DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saVýcvik v hudobno-dramatických terapiách

Chcete zažiť skvelú dynamiku a podporu skupiny, znovu objaviť zmysel svojej práce a urobiť niečo pre svoj osobný rozvoj? Chcete si rozšíriť svoj repertoár hier a techník? Znovu objaviť zmysel svojej práce? Prihláste sa k nám!

Séria víkendov vám otvorí nové pohľady na výchovu, terapiu  a na sebe samého. Zažijete a osvojíte si radu hier a hudobno dramatických metód, ktoré tvoria zdravú atmosféru a zdravé sebepoňatie  jednotlivcov i skupiny. Zažijete konštelácie s hudbou a systemický prístup v praxi, vrátane teórie.

Po vyhodnotení skúseností z predchádzajúcich behov sme vytvorili kurz, ktorý zaručuje v skupine bezpečie, dialóg, otvorenosť a diskrétnost, nekritickosť a vzájomný rešpekt. Pokyny lektora sú len doporučením a najlepšie riešenie pre seba má človek ukryté v sebe.

Výcvik je vhodný pre ľudí z pomáhajúcich profesií, pre učiteľov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i pre záujemcov o osobný rozvoj z iných oblastí. Hudobné schopnosti sú výhodou, ale nie sú však nutné. Výcvik je rešpektovaný súčasným vzdelávaním v muzikoterapii. 

Hlavný lektor: Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský www.simanovsky.cz

Supervízia: MUDr. Marcela Litovová.

Externí lektori: slovenskí odborníci na muzikoterapiu  

Účastníci majú možnosť lacného ubytovania neďaleko miesta konania.

Skupina je počtom obmedzená a začína sa plniť!

Termín kurzu: 28. – 30. október 2016

Cena kurzu: 100 eur

Miesto konania: Banská Bystrica

Prihlášky a stručné CV so svojou motiváciou posielajte na: monika.adamcikova@gmail.com  

18.05.2016


Geobádateľna v Banskej Štiavnici

19.02.2016 sa v Slovenskom banskom múzeu, v priestoroch Mineralogickej expozície,  konalo otvorenie Interaktívneho múzea s „Geobádateľňou“.

V Interaktívnom múzeu môže návštevník vidieť Mendelejevovu tabuľku prvkov s ich minerálmi, fluorescenčné minerály žiariace pod UV lampou, jedovaté nerasty, mandaly s kremeňom, planetárium s minerálmi kovov priradeným daným planétam, trojrozmerné pexesá so skutočnými kameňmi, 3D obrazovku s premietaním geologických náučných filmov.

Vlastná „Geobádateľňa“ umožňuje robiť fyzikálne a chemické pokusy s minerálmi a horninami. V jednej z jej miestností sú optické prístroje, ako napríklad binokulár, mikroskop a rudný mikroskop. V ďalších miestnostiach návštevník môže pozorovať a určovať fluorescenčné  minerály. Aktivitou pre deti je aj lepenie modelov kryštálov vybraných základných tvarov jednotlivých kryštalografických  sústav.

Pre najmenších návštevníkov je určený detský kútik, v ktorom deti môžu príjemne relaxovať a venovať sa vzdelávacím hrám. 

Projekt Interaktívneho múzea a GEO Bádatelne bol podporený Environmentálnym fondom. 

Vstup do „Geobádateľne“ je možný len pre vopred nahlásené skupiny. Rezervácie prijímame na adrese infobs@muzeumbs.sk alebo na tel. čísle 045 692 05 35. Otváracie hodiny Interaktívneho múzea nájdete na stránke www.muzeumbs.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

08.04.2016


Štipendijné možnosti do zahraničia

Potencionálni záujemcovia a záujemkyne o študijné pobyty v zahraničí môžu nájsť veľa informácií na webe i facebooku Slovenskej akademickej informačnej agentúry známej pod registrovanou skratkou SAIA, n. o

Ako prvý krok pri hľadaní si štipendia odporúčame on-line databázu štipendií a grantov: https://granty.saia.sk/ Na webe SAIE však toho možno nájsť omnoho viac. Užitočné informácie k písaniu a podávaniu žiadostí vrátane rád a tipov k forme a obsahu povinných príloh, ale aj výsledky už realizovaných výberových konaní vrátane zoznamov schválených štipendistov a štipendistiek jednotlivých programov do konkrétnych krajín. Stiahnuť si tiež možno .pdf verzie publikácií – každoročne na jeseň vychádza bulletin pod názvom Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.

