DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Trúfli by ste si byť učiteľom v Nemecku?

pridané 31.08.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

V diskusiách vo facebookovej učiteľskej skupine Skúsenosti... sme na jar natrafili na komentáre Lucie Krohn. Slovenka, ktorá učí v Nemecku, sa na školstvo pozerá cez optiku pre mnohých nezvyklú: s dôrazom na profesionalitu učiteľa. Oslovili sme ju, aby nám pomohla nazrieť do nemeckého školského systému. Varovanie: popis prípravy budúcich učiteľov môže u niektorých čitateľov spôsobiť mierny závrat.  

Keď som začala učiť v Nemecku, musela som skonštatovať, že o vyučovaní, teda o modernom vyučovaní, neviem vôbec nič. Musím priznať, že som narazila na svoje hranice, keď som sa chcela vyrovnať svojim nemeckým kolegom a čo najrýchlejšie dobehnúť ich náskok. Podotýkam, že ja som bola „skončená“ učiteľka, ale na Slovensku, a oni len absolventi vysokej školy, ale domáci.

Referendariat
To, že úspešne ukončíte vysokú školu, z vás automaticky nerobí učiteľa. V Nemecku má praktická príprava budúcich učiteľov úplne iný rozsah a náročnosť ako na Slovensku. Hovorí sa jej referendariat alebo aj druhá fáza učiteľskej prípravy, trvá dva roky a končí štátnicou. Úlohou referendariatu je okrem iného vyselektovať ľudí, ktorí sa na toto náročné povolanie nehodia, nedokážu efektívne plánovať hodiny a používať moderné metódy, nie sú ochotní na sebe pracovať, nevedia pracovať pod tlakom alebo si nevedia nájsť žiadnu cestičku k žiakom. Bez úspešne absolvovaného referendariatu a záverečnej štátnej skúšky nemá v Nemecku nikto šancu dostať sa do školstva a pracovať ako učiteľ. Latka je veľmi vysoko a nie všetci, čo sa na to dajú, uspejú. U nás napríklad zo štrnástich ľudí neprešli traja.
    Aké sú podmienky úspešného absolvovania referendariatu? Začínajúci učiteľ je štyri dni do týždňa v škole, kde pod vedením mentora učí (za symbolickú odmenu), a jeden deň v pedagogickom seminári. Za tie dva roky sa z vás stane metodický „profík“. Viete, ako efektívne využiť každú minútu hodiny, ako vyťažiť zo žiakov maximum, ako „otvoriť” vyučovanie, ako zaobchádzať s problémovými žiakmi, aké metódy použiť, aby sa čo najviac minimalizovalo vyrušovanie. Za každý neuvážený a neefektívny krok sa strhávajú body.

Hospitácie
Za dva roky musíte úspešne absolvovať desať hospitácií, ja som ako cudzinka mala predpísaných šestnásť. Na každú hospitáciu musíte odovzdať 20-stranovú prácu, v ktorej každý svoj krok detailne didakticky i metodicky zdôvodníte, prípadne navrhnete na tú či onú sekvenciu hodiny alternatívnu metódu podľa situácie. Po každej hospitácii nasleduje 90-minútová reflexia, na ktorej sa hodina analyzuje. Cieľom hospitácií je, aby začínajúci učiteľ robil malé pokroky a neustále sa zlepšoval. Na konci by ste mali dostať hodnotenie lepšie ako 1,5 (slovenská jednotka s hviezdičkou). Pri horšej známke sa znižuje pravdepodobnosť dostať miesto, lebo na jedno sa často uchádza aj 20 uchádzačov. Podotýkam, že ak ste odučili slušnú hodinu bez väčších chýb, ale bola to hodina „tradičná“, nemáte šancu dostať lepšiu známku ako trojku.

Štátna skúška
Referendariat sa po dvoch rokoch končí štátnou skúškou (zweites Staatsexamen), ktorá pozostáva z dvoch odučených hodín a ústnej skúšky – kolloquia. Hodnotený ste komisiou vám neznámych metodikov. Ak ste v praktickej časti neuspeli, opakujete rok referendariatu plus štátnu skúšku. Ak boli hodiny v poriadku, postupujete na ústnu skúšku. Je zameraná najmä na školské právo, ale bežné sú aj otázky z každodenného školského života alebo otázky o využívaní tej či onej metódy, ktorými vás komisia bombarduje asi hodinu. Po ústnej časti sa komisia poradí a večer vám oznámia výsledok. Veľmi dlhý a náročný deň, na ktorý určite žiaden učiteľ tak ľahko nezabudne.

Lucia KROHN (rod. LIBANTOVÁ)
Justus-von-Liebig-Realschule, Düsseldorf

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

5 komentárov k článku: “Trúfli by ste si byť učiteľom v Nemecku?”

 1. Trúfol by si? pridal Augustin Ondrejkovič, 01.09.2012
  Trúfol by si nemecký, rakúsky, francúzsky, taliansky, americký, japonský, austrálsky .... učiteľ byť učiteľom na Slovensku?

  Viem, že učiteľ z Kamerunu, Čadu, Mauretánie, Sudánu, Mali, Kene .... by si trúfol.

  To sme ale dopadli, že?!
 2. Trúfli byste si byt´učitelom v Nemecku pridal Lucia Krohn, 07.09.2012
  Dobrý den, jsemčeská učitelka, která se zabývá 20 let metodami, které se do Č dostaly po r. 89, velmi mě váš článek zaujal. Podobný systém u nás chybí....nevím, jak na Slovensku, ale myslím, že je to podobné jako u nás. Jsem starší generace a cítím se být Čechoslo...moc děkuji, že jsem si o tom mohla přečíst.

  S pozdravem

  Anna Chocholová
 3. Aj my ďakujeme pridal Lenka Kunová, 12.09.2012
  za pekné slová. Milé prekvapenie, že nás čítajú aj Českej republike! :)
 4. Učiteľ je v Nemecku profesionál pridal Miroslava Petrasová, 19.02.2013
  Podľa uvedenej postupnosti krokov, ktorými musí prejsť potenciálny nemecký učiteľ je jasné, že "za katedru" sa nedostane tak, ako na Slovensku, pomaly každý, kto nemá inú prácu. A zrejme to aj stojí za to, absolvovať túto náročnú prípravu. Naša patriarchálne orientovaná slovenská vláda sa usiluje z tohto povolania spraviť nedôstojné a neprimerane platené povolanie pre matky s deťmi. No a samozrejme, slovenský(á) učiteľ(ka) je potom označovaný ako "pseudointeligent" podľa známeho českého: "Kdo neumí, ten učí..."
 5. Niekoľko otázok pridal Anton, 19.06.2013
  Čo to znamená, priemerná, tradičná hodina v nemeckej škole? Čo znamená lepšia ako tradičná vyučovacia hodina v nemeckej škole?? To práve by ma zaujímalo. Aj to, či je v nemeckej škole možné, aby žiak odmietol spolupracovať s učiteľom... lebo sa mu nechce? Aj to, čo sa v nemeckej škole treba žiakom doprosovať, aby sa zapojili do školských aktivít ... Lebo to je, s čím sa ja stretávam na slovenskej škole a neviem si s tým rady ... Silná apatia, nezáujem ... u žiakov.

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.