DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Malo by učiteľa zaujímať, aké poznámky si žiaci píšu na jeho hodinách?

pridané 04.11.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Diktujete žiakom poznámky? Nechávate ich, aby si ich písali sami? Kto ich to naučil? Kto by ich to mal naučiť? Vedia vaši žiaci písať poznámky? Je to dôležitá zručnosť? Je zbytočné žiakov učiť písať poznámky? Stačí, keď si ich odfotia  z tabule alebo od kamaráta? 

Prečítajte si anketové odpovede uverejnené v decembrovej DOBREJ ŠKOLE:

Mária Grafová, Súkromná ZŠ, Ružomberok
Učím na prvom stupni a teraz mám štvrtákov. Pracujem s nimi druhý rok a pomaličky sa učíme robiť si poznámky tak, aby im žiaci rozumeli. Pri získavaní informácií z internetu moji žiacinepoužívajú žiadne Ctrl+C a Ctrl+V, ale vyberajú si z informácií iba to, čomu rozumejú. Nie je to ľahké, ale len tak sa naučia určitému systému a porozumeniu textu.

Tatiana Mičáňová, bývalá učiteľka, Bratislava
Kým som učila na SŠ, tak som si neuvedomovala potrebu kontroly poznámok a očakávala som, že si ich žiaci vedia robiť sami. To, že si ich vôbec píšu, som brala ako samozrejmosť. Veľký skok ma čakal, keď som prvýkrát učila v prime. Bola to pre mňa dobrá škola. Nezabudnúť napísať nadpis a dátum, pripomenúť pri výklade niekoľkokrát, aby si to či ono určite napísali a zapamätali. K tomu pravidelná kontrola zošitov a poznámok. Energia určite padla na úrodnú pôdu a v budúcnosti to ocenia nielen žiaci, ale aj ďalší učitelia.
Ako rodič som rada, že v zošite môjho syna (prvý stupeň ZŠ) sú krásne a systematicky zoradené poznámky, ktoré si píše pod vedením pani učiteľky. Veľmi ďakujem všetkým učiteľom, ktorí nezabúdajú, pripomínajú a kontrolujú písanie poznámok. Nie každý žiak by to zvládol sám.

Dana Spurná, rodič z facebooku, Bratislava (vyžrebovaná výherkyňa)
Do 11. až 12. roku dieťaťa by to učiteľa malo zaujímať. Bohužiaľ, na prvom stupni učí deti písať si poznámky len veľmi málo učiteľov. Maximum je to, že ich naučia záznamy slovných matematických príkladov. Do druhého stupňa vhupnú s tým, že učitelia očakávajú, že si poznámky robiť vedia a vzhľadom na nedostatok učebníc aj s tým, že sa z nich budú vedieť niečo naučiť. Následne žiaci bojujú so zmätkom vo svojich zošitoch a rodičia spolu s nimi...
Nehovoriac o projektoch, ktoré v niektorých školách deti dostávajú už v prvom ročníku (skúsenosť môjho syna), ale nik ich neučí, ako ich písať, ako hľadať informácie, spájať ich a vyvodzovať závery. Potom sú projekty v prvej a druhej triede ZŠ do veľkej miery výsledkom práce rodičov a neskôr sú to odkopírované články z webu. A, bohužiaľ, mám pocit, že to nevadí nielen učiteľom, ale ani rodičom.


Anna Dvorščáková, OA, Liptovský Mikuláš
Učím nemčinu na strednej škole. Nie som typ učiteľa, ktorý žiakom poznámky kontroluje. Skôr im otvorene poviem, že je to ich vec. Ak majú záujem, poradím, ako ich písať. Nevadí mi, ak si poznámky nepíšu, ale učivo musia ovládať. Skôr či neskôr si uvedomia, či je dobré ich písať alebo nie. Viem, že sú aj učitelia, ktorí gro hodiny venujú diktovaniu poznámok. Osobne to považujem za premárnený čas. Diktovanie poznámok nie je učenie!

Marta Somorová, Spojená škola, Martin
Mali by sme viesť deti k samostatnosti, aby si vedeli sami zapísať, čo potrebujú. Nemali by sme ich nútiť robiť okraje a podčiarkovať to, čo my považujeme za dôležité. Netreba učiť niekoho „robiť si poznámky”. Treba viesť študentov k logickému analytickému mysleniu!


