnosti sú tu!

Keď sa chce, dajú sa robiť veľké veci. Pozrite si výsledok snaženia študentov Spojenej školy Tvrdošín, ktorí sa na základe podnetov od učiteľov rozhodli vytvoriť portál na tvorbu online testov. Medzi jeho výhody patrí okrem intuitívneho ovládania v slovenčine aj možnosť tvorby viacerých typov otázok. Vďaka automatickému vyhodnocovaniu nebudete mať problém s opravovaním a všetky výsledky nájdete vždy prehľadne na jednom mieste. 

Vo verejnej debate čoraz viac počuť, že učenie o dejinách 20. storočia má na školách vážne medzery. Moderné dejiny je potrebné žiakom sprístupňovať nie nudným výkladom, ale cez aktivity, ktoré ich zaujmú, vtiahnu do centra diania a prenesú do daných historických udalostí. Sériu takýchto aktivít nájdete na hore uvedenej webstránke, ktorú je možné, napriek tomu, že je česká, vy­užívať aj v slovenských podmienkach. Okrem množstva didakticky spracovaných tém tu nájdete aj príklady dobrej praxe, metodické príručky (Pamäť a projektové vyučovanie v dejepise: bit.ly/pamatprirucka) alebo interaktívne e-learningové moduly. Verím, že práve takto bude vyzerať dejepis budúcnosti. 

Zdá sa, že s bádateľsky orientovaným vyučovaním to myslia v Českej republike vážne. Len prednedávnom sme si predstavili webstránku badatele.cz a už tu máme ďalší zdroj kvalitne spracovaných aktivít, ktoré žiakom pomáhajú rozvíjať ich praktické schopnosti, aplikovať teoretické poznatky v praxi a prepájať učivo s reálnym životom. Zmeňte vyučovanie na zážitok s novou príručkou Badatelsky orientované vyučování zeměpisu, ktorá vznikla ako výstup z aktivít katedry geografie na PF JU v Českých Budějoviciach. Viac ako dvadsať úloh ocenia nielen učitelia geografie, ale aj ich kolegovia prírodovedných predmetov. Príručku si môžete bezplatne stiahnuť.

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, ako zistiť postoje svojich žiakov, následne na ne reagovať aktivitami počas vyučovania a na konci vedieť vyhodnotiť posun a zmenu v postojoch, príručka Ako vieme, že to funguje, vás určite poteší. Obsahuje 20 praktických aktivít spolu s pracovnými listami, materiálmi, ako aj príkladmi rôznych metód, pomocou ktorých môžete zisťovať postoje nielen v multikultúrnej výchove a globálnom vzdelávaní. 

Chcete zaznamenávať pokrok svojich žiakov alebo detí vo vizuálne pútavej a prehľadnej podobe? Vyskúšajte online aplikáciu Co umím, ktorá je určená pre mapovanie schopností. Prepája formálne a neformálne vzdelávanie, zameriava sa na silné stránky dieťaťa a môže slúžiť aj ako motivačný nástroj k ďalšiemu zlepšovaniu sa. Nemusíte využívať priamo prostredie aplikácie. Možno sa stačí len inšpirovať a podobný spôsob spätnej väzby vyskúšať po svojom priamo v triedach. 

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – máj 2016”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post