DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomŽivot v radosti (nech sa nám deje čokoľvek)Prednedávnom sa mi dostala do rúk kniha autorky Brandon Bays s jednoduchým názvom Cesta. Autorka v nej píše: „Každý z nás prichádza na tento svet ako dokonalý, čistý, bezchybný diamant. Ale v dôsledku strastí dospievania a prežívaním životných trápení sa náš vrodený lesk stráca pod nánosmi špiny. V dospelosti celú tú špinu prekryjeme náterom žiarivého, lesklého laku. Potom túto pozlátku prezentujeme svetu a čudujeme sa, prečo sa nikomu vôbec nezdá výnimočná. Časom môžeme dokonca sami uveriť, že táto ochranná vrstva je našou skutočnou podobou a prispôsobíme jej celú svoju osobnosť. Ak ale máme šťastie, život nám dá dar – akýsi „budíček.“ Niečo sa stane a my na moment prelomíme svoj stvrdnutý povrch, pozrieme sa pod všetky tie vrstvy nánosov a zazrieme jasný, žiarivý lesk vychádzajúci z hĺbky nášho vnútra. A ak máme skutočne veľké šťastie, po zvyšok života sa budeme neustále vracať k svojej podstate, k dokonalej vnútornej kráse a slobode. Zistíme, že sme vlastne vždy boli a navždy zostaneme tým dokonalým, bezchybným diamantom.“

Zažiť príbeh o ceste k vlastnej podstate, o objavení veľkosti svojho vnútra nám umožnil náš riaditeľ Dušan Žaludko. V spolupráci so psychologičkami Henrietou Boruchovou a Zuzanou Martinkovou zorganizoval pre nás dvojdňový sociálno-psychologický výcvik po názvom „Život v radosti (nech sa nám deje čokoľvek)“. 

Zaoberali sme sa témami ako predchádzanie stresu a jeho zvládanie, relaxácia a vizualizácia, ako vnímame ľudí a ako vnímajú oni nás, umenie počúvať, komunikačné bariéry, efektívna komunikácia, úspech a osobná spokojnosť, asertivita a ľudská dôstojnosť. Učili sme sa porozumieť sebe samým aj iným ľuďom, primerane spracovávať a vyjadrovať svoje emócie, pocítiť a precítiť vnútornú harmóniu, nadobudnúť pocit istoty a zdravého sebavedomia. Rozšírili sme si schopnosť citlivého vnímania a reagovania na podnety od ľudí okolo nás. Rozvíjali sme naše komunikačné zručnosti v kladení otázok, aktívnom počúvaní, poskytovaní spätnej väzby, vyslovovaní a prijímaní konštruktívnej kritiky. To všetko v príjemnom prostredí penziónu s možnosťou využitia vitálneho sveta.

Veríme, že tento dvojdňový výcvik nám pomôže vytvoriť ešte kvalitnejší pracovný tím. 

Martina ĎURIŠINOVÁ
SZŠ, Michalovce

04.03.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.