DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Máme byť radi, keď OECD radí?

pridané 29.02.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Pred pár dňami navštívil Slovensko generálny tajomník OECD Angel Gurría a priniesol nám darček v podobe dvoch materiá­lov hodnotiacich stav slovenského školstva. Kôpka podobných dokumentov v ministerských zásuvkách tak utešene rastie. Materiály sú voľne dostupné na webe, takže je možné, že niektorí čitatelia DOBREJ ŠKOLY do nich nahliadnu. Ak to chcete urobiť, majte na pamäti nasledovné.

OECD je ekonomická, nie pedagogická organizácia. Jej experti vnímajú všetky sféry života predovšetkým cez prizmu ekonomiky. Zaujímajú ich najmä náklady, návratnosť, efektívnosť, nezamestnanosť, legislatíva, certifikácia, kompatibilita, manažment, ľudské zdroje a pod. Vzdelávanie je pre nich druh investície a dieťa je malý budúci zamestnanec. Ich nazeranie na svet je často príliš technokratické. Vychádzajú predovšetkým z rôznych štatistických dát a ukazovateľov. Ibaže surové dáta sú často slepé, nedokážu zohľadniť kontext, ktorý je väčšinou kľúčový. A experti OECD málokedy preniknú do kultúrnych a iných kontextov posudzovanej krajiny dostatočne hlboko, pretože to v danom časovom rámci nie je možné. Ďalším problémom je skutočnosť, že OECD prezentuje svoje odporúčania ako ne-ideologické či nad-ideologické. To je veľká ilúzia, ktorej by sme nemali podľahnúť. Redukcia všetkého na ekonomické otázky, slepá viera v štatistické údaje, snaha o štandardizáciu vzdelávania naprieč krajinami, viera v manažérske riešenie problémov – to všetko sú základné princípy neoliberálnej ideológie. Autori správ by ju mali priznať a netváriť sa „čisto odborne“.

Ak vás uvedené varovania neodradili, a predsa len sa do materiálu OECD začítate, nájdete aj mnoho rozumných odporúčaní. Niektoré problémy nášho školstva sú totiž také očividné, že na ich odhalenie stačí expertovi aj víkendový pobyt. Mate­riál konštatuje silné podfinancovanie školstva, neúmerne nízke platy učiteľov, ale aj neefektívnu sieť škôl – príliš veľa malých škôl, príliš malé triedy, skupiny škôl blízko pri sebe, školy, o ktoré je malý záujem atď. Expertov OECD nenadchla ani príliš malá (rozumej nulová) selekcia adeptov učiteľstva a už vôbec nie ich vysokoškolská príprava odtrhnutá od praxe. Znovu nám pripomenuli aj nedostatočnú snahu o inklúziu, nízku sociálnu mobilitu či problémy s rómskymi žiakmi.

Na Slovensku je to tak, že keď na nejaký problém dlhodobo poukazujú domáci odborníci, vedenie rezortu si z toho veľa nerobí. Keď však to isté zaznie z úst experta OECD, úradníci stoja v štartovacích blokoch pripravení vyraziť do boja s problémom. Tak uvidíme, koľko bude po tejto správe prijatých urgentných opatrení. 

Vladimír Burjan

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Máme byť radi, keď OECD radí?”

Your comment