Do pozornosti by sme určite dali:

1. štipendijný program japonskej vlády Monbukagakusho, ktorý ponúka dva typy pobytov, a to na:

a) celé bakalárske štúdium (5-ročné)

b) odborné nadstavbové štúdium (3-ročné)

Uzávierka: každoročne v máji

2. štipendium na bakalárske štúdium v dĺžke 3 – 4 roky v Ruskej federácii.  

Uzávierka: každoročne vo februári

3. štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí na 5-ročný študijný pobyt.

Uzávierka: každoročne v máji

04.03.2016


Lesanka cestuje

Na jeseň vznikla nová elektronická rozprávková kniha Lesanka cestuje na tému bezpečnosti na cestách a uliciach. Určená je pre učiteľov prvého stupňa a najmladšie deti, ktoré sa prostredníctvom veselého príbehu a ilustrácií učia, ako sa správať bezpečne v aute, na bicykli, v autobuse či na ulici. 

V edícii Lesankine dobrodružstvá učitelia nájdu aj ďalšie dve knihy, ktoré môžu využiť v procese environmentálnej výchovy:

1. Lesanka a stratený mobil o triedení elektroodpadu,
2. Lesanka, Vodárik a Voduška o šetrení a ochrane vody.

Všetky knihy si môžete stiahnuť na stránke www.ekorast.org

24.11.2015


Čo môžete urobiť pre detstvo bez násilia?

Chráňme deti pred násilím. Toto je hlavná myšlienka našej kampane Detstvo bez násilia.

Jej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch, jeho rôznych formách a možnostiach pomoci. Od októbra 2015 funguje nová webová stránka, ktorá je určená deťom, dospelým a profesionálom pracujúcim s deťmi.

Do 18. decembra 2015 prebieha v spolupráci s Centrom Slniečko, n. o. súťaž pre materské, základné, stredné a špeciálne školy a tiež akcia „Bubnovačka – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, do ktorej sa 19. novembra zapojíme aj my.

Bližšie informácie o podujatiach a aktivitách realizovaných v rámci komunikačnej kampane MPSVR SR, ako aj aktivitách pre verejnosť realizovaných mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím a pomoci detským obetiam násilia sú dostupné na našej webovej a facebookovej stránke.

13.11.2015


Kto získa cenu MOST 2014/15?

Cena MOST patrí tým, ktorí majú silu a odhodlanie meniť svet okolo seba

Rada mládeže Slovenska v 10. ročníku ocenenia MOST 2014/15 spustila hlasovanie v kategórii Projekt roka. 

Hoci sa súťaž nespája so žiadnou finančnou odmenou, bude v nej odmenené úsilie a dobrovoľnícka práca aktívnych mladých ľudí, iniciatív a organizácií, ktorí zlepšujú život detí a mladých ľudí na Slovensku a ktorí inšpirujú a ukazujú, že aj jednoduchými, malými krokmi môžu meniť svet okolo seba. 

Ocenenie sa udeľuje v piatich kategóriách, a práve kategória Projekt roka predstavuje nové aktivity a projekty, ktoré za krátky čas priniesli pozitívnu zmenu. 

Ktokoľvek môže dať svoj hlas projektu na stránke: http://mladez.sk/most/projekt-roka/ do 30. novembra 2015.

Slávnostné udelenie cien MOST 2014/15 sa pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku bude konať 1. decembra v klube A4 v Bratislave.

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje detské a mládežnícke mimovládne organizácie a podporuje, sieťuje a motivuje mladých ľudí. 

12.11.2015


Fotosúťaž Naša trieda

Predstavujeme vám pokračovanie úspešnej fotosúťaže pre materské a základné školy. Podeľte sa s nami o zaujímavú fotografiu vašej triedy a nahrajte ju do súťaže Naša trieda na portáli www.talentagent.sk.

Môžete vyhrať dizajnový kávovar Cafissimo CLASSIC v krásnej červenej farbe a 10 káv, 20 USB kľúčov, 10 slúchadiel a 20 croissantov 7 days.

