DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomSplnili Cesty k dobrej škole svoj cieľ?Učitelia z nášho gymnázia chcú napĺňať ciele konferencie Cesty k dobrej škole. Chceme ísť rôznymi cestami, chceme byť stále lepší a vzhľadom na špecifiká našej školy možno aj originálnejší. 

Čítame DOBRÚ ŠKOLU, poznáme jej obsah a zaujal nás program konferencie. Vytvorili sme rekord, konferencie sa zúčastnili takmer všetci naši slovenskí učitelia na čele s riaditeľkou školy, ktorá na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. V dobrej viere, že získané nápady a návrhy zužitkujeme v praxi. 

Čo s tým ďalej mienime robiť? V pondelok mávame pravidelné pracovné porady, tzv. devotions. Tá prvá po konferencii sa niesla v znamení Ciest. Hodnotili sme vystúpenia prednášajúcich, workshopy. Nie všetko splnilo naše predstavy a očakávania, ale práve o to išlo – vyvolať diskusiu a zamyslieť sa, čo a ako ďalej. Ako implementovať to, o čom sa na konferencii hovorilo, do našej práce.

Diskusia na našom stretnutí bola zaujímavá, v niektorých momentoch až búrlivá, a to snáď napovedá, či naznačuje, že účasť na konferencii nebola márna a všetci naši učitelia pôjdu cestami, ktoré naozaj vedú k dobrej škole.  

Ľubomíra PETRICOVÁ
Evanjelické gymnázium v Tisovci

09.06.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.