DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomModré hory prišli zarapovať na najlepšiu lesoochranársku školuTitul Lesoochranárska škola 2015 za aktivity v školskom roku 2014 – 2015 získala Spojená škola na Letnej ulici z Popradu. Jej žiaci si v pondelok 29. júna mohli za to užiť hlavnú cenu, živý benefičný koncert projektu Modré hory. 

12. ročník celoslovenskej súťaže pre školy organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK spolu s Občianskym združením TATRY a Nadáciou Aevis. Popis svojich  lesoochranársky zameraných aktivít do súťaže zaslalo 12 základných a stredných škôl z celého Slovenska. 

Víťazná škola sa venovala zážitkovému učeniu zameranému na lesy a ich ochranu a na búranie predsudkov voči vlkom, a to na prírodovedných predmetoch i vonku. Žiaci si pozreli tematicky zamerané filmy i výstavu, vypočuli prezentáciu o ochrane lesov a tvorili knihy o Tatrách do súťaže Les ukrytý v knihe. Na rozšírenie Súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove prispeli úctyhodnou sumou 230 € získanou predajom darčekových predmetov na žiackej burze, ktoré si sami vyrobili v rámci tvorivých dielní. Pomáhali na infostánku v meste, zbierali podpisy pod petíciu na ochranu vlkov a o svojich aktivitách informovali prostredníctvom lokálnych médií. 

Základná škola s MŠ Tajovského v Poprade a Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici získali čestné uznanie a knižné publikácie. Popradská škola zaujala kreativitou pri oslovení rôznych cieľových skupín – na škole premietali filmy, vysielali rozhlasovú hru a pripravili multimediálne prezentácie, ktoré sú k dispozícii aj širokej verejnosti. Počas infostánku na škole vyzbierali na rozšírenie SPR Vlčia 100 €. Štiavnické gymnázium v priebehu školského roka organizovalo okrem iných aktivít infostánky pre širokú verejnosť, dvakrát v uliciach mesta a do tretice počas vianočnej akcie na škole a pre študentov pripravili tri odborné prednášky. Zaujímavosťou je, že za väčšinou aktivít v tomto prípade stála študentka, ktorá aj školu do súťaže prihlásila.

Srdečná vďaka všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, za všetko, čo robili a robia pre  lesy a ich obyvateľov. Naša veľká vďaka tiež patrí skupine Modré hory za odohratie koncertu bez nároku na honorár. 

Zatiaľ sme sa rozhodli ďalší ročník nevyhlasovať. Naďalej však budeme aktivity škôl v tejto oblasti sledovať a jednej aktívnej škole udelíme titul Lesoochranárska škola.

Juraj LUKÁČ

náčelník LZ VLK

29.06.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.