28.10.2015


Hľadajte nenápadných hrdinov

Medzi nami žijú ľudia, ktorí šli proti prúdu. Zaplatili za to vysokú daň, na ktorú sa už skoro zabudlo. Vypátraj ich a napíš ich príbeh. Najlepšie práce budú odmenené.

Projekt Nenápadní hrdinovia je študentská súťaž zameraná na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje, utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu.

Úlohou študentov je nájsť ľudí (alebo jednotlivca), ktorí sa správali hrdinsky v čase, keď moc ovládali orgány komunistickej totality v rokoch 1945 – 1989, a cez štúdium písomných prameňov a/alebo rozhovory s pamätníkmi zdokumentovať príbeh „nenápadného hrdinu”.

V roku 2015 študenti zasielajú práce do 30. októbra 2015

Slávnostná konferencia sa uskutoční 19. – 21.  novembra 2015, v týždni, keď si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. V tomto roku sa konferencia bude konať v Prešove.

Viac informácií na stránke www.november89.sk 

23.10.2015


Október v Múzeu Janka Kráľa venovaný Ľudovítovi Štúrovi

Pred dvesto rokmi, 28. októbra 1815, sa narodila jedna z najväčších osobností moderných slovenských dejín, Ľudovít Štúr. 

Mestské Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Všestrannú Štúrovu osobnosť predstavíme rôznymi formami – prostredníctvom odborných prednášok, prezentácií, tvorivých dielní i výstavy výtvarných prác v priestoroch starej Hodžovej fary.

V nedeľu 25. 10. 2015 sa tatrínska expozícia otvorí pre rodiny s deťmi, aby sa spolu vydali na Štúr tour. Deti sa počas putovania Starou farou hravou formou dozvedia zaujímavosti zo života štúrovcov a v závere si budú môcť aj zasúťažiť.

V stredu 28. 10. 2015 bude na Starej fare dopoludnia slávnostne otvorená výstava Štúrovci, zostavená z víťazných prác výtvarnej súťaže, do ktorej sa od začiatku Roka Ľudovíta Štúra mohli zapojiť žiaci mikulášskych základných škôl. 

Popoludní sa v priestoroch Starej fary uskutoční prednáška vedeckého pracovníka Matice slovenskej Pavla Pareničku s názvom Ľudovít Štúr, milovník života slovenského. Prednáška priblíži viaceré ťažiskové aspekty života a diela Ľudovíta Štúra, ako ho tradične poznáme v pozícii politika, jazykovedca, slavistu, novinára, básnika, atď., ale osvetlí aj jeho menej známu vnútornú biografiu. Na základe nej predstaví Štúra ako syna, brata, priateľa a učiteľa, všimne si vlastnosti, záľuby, životné postoje, lásky a žiale tejto osobnosti. Súčasťou podujatia bude predstavenie rovnomenného kalendára Matice slovenskej. 

Všetkých srdečne pozývame!

16.10.2015


Architektúra cez počítače i tablety

Vydavateľstvo Eurostav pripravilo už po tretíkrát edukačný projekt Deti a architektúra.

Tento rok k nemu pribudol aj hravý multimediálny kurz o architektúre určený pre piatakov a šiestakov. Jeho cieľom je zábavnou formou priblížiť deťom obsah pojmu architektúra, predstaviť im najznámejšie diela svetovej architektúry a zoznámiť ich so zakladateľmi modernej slovenskej architektúry. Na záver kurzu čaká deti aj kvíz, ktorý preverí, čo sa naučili.

Zapojiť sa doň môže každá škola, je to jednoduché: stačí napísať e-mail na adresu sefredaktorka(zavináč)eurostav.sk , že máte o kurz záujem a obratom dostanete prístupové heslo.

Pripravená je aj súťaž pre deti: na základe toho, čo sa v kurze naučili, nakreslia na výkres formátu A3 obrázok architektúry, ktorá sa im najviac páčila alebo nakreslia svoj vysnívaný dom, alebo inú peknú architektúru. Obrázok treba poslať na adresu: Vydavateľstvo EUROSTAV, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava. Uzávierka prác je 5. novembra.

Najlepší malí umelci budú pozvaní na dva dni (27. a 28. novembra 2015) do Bratislavy. Dňa 27. novembra bude o 15. hod. v Detskom múzeu na Vajanského nábreží vernisáž najkrajších obrázkov, kde budú ich autori odmenení vecnými cenami. Na druhý deň (28. novembra) deti navštívia najvýznamnejšie architektonické diela, ktoré im boli v kurze predstavené. Všetky náklady na cestovné a ubytovanie v Bratislave všetkým pozvaným deťom uhradí organizátor tohto projektu. Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke: http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php 

Katarína VALACHOVIČOVÁ
agentúra GINGERS, Bratislava

14.10.2015


Škola v prírode v novom školskom roku jednoduchšie a so štátnym príspevkom!

Obdobie letných prázdnin je úspešne za nami, deťom na pleciach visia tašky a po lete mieria naspäť do školy. Viac ako na učenie, sa však tešia na školy v prírode, ktoré ich tento rok očakávajú. 

Menej papierovačiek a 100 eur na žiaka od ministerstva

Ak ešte stále váhate a neviete či sa vám chce púšťať do organizovania školy v prírode, možno vás presvedčí, že ministerstvo školstva ruší a zjednoduší niektoré zbytočné papierovačky. Riaditeľ odteraz nie je povinný dávať na školy v prírode písomný súhlas a nemusí vypracovávať dokumentáciu pracovnej náplne zdravotníka ako roky predtým.

Veľmi jednoduché je získať aj príspevok až 100 € na organizovanie školy v prírode od ministerstva školstva.

Na jeseň aj na jar

Cestovná kancelária Slniečko ponúka možnosť ísť do školy v prírode už na jeseň – na Duchonku alebo Čertov. Obe miesta vás privítajú pokojným prostredím a nádhernou prírodou. Výhodou je okrem farebnej jesennej atmosféry aj znížená cena turnusu, ktorého cena začína už od 60 eur. 

Jarné školy v prírode začínajú spravidla v apríli, no ak budete dlho váhať a neprihlásite sa včas, možno vám niekto vami vybratý dátum či lokalitu uchmatne. Za rezerváciu jarnej školy v prírode do 30. novembra 2015 dostanete zľavu až 10 € na každého žiaka. 

Veľa miest a všade veľa možností

CK Slniečko má lokality po celom Slovensku, stačí si vybrať či pôjdete do Vysokých Tatier, Slovenského raja, Čertova, na Donovaly, Duchonku, Tesáre, do Veľkej Rače, na Oravu, Liptov, Teplý Vrch, Chvojnicu alebo Vršatec. 

Pobyty v škole v prírode trvajú spravidla 5 alebo 6 dní. Žiaci sú ubytovaní v penziónoch a hoteloch (záleží od lokality), v ktorých vybavení nechýbajú ihriská, preliezačky, ohniská, bazény, hry a mnohé iné. Postarané je, samozrejme, aj o neustály pitný režim a kvalitnú stravu 5-krát do dňa.  

Škôl v prírode je veľa, tak prečo si vybrať práve CK Slniečko?

Cestovná kancelária Slniečko ponúka okrem skvelých lokalít aj 20-ročné skúsenosti s organizovaním letných táborov a škôl v prírode. Odbremení vás od zbytočných vybavovačiek, napríklad zabezpečí dopravu, postará sa o kompletné cestovné poistenie (vrátane storna, úrazového poistenia a poistenia za škodu), zoženie za vás zdravotníka či zorganizuje výlet na nejaké zaujímavé miesto v okolí.

Ďalšou výhodou sú skúsení animátori. Tí sa budú o deti starať od druhej poobede do deviatej večer, vďaka čomu si medzitým učiteľky a učitelia môžu oddýchnuť. Animátori sú sebestační, majú vlastné materiály a pripravený animačný program, s ktorým sa deti nebudú nudiť ani  sekundu. Program zväčša býva tematický a obsiahne všetko možné, žiakov čakajú pestré športové, umelecké a zábavné aktivity doplnené o množstvo súťaží. Prichystané sú taktiež rôzne vecné ceny.  

Teraz si už len čo najskôr vyberte termín a miesto, ktoré vás najviac zaujali. So Slniečkom na vás i na žiakov totiž čaká kopa skvelých a nezabudnuteľných zážitkov.  

18.09.2015


Získajte grant na vzdelávanie v oblasti bezpečného používania IT

Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť. O podporu sa v ňom môžu uchádzať projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie v oblasti rozumného a zodpovedného požívania komunikačných technológií deťmi.