Ján Pluhár, komentár zo stránky DŠ
Učím dejepis na SŠ. Poznámky nediktujem, ale vychádzam z toho, že žiaci SŠ majú učebnice a vedia čítať s porozumením. Preto nereprodukujem to, čo je v knižkách, ale hovorím o tom, čo v knihách nie je a primerane rozširuje danú tému. Na záver vždy nadiktujem nejakú literatúru, ktorú si môžu záujemcovia prečítať navyše. A to si, samozrejme, veľmi vážim. Na iných predmetoch to môže byť komplikovanejšie. Videl som aj také hodiny, na ktorých učiteľ/ka celú hodinu diktovala všakovaké údaje (SJL). Môže to byť užitočné vtedy, keď nie sú k dispozícii žiadne učebnice.

Michal Copko, SPŠE Košice
Poznámky, teda prácu s informáciami, by sa mali naučiť písať na slovenčine. Ja na výpočtovej technike síce občas pár vecí nadiktujem, ale nevyžadujem od žiakov, aby si písali poznámky, ak danú problematiku ovládajú. Rovnako ako kolega Repček si overím na hodine, či žiak učivo pochopil. Ale ak nepochopil a nemá ani čiarku, tak je zle :-)

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100013 komentárov k článku: “Malo by učiteľa zaujímať, aké poznámky si žiaci píšu na jeho hodinách?”

