DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomŠtudenti zachránili vyše 8000 stromovVedeli ste, že jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov? Mladí žiaci zapojení do projektu Úsmev pre strom takto zachránili až 8 806 stromov! 

Pokiaľ nám životné prostredie nebude ľahostajné, zber papiera nikdy nevyjde z módy. Svoje o tom vedia aj školy, ktoré zber papiera organizujú niekoľkokrát do roka, a tak sa priamo podieľajú na spomaľovaní miznutia stromov z našich lesov. Viac než 517 tisíc kilogramov zberového papiera sa podarilo vyzbierať 58 základným a stredným školám. Okrem toho žiaci vo svojich školských areáloch sami vysadili skoro 1000 stromčekov. A toto všetko za jeden školský rok. 

Cieľom projektu je oslovovať učiteľov, žiakov a ich rodičov s myšlienkou ochrany životného prostredia, zberu papiera, jeho recyklácie a používania produktov z recyklovaného papiera. Školy sa počas celého roka snažili plniť dve povinné disciplíny: Zbieraj a recykluj (zber papiera) a Zasaď strom – Park Harmony (výsadba stromčekov v areáloch škôl). Najviac kilogramov papiera vyzbierala ZŠ z Bardejova, ktorej sa podarilo odovzdať 52 080 kg papiera. A až 200 stromov pribudlo v areáli ZŠ v Záhorskej Vsi. 

Pri celkovom vyhodnocovaní organizátori zohľadňovali aj počet žiakov škôl. Po sčítaní vyzbieraných kilogramov papiera a vysadených stromčekov (za každý bolo škole pridelených bonusových 10 kg papiera), podľa prepočtu kilogramov na jedného žiaka získali prvé tri miesta: ZŠ s MŠ Karola Strmeňa, Palárikovo (184,6 kg/žiak), ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce (158 kg/žiak) a ZŠ s MŠ v Skačanoch 539 (130,9 kg/žiak).

Deti sa venovali i nepovinnej aktivite: Vieš kresliť a máš nápad? (kreslenie výkresov na tému Separovanie a recyklovanie papiera). Dokopy nakreslili 271 výkresov, tri z nich boli aj odmenené. 

Súťaž tento rok prebiehala od 1. 9. 2014 a ukončená bola 30. apríla 2015. Víťazným školám boli ceny odovzdané 18. 6. 2015 v kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici na veľkom finále projektu Úsmev pre strom s názvom Stromy vo vašich rukách. Táto akcia prebehla s podporou SHP Harmanec a SHP Slavošovce v spolupráci s garantom projektu – Slovenskou agentúrou životného prostredia, EKO-INVESTu a kultúrneho centra Záhrada. Lucia PILIAROVÁ

Essence Communications, Banská Bystrica

25.06.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.