Komunikačné technológie okrem množstva výhod prinášajú aj riziká – zvyšujúci sa výskyt kyberšikanovania, hrozbu závislosti, prehliadanie nevhodného obsahu či hrozby vyplývajúce z virtuálnej komunikácie s neznámymi ľuďmi. 

Nadácia Orange preto vyčlenila celkovo 50-tisíc eur na nápady pedagógov zamerané na vzdelávanie o zodpovednom využívaní komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. 

Projekty grantového programu e-Školy pre budúcnosť pre školský rok 2015/2016 môžu predkladať pedagógovia, ale tiež mimovládne organizácie či inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a spolupracujú so základnou či strednou školou.

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. októbra 2015
Zverejnenie podporených projektov: 27. novembra 2015
Maximálna podpora pre jeden projekt: 1 500 eur

Podrobné informácie nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk

Zámery projektov odporúčame vopred konzultovať, najmä ich priechodnosť a oprávnenosť položiek rozpočtu, a to s pracovníkmi Centra pre filantropiu n. o. Kontaktovať ich môžete na čísle 0905 313 313 alebo emailom na adrese info(zavináč)nadaciaorange.sk. Je možné dohodnúť si aj osobnú konzultáciu v sídle organizácie na Kozej 11 v Bratislave.

Informácie, rady a tipy týkajúce sa využívania komunikačných technológií a rizík, ktoré s nimi súvisia, nájdete na www.e-deti.sk.

18.09.2015


Roadshow Moderný učiteľ 2015

Inšpiratívne podujatie Roadshow Moderný učiteľ 2015 sa bude konať v týždňoch 20. – 23. októbra a 10. – 13. novembra 2015. Program 11. ročníka bude plný zaujímavých vystúpení a hlavne povzbudivých slov. Tento rok navštívime v tomto poradí Poprad, Košice, Martin, Žiar nad Hronom, Bratislavu, Dubnicu nad Váhom, Trstenú a Nitru.

Príďte si po celý rad námetov, ako urobiť vyučovanie vo vašej škole zasa o kúsok iným a lepším. Alebo aj o riadny kus – tak, ako o tom bude hovoriť fascinujúci 13-ročný rečník. Možno je práve ten správny čas zmeniť aspoň jednu vec. Písmo, ktoré učíme našich prvákov. Spôsob vyučovania informatiky, či už s počítačom alebo bez neho. Alebo ako sa naučiť vnímať preberané učivo v globálnych súvislostiach.

Prinesieme vám aj inšpiráciu na využitie technológií v každodennom živote školy. Možno máte na škole softvérový nástroj na odbúranie papierovej hory byrokracie, a ani o tom neviete. Možno vás zaujme nástroj na organizáciu diskusie k jednotlivým príspevkom a rozhodnete sa ho využiť na poradách alebo na vyučovaní.

Zlatým klincom programu bude aj tento rok pán Mrkvička, ktorý dokáže vziať dych nielen deťom, ale aj dospelým.

Tešia sa na vás Martin Cápay, Andrea Cinegová, Tibor Hujdič, Martina Chalachánová, Anna Chlupíková, Dagmar Môťovská, Lukáš Zajac, Peter Halák, Martin Kríž a možno aj niekto ďalší. Na webe Indície nájdete viac o lektoroch a ich vystúpeniach.

Prihlásiť sa môžete cez on-line formulár. Do 27.9.2015 platí zvýhodnená cena 18 € pre každého. Riadny účastnícky poplatok je 30 € na osobu. Zahŕňa účasť na programe, minerálku, kávu, čaj a obed. Školy, ktoré sú zapojené do klubu Pallas Athena, majú účasť každého piateho učiteľa zdarma. Program sa v každom z miest začne o 8:30 a potrvá približne do 14:30.

Viac informácií a prihlasovanie nájdete na www.indicia.sk/roadshow2015.

18.09.2015


Klub učiteľov informatiky v Bratislave

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v organizovaní klubu učiteľov informatiky v Bratislave. Stretnutia budú bývať približne raz za mesiac (7 stretnutí počas roka), vo štvrtok v čase od 14:15 do cca 16:00 na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. 

V klube učiteľov informatiky sú vítaní všetci učitelia informatiky zo ZŠ a SŠ. Účasť v klube je bezplatná a môže byť aj nepravidelná. Viac nájdete v pozvánke alebo na našej stránke http://www.1sg.sk/itklub  Tešíme sa na vás.

18.09.2015


Naj nástenka – jeseň

Po letných prázdninách sme tu opäť s pokračovaním obľúbenej súťaže pre školy o najkrajšiu školskú nástenku. Vaša škola sa môže sa tešiť až na 35 vecných cien, ale aj na novinku, a to 3 ceny poroty a 1 cenu Facebooku! 

Tak neváhajte a nahrajte vašu jesennú nástenku na stránku www.talentagent.sk. Hlasovanie spúšťame už 30. septembra. 

Na vaše nástenky sa teší tím www.talentagent.sk 

18.09.2015


Prvá konferencia Slovenskej komory angličtinárov

Zaujímavé prednášky a praktické workshopy vedené charizmatickými odborníkmi o všetkom, čo zaujíma učiteľov angličtiny.

Termín: 25. – 26. 9. 2015

Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Prihláste sa prostredníctvom online formulára alebo zistite viac na stránke: https://ska2015.wordpress.com/about/

09.09.2015


Seminár dobrého učenia

Pozývame vás na Seminár dobrého učenia, ktorý je určený pre rodičov, učiteľov a všetkých tých, ktorí chcú pomôcť deťom rozvíjať zvedavosť a nechať ich tak prísť k ich vlastnej múdrosti a skúsenostiam. Seminár tvoria moderované diskusie s ľuďmi, ktorí majú praktické skúsenosti a výsledky. 

Seminár sa bude konať dňa 26. 9. 2015 v Bratislave

Viac informácií nájdete na stránke http://www.ideto.sk/seminardobrehoucenia/ 

09.09.2015


Nominujte šikovných mladých na MOST

Ocenenie MOST, ktoré udeľuje Rada mládeže Slovenska, je verejným poďakovaním a uznaním práce mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú meniť svet okolo seba k lepšiemu.

MOST tiež vyzdvihuje prácu organizácií a starších, ktorí mladým dlhodobo vytvárajú priestor na ich aktivity a verejne im vyjadrujú podporu.

Udeľuje sa v kategóriách: Mladý líder, Mladá líderka, Projekt roka a Dlhodobý prínos.

Svoje tipy na fantastických ľudí alebo na projekty, ktoré za to stoja, nám posielajte prostredníctvom online formulára do 16. septembra 2015.

Viac sa dozviete na stránke www.mladez.sk/most.

Kontakt:
most(zavináč)mladez.sk

09.09.2015


Seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Pozývame učiteľov, špeciálnych pedagógov, školských a poradenských psychológov, ale aj vychovávateľov a študentov na náš seminár, ktorý sa bude konať v dvoch termínoch: 

21. októbra 2015 vo Zvolene a 22. októbra 2015 v Martine.  

Budeme sa rozprávať o konfliktoch v škole, predstavíme si školský komunikačný program Koberček mieru, budeme diskutovať o tom, ako môže skupinová supervízia zlepšiť vašu prácu.

Poobede si budete môcť vybrať z dvoch paralelných workshopov: o metóde INPP, ktorá zmierňuje neurofyziologické príčiny ťažkostí v učení a správaní, alebo si môžete vyskúšať zážitkovú skupinu zameranú na osobnostný rast.

Viac informácií a program seminára nájdete na stránke semináru: http://www.socioterapia.sk/aktivity/psychoterapia-socioterapia-a-dieta-2015/.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Inštitút psychoterapie a socioterapie

09.09.2015


Pozývame na konferenciu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

Rada Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS) pozýva na VII. celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra 2015 po prvý raz v Košiciach. Pozývame nielen našich členov, ale aj študentov, sympatizantov a záujemcov o problematiku vyučovania slovenského jazyka a literatúry (SJL).

V programe nájdete aj tieto témy:  

- inovovaný štátny vzdelávací program zo SJL, 
- pedagogické dokumenty k materinskému jazyku a literatúre v Českej republike, 
- maturita a Testovanie 9,
- prezentácia kníh a učebníc, alternatívnych zdrojov na vyučovanie SJL,
- vyučovanie slovenčiny v Maďarsku,
- najnovšie poznatky z jazyka a komunikácie, literatúry,
- aktuálne problémy vyučovania SJL – formulácia uznesení pre pedagogické inštitúcie,
- aktivity Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a jej ďalšie fungovanie,
- odborné sekcie/tvorivé dielne. 

