DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomStredoškoláci vyrobili solárne zariadenieS pojmom energia sa stretávame na každom kroku. Väčšinou ide o premenu jednej formy energie na inú, pričom neraz dochádza k znečisťovaniu životného prostredia a postupnému zmenšovaniu zdrojov energie. V súčasnosti sa preto pracuje na využívaní alternatívnych zdrojov. 

Práve na túto tému bol zameraný náš projekt Zelená energia. Nadácia Volkswagen Slovakia ho vybrala medzi desať, ktoré podporila grantom v projekte Stredné školy a technika.

Vďaka tejto nemalej finančnej pomoci žiaci našej školy pod vedením pána Alberta, učiteľa odborných predmetov, úspešne zostrojili solárne dobíjanie akumulátora. Zhotovené zariadenie sleduje dráhu slnka, a tak zvyšuje svoju výkonnosť. Pri realizácii projektu sme využili získané zručnosti žiakov študijného odboru mechanik automobilových liniek, ktorí sa podieľali na výrobe mechanickej časti zariadenia, a žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik, ktorí spolupracovali pri návrhu, výrobe a osadení elektronickej časti zariadenia, kompletnej elektrickej inštalácii, návrhu programu a naprogramovaní mikropočítača Arduino. 

Žiaci si takto prehĺbili svoje praktické vedomosti a zručnosti a škola získala názornú multifunkčnú učebnú pomôcku, ktorú bude vedieť využiť v rámci teoretického i praktického vyučovania, prípadne krúžkovej činnosti. 

Jozef ŠTRBÁK

SOŠ automobilová, Bratislava

20.08.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.