 1. Poznámky k poznámkam pridal Tibor Repček, 08.11.2010
  Myslím si, že by sa žiaci mali naučiť písať poznámky na ZŠ. Ja na SŠ poznámky nevyžadujem a ani nekontrolujem. Či žiak učivo pochopil si overím na hodine popri vysvetľovaní resp. pri vypracovávaní úloh, pri skúšaní alebo pomocou nejakej písomky.
 2. Je to dilema pridal Ján Pluhár, 08.11.2010
  Ja nediktujem, ale vychádzam z toho, že väčšinou majú na SŠ aj nejaké učebnice, predpokladám, že vedia čítať s porozumením. Preto nereprodukujem to, čo v knižkách je, ale hovorím o tom, čo v knihách nie je a primerane rozširujú pohľad na danú tému. Ide o dejepis. Na iných hodinách to môže byť komplikovanejšie. Videl som napr. aj také hodiny, na ktorých učiteľ/ka/ celú hodinu diktovala všakovaké údaje /SJ/. Môžbyť je to užitočné vtedy, keď nie sú k dispozícii žiadne učebnice. Ja na záver témy vždy nadiktujem nejakú literatúru, ktoú so môžu záujemcovia prečitáť navyše. A to, samozrejme, si veľmi vážim.
 3. Predmety a škola pridal Biba Zelinová, 08.11.2010
  Ďakujem, že ste do svojich komentárov napísali aj predmet, ktorý vyučujete a typ školy. Je to dôležité pre vzájomné pochopenie sa.
 4. Nevyzadujem pridal Michal Copko, 10.11.2010
  Poznamky, teda pracu s informaciami, by sa mali naucit pisat na slovencine. Ja na Vypoctovej technike sice obcas par veci nadiktujem ale nevyzadujem od ziakov, aby si pisali poznamky ak danu problematiku ovladaju. Rovnako ako kolega Repček si overim na hodine, ci ziaci ucivo pochopili. Ale ak nepochopil a nema ani ciarku tak je zle :-)
 5. Odborný predmet pridal Iulia, 10.11.2010
  Vyučujem odborné predmety na SOŠ. Pri výklade rozprávam volne, ak sú k dispozícii učebnice. Robím stručný zápis osnovy a najdôležitejších faktov na tabuľu. Doplnkové informácie, ktoré sa v učebnici nenachádzajú aj nadiktujem. Poznámky však nekontrolujem, je to vec žiaka.
 6. Poznámky pridal Anna Dvorščáková, 10.11.2010
  Učím nemčinu na strednej škole. Ja nie som ten tip učiteľa, ktorý žiakom poznámky kontroluje. Skôr im otvorene poviem, že je to ich vec, možno poradím, ako ich písať, ak majú záujem. Ak si poznámky nepíšu, nevadí mi to, ale učivo musia ovládať. V podstate skôr či neskôr zistia (uvedomia si), či ich písať alebo nie.
  Takým mojím zaužívaným postupom je, urobiť aktivitu, pri ktorej by žiaci prišli do kontaktu s novým učivom (gramatikou/témou...), sami by sa pokúsili odhadnúť, s čím novým sa stretli (čo sa tam deje, ako sa to deje, aké nové fakty sú tam...) potom im to vysvetlím ja a spolu si zhrnieme dôležité informácie o novom učive (tie si väčšinou napíšu). Na cudzom jazyku sa to dá a tým, že sú do analýzy nového učiva zapojení aj žiaci, rýchlejšie ho pochopia a zapamätajú si ho.
  Ale viem aj, že sú učitelia, ktorí gro hodiny diktujú žiakom poznámky... osobne to považujem za premárnený čas, myslím si, že diktovanie poznámok nie je učenie.
 7. Poznámky a ich zmysel pridal MKiripolska, 24.11.2010
  Dobrý deň. Moja poznámka k poznámkam. Mali by sme vedieť o čo nám ide. Ak potrebujeme, aby žiak len zreprodukoval istý objem informácii, tak stačí, keď mu poznámky pripraví učiteľ - napíše na tabuľu, prefotí... a úlohou žiaka je len naučiť sa ich.
  Ak je ale našim cieľom naučiť deti kriticky myslieť a selektovať podstatné od nepodstatného a vytvárať si vlastný systém učenia sa, potom je nevyhnutné naučiť žiakov tvoriť si vlastné poznámky. Jednoduchým príkladom začiatku tvorby poznámok je primárny stupeň - matematika, kedy deti zo zadania slovnej úlohy robia zápis. Ak deti majú priestor, čas a podporu v tvorbe vlastných poznámok nezriedka sa menia na dielka plné textu, grafiky, odkazov... Podporujem "pôvodnú slovenskú tvorbu"...aj písania poznámok.
 8. Pomenujme veci presne... pridal Dagmar Ondrášiková, 14.12.2010
  Analýzou prečítaných príspevkov zisťujem, že autori viac - menej vyjadrujú svoje pocity, čo je dobrý signál pre zaangažovanosť na téme, no nie celkom lichotivý pre pochopenie témy. Jej hodnotenie z rôznorodých pohľadov vnáša do diskusie chaos.
  Musíme si predsa uvedomiť, že poznáme niekoľko typov vyučovacích hodín. Napr. - výkladová, zameraná na precvičovanie, na hodnotenie, atď. Ďalej si musíme uvedomiť, na ktorom z používaných typov hodín sa využíva písanie poznámok a podľa toho vieme rozlíšiť o aký druh poznámok ide. ( Dátum, zadanie domácej úlohy, učivo, ktoré sa treba naučiť, obsah prednášaného učiva?) To všetko sú poznámky. Sme vysokoškolsky vzdelaní, kvalifikovaní, tak sa vyjadrujme presne a vecne, nie všeobecne - ako laická verejnosť a novinári.
 9. ... ku odbornosti ... pridal Biba Zelinová, 03.01.2011
  Pani Ondrášiková.
  Páči sa mi, že sa nad problematikou písania poznámok zamýšľate komplexnejšie a odbornejšie. Téma si to zaslúži. Ale odborne a terminologicky presných a vyčerpávajúcich článkov som prečítala už dosť, no chýba im praktický rozmer. Preto je niekedy lepšie, ak sa začne z nižšieho levelu a poteší, že sa téma časom hlbšie rozvinie.
  DOBRÁ ŠKOLA si váži každý názor, aj odbornejší aj menej. Oveľa podstatnejšie ako odbornosť je svoj názor vedieť sformulovať a zverejniť. DOBRÁ ŠKOLA ponúka priestor na vyjadrenie všetkým a dúfa, že rôznorodých komentárov na tejto stránke bude časom pribúdať.
 10. Pomenujme veci presne... pridal Dagmar Ondrášiková, 14.02.2011
  Svojim príspevkom a svojim postojom sledujem len jeden cieľ - dostať rozmýšľanie o pedagogike na, ako Vy hvoríte, vyšší level. Píšete, že odborných diskusíí už bolo dosť. Nuž asi neboli dosť odborné, ak sa nedopracovali k výsledkom. Odbornosť sama v sebe nesie znamienko zmysluplnosti - teda praktického využitia.
  Len pre ilustráciu:" Počuli ste niekedy lekárov v diskusii používať laické prostriedky?" Máte pocit, že keď sa vyjadrujú odborne, neriešia praktické problémy. Je v našich radoch príliš veľa amaterizmu, veľa byrokracie a príliš málo pedagogického talentu a umenia.
 11. poznámky - taháky pridal zidekova, 20.02.2011
  Čo si myslím o poznámkach? Som riaditeľka spoločnosti, ktorá sa denne v praxi stretáva s nedostatkom, ktorý spočíva v neschopnosti dospelej populácie písať si poznámky - stručné, jasné, štrukturované a s jasným účelom (na čo im budú slúžiť). Podľa mňa záleží, či si píšem poznámky - ako pripomienku (na čo nemám zabudnúť); alebo ako štrukturovaný obsah nejakej témy - o ktorej budem hovoriť, prednášať ... alebo z rozličných iných pohnútok.
  A či škola má učiť robiť poznámky? Ja osobne si myslím, že je to jedna z veľmi dôležitých úloh školy. Škola dnes učí "memorovať z hlavy" - ale to zväčša končí v krátkodobej pamäti a rýchlo z nej vyprchá. Štruktúrované poznámky - to je podľa mňa "zručnosť" - ktorá dáva základ na ukladania si informácií cez znalosti do dlhodobej pamäti. Najlepšie poznámky sa mi javia v tzv. myšlienkovej mape, ktorá zachytáva aj vzájomné väzby (súvislosti) medzi informáciami. Ak absolvent školy príde do praxe a nevie urobiť poznámky - z porád, z informácií získaných na internete atď. tak je v praktickom živote "výrazne nepoužiteľný". V praxi sú úspešnejší tí, ktorí si vedeli písať štrukturované krátke ťaháky, v ktorých selektovali - čo už vedia a čo si musia "riadne zapísať". Pri ťahákoch (teda štrukturovaných poznámkach) sa mnohí veľa naučili. Ideálne by bolo "známkovať - oceniť" - ak si študenti urobia "Poznámky = ťaháky = osobnú prípravu" nielen z kníh (ktoré dostanú v škole) alebo z nadiktovaných informácií, ale vyselektujú aj nové informácie, ktoré si sami vyhľadali a ktoré ich zaujali (z internetu, kníh) a na základe svojich poznámok ich odprednášajú ostatným študentom s odôvodnením "prečo" ich práve toto zaujalo. Takéto poznámky a ich odkomunikovanie "okoliu" má veľký význam pre prax.
 12. pani Ondrášiková pridal Baris, 11.03.2011
  celú VŠ sme sa učili takéto a podobné odborné kraviny a každý učiteľ mi dá za pravdu, že väčšina z toho je v praxi aj tak nepoužiteľná. učiteľom sa totiž človek musí narodiť. Buď to má v sebe alebo mu ostáva len vypisovať pseudoodborné príspevky a zvyšovať si nimi svoj pocit odbornosti. Bože uchovaj pred takýmto človekom na vyučovaní...
 13. Poznámky k učivu pridal Imrichová, 29.02.2012
  Nie som pedagóg, ale babka žiakov ZŠ a s hrozou sledujem čo sa to na ZŠ deje. Vy vaštudovaní vysokoškolskí pedagógovia ste na aké školy chodili? Zabudli ste pomaly ako sa voláte, akou pedagogikou ste boli vychovaní? To je hroza na dnešných školách /nie všretkých/ ale v Blave iste, ved tam už nič nerobia učitelia, iba davajú písať denne aj 4 písomky, žiadne skušanie, žiadne poznámky k danej latke a zaťažovať všetkým rodičov. To Vás všetkých doma ešte učili rodičia ? To je úreoven skol.........

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.