Konferencia sa uskutoční v priestoroch TeleDomu na Timonovej ulici 27 a v priestoroch Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach. 

Termín prihlásenia: 15. 10. 2015.  

Všetky potrebné informácie o konferencii aj o možnosti prispieť do programu si môžete stiahnuť zo stránky http://www.saus2002.sk/konferencie.html

Tešíme sa na vašu účasť.

Ján PAPUGA 
predseda Rady SAUS

Renáta ONDREJKOVÁ
tajomníčka Rady SAUS

09.09.2015


Poznáte výnimočných študentov? Nominujte ich na Leaf Award

Sme presvedčení, že akákoľvek zmena sa začína od jednotlivca, ktorý má víziu a charakter na jej presadenie. Preto naša nezisková organizácia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku vyhlasuje ocenenie LEAF AWARD. Do konca septembra máte možnosť nominovať naň zaujímavých študentov.

Ocenenie je určené mladým ľuďom od 10 do 16 rokov, ktorí niečo urobili pre svoje komunity a školy a sú inšpiráciou pre svoje okolie. Oceňovať sa budú výsledky v školskej či mimoškolskej činnosti (olympiáda, medzinárodné súťaže) a realizované alebo prebiehajúce projekty v spoločensky významnej oblasti (technológie, prírodné vedy, podporovanie inklúzie menšín, najmä Rómov) a tiež návrhy takýchto projektov.

Tí, ktorí získajú ocenenie, dostanú príležitosť ďalšieho individuálneho rozvoja, vzdelávania, odborných konzultácií a finančnú podporu pre projekt, ktorý navrhli. Rovnako dostanú podporu aj kľúčové inštitúcie alebo jednotlivci, ktorí môžu študentom pomôcť formovať ich charakter a rozvíjať ich talent (školy, centrá voľného času, učitelia, tréneri, tútori...).

Nominovaný môže byť každý výnimočný študent. Tipy a odporúčania na ocenenie sa môžu vzťahovať na jednotlivcov aj tímy. 

Všetko potrebné nájdete na stránke award.leaf.sk. Odkazy na nominačné formuláre nájdete na award.leaf.sk/prihlas-saMiroslav KOCÚR

Leaf, n. o.

21.08.2015


Nový ročník Wzdelávania

Otvárame ďalší prvý ročník vzdelávania vo waldorfskej pedagogike Komu je určené: 

- učiteľom, hľadajúcim pedagogické invencie a inšpiráciu; 

- rodičom, ktorí chcú získať nové impulzy vo výchove svojich detí;

- odborníkom na pedagogickom poli, ktorí sa chcú hlbšie spoznať tradičnú alternatívu. Kedy začíname:

september 2015 Kontakt a bližšie informácie: 

wzdelavanie(zavináč)waldorf.sk 

www.waldorf.sk 

13.08.2015


Letná súťaž o najlepšieho maskota pre IT bezpečnosť

Občianske združenie PREVENTISTA vyhlásilo veľkú letnú prázdninovú súťaž pre deti a mládež pod názvom Tvoj nápad môže pomôcť MASKOT.

Zámerom súťaže je zvýšenie záujmu o problematiku IT bezpečnosti a prevencie IT kriminality a vytvorenie priestoru, aby sa o týchto témach mohli počas voľnejších letných dní porozprávať s deťmi aj rodičia. 

„Letné mesiace sme pre súťaž zvolili preto, lebo je to obdobie kedy rodičia trávia viac času so svojimi deťmi, a vytvára sa tak priestor na rozhovory o problémoch „digitálneho života“ dieťaťa. Druhým motívom sú rôzne tábory pre deti organizované na celom Slovensku, aktivity centier voľného času, mestských polícií a rad ďalších aktivít pre deti a mládež, v rámci ktorých môže byť súťaž zaujímavým spestrením diskusií o rizikách internetového sveta,“ uvádza Jaroslav Oster, predseda združenia OZ Preventista

Úlohou pre deti je navrhnúť počas letných prázdnin maskota symbolizujúceho preventívne aktivity združenia na ďalšie roky. Súťaž trvá do 15. septembra 2015, keď bude odbornou porotou vybratý najkreatívnejší nápad.

