DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Vieme o všetkomBez bariér a diskriminácieImobilní žiaci našej školy dostali krásny darček – bola pre nich nainštalovaná šikmá schodisková plošina, ktorá zabezpečuje bezbariérovosť celého interiéru školy.

Telesne postihnutí žiaci tak získali prístup do všetkých priestorov školy, môžu chodiť na cudzie jazyky do jazykového laboratória, na mediálnu výchovu, blokové vyučovania a prednášky do mediálnej učebne. Získali  prístup do školskej knižnice, špecializovanej učebne biológie, počítačovej učebne s televízorom a tí z prvého stupňa aj do školského klubu detí na 1. poschodí. Mnohí uvideli triedy svojich súrodencov a kamarátov po prvýkrát. Rodičia už nebudú musieť celodenne sprevádzať svoje dieťa počas vyučovania v škole.

To všetko bolo možné vďaka projektu Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014. Realizátor projektu – naša škola, i predkladateľ projektu – Mesto Sabinov týmto podporili integráciu a socializáciu telesne postihnutých žiakov a humánne cítenie a ochotu pomáhať u ich intaktných spolužiakov.

Vytvorili sa tiež podmienky pre vzdelávanie imobilných detí nielen v Sabinove, ale aj v celom našom okrese.

Antónia IĽKIVOVÁ
ZŠ, Ulica 17. novembra, Sabinov


13.02.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.