DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomÚspešné semináre o výučbe pomocou tabletovBezplatné semináre organizované v rámci projektu Škola na dotyk AKADÉMIA absolvovalo v tomto roku už 1 100 učiteľov zo základných a stredných škôl. Pridali sa tak k takmer 800 pedagógom, ktorí využili možnosť získať nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti ako vyučovať s tabletmi a ďalšími dotykovými technológiami na konci minulého roka. 

Projekt je určený pre všetkých učiteľov, ktorí sa chcú naučiť, ako používať nové technológie vo vyučovacom procese. Semináre sú vedené učiteľmi, ktorí za takmer dvojročné fungovanie projektu získali cenné praktické skúsenosti z výučby s tabletom, ktoré môžu odovzdať kolegom. Semináre sú pre učiteľov úplne zadarmo a prebiehajú v malých skupinkách s maximálnym počtom 15 účastníkov, takže školiteľ má možnosť venovať sa úpčastníkom aj individuálne a nadobudnuté teoretické vedomosti si účastníci môžu okamžite aj prakticky vyskúšať.

Od októbra do decembra 2014 prebehlo na 10 slovenských školách takmer 80 seminárov k prvému modulu, ktorý bol venovaný tabletovým aplikáciám a ich využitiu vo výučbe. Učitelia vyjadrili v anonymnej ankete veľkú spokojnosť s úrovňou seminárov a kompetentnosťou školiteľov. Až 97 % z nich považuje zručnosti a vedomosti získané na seminári za prínosné pre svoju pedagogickú prax. 

Aj preto sa organizátori rozhodli rozšíriť ponuku seminárov o druhý modul, ktorý je zameraný na systém Samsung School. „Ide o moderný spôsob manažmentu tabletovej učebne, keď učiteľ vidí aktívne plochy tabletov všetkých žiakov, môže im odosielať internetové stránky, centrálne spúšťať aplikácie, odosielať im dokumenty a prijímať ich, pracovať so žiakmi v skupinách, testovať a mať žiacke tablety vždy pod kontrolou,“ vysvetľuje prednosti systému riaditeľka základnej školy na Školskej ulici v Bošanoch, Jana Kontúrová.

Do konca školského roka prebehne ešte 35 seminárov, z toho na prvý modul sa zameria 12 seminárov, zvyšných 23 školení sa bude venovať práve ovládaniu a využívaniu systému Samsung School. Semináre sa uskutočnia už na dvanástich školách po celom Slovensku, a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Bošanoch, Púchove, Šamoríne, Sabinove, Detve, Trstenej, Poprade a najnovšie aj na škole v Košiciach a Leviciach.

Viac o projekte Škola na dotyk AKADÉMIA ako aj termíny nadchádzajúcich seminárov sú dostupné na stránke www.akademia.edulab.sk.

Školenia realizuje nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s vybranými školami a s podporou spoločnosti Samsung Electronics.

28.05.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.