Viac informácií o súťaži nájdete na: www.sutaz.preventista.sk  

29.06.2015


Česko-slovenská letná škola

Príďte načerpať inšpiráciu a získať skúsenosti nielen s využívaním moderných tchnológié vo vzdelávacom procese. Na 5. ročníku Česko-slovenskej letnej školy moderných učiteľov stretnete spriaznené duše a dobijete si baterky pred novým školským rokov.

Termín: 9. – 14. augusta 2015

Miesto: Hotel & WEllness Kopanice, Žitková, Biele Karpaty

Prihlasovanie na stránke: www.letni-skola.cz

15.06.2015


Učte inak vďaka programom JA Slovensko

Ak si aj vy kladiete otázku, čo skvalitní váš vyučovací proces, čo nové a zaujímavé môžete ponúknuť žiakom a pedagógom, tak práve vám patria nasledujúce riadky.

Základným a stredným školám ponúkame podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy. Pestrá ponuka programov reflektuje na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti. Ich implementácia je v školskom roku 2015/16 odporúčaná aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov ako podpora vzdelávania v oblastiach finančnej gramotnosti a podnikateľských zručností (str. 18 – 19). Viac ako 700 ZŠ a SŠ ročne vzdeláva svojich žiakov vďaka našim zážitkovým programom pútavejšie a atraktívnejšie. 

Program Viac ako peniaze zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov. Naučí ich finančne plánovať svoju budúcnosť a efektívne hospodáriť. Program je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Realizuje sa prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení a interaktívnej online učebnice. Program je určený pre základné aj stredné školy.

www.viacakopeniaze.sk

V programe Aplikovaná ekonómia si žiaci vyskúšajú reálne podnikanie. Zahŕňa osobnostný rozvoj a rozvoj mäkkých zručností. Rozvíja komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Komplexný program poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom zážitkových metód. Je určený pre stredné školy.

www.ae.jaslovensko.sk 

Podnikanie v cestovnom ruchu orien­tuje žiakov vo svete podnikania a cestovného ruchu. Motivuje ich zapájať sa do diania vo svojom okolí. Žiaci hľadajú nové riešenia pre rozvoj podnikania v cestovnom ruchu vo svojom regióne. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a rozpoznávaniu záujmov, potrieb a priorít zahraničných návštevníkov na Slovensku. Program je určený pre základné aj stredné školy.

www.pvcr.jaslovensko.sk

Etika a podnikanie uľahčí žiakom proces vytvárania vlastnej hierarchie etických hodnôt. Naučí ich aplikovať etické rozhodovanie v bežnom živote či vlastnom podnikaní. Program je určený pre stredné školy.

www.eap.jaslovensko.sk   

Etika v podnikaní prebudí aktívny záujem žiakov o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Žiaci sa prostredníctvom aktivít a riešením prípadových štúdií učia princípom etického rozhodovania. Program je určený pre stredné školy.

www.gep.jaslovensko.sk  

Učiteľom ponúkame kontinuálne inovačné vzdelávanie s možnosťou získať až 25 kreditov. Akreditované vzdelávanie prebieha počas školského roka a je rozdelené na dištančnú a prezenčnú časť. 

www.jaslovensko.sk/kiv 

Online učebnica ekonómie je určená stredoškolákom a pedagógom, ktorí majú záujem vyučovať ekonómiu prostredníctvom vzdelávacieho portálu v rámci krúžkov alebo iného vhodného predmetu. Učiteľovi ponúka spoločné testovanie žiakov, samotestovanie po každej kapitole či riešenie otvorených otázok a úloh.

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie 

Pre učiteľov sme pripravili novú didaktickú pomôcku – kreatívne karty, ktoré poskytujú inovatívne spôsoby riešenia problémov. 52 aktivít a hier pomôže učiteľovi prelomiť úvodné napätie v skupine, hľadať nové nápady, jednoznačne identifikovať problém, pozrieť sa naň z rôznych uhlov, a tak ho vyriešiť. 

www.jaslovensko.sk/kreativnekarty  

PRIHLÁŠKY TO VŠETKÝCH PROGRAMOV JE MOŽNÉ VYPLNIŤ DO 30. JÚNA 2015.

JA Slovensko, n. o. 
Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do learning-by-doing programov (učenie sa skúsenosťou) sa ročne zapája 17 000 študentov z približne 700 škôl. Programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe.

15.06.2015


Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.