DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeVýstava VEDHRAČKANa výstave VEDHRAČKA – VYNÁLEZY sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

V centre každej hracej plochy výstavy je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distribútora.

Súčasťou výstavy sú aj karikatúry vynálezov prevzaté z knihy F. Moussa Cartoons of Inventions. Návštevníkom sú k dispozícii aj info-materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva SR, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva 2013.  

Logo výstavy, Möbiov prúžok z neodýmových guľôčok, je spojenie zásadného matematicko-geometrického modelu s relatívne novým vynálezom. Autorka námetu a scenára Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka, zrealizovala výstavu na zariadení, ktoré podľa návrhu Ing. arch. Tomáša Sobotu vyrobili v banskobystrickom TWD, s. r. o. Okrem hračiek, hlavolamov, neškolských fyzikálnych experimentov a optických klamov je na výstave aj mini-herňa (spoločenské hry o objavoch a vynálezoch, didaktická hra ChemPlay a loto-matematika). Návštevníci si môžu zhotoviť vlastnú frndžalu, nitkový telefón či optickú špirálu. 

Interaktívna výstava v Europa SC vo Zvolene je otvorená denne od 12:30 do 18:45 alebo po dohovore kedykoľvek v čase od 9:00 do 21:00.  Príďte sa presvedčiť o edukačných hodnotách vyše 150 druhov vedeckých hračiek na niektorú z výstav banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka. Od decembra 1998 sa na 384 interaktívnych výstavách v 190 mestách a obciach SR efektívne pohralo viac ako milión návštevníkov. Do 28. 2. 2016 môžete tiež navštíviť výstavu Koleso – vedecká hračka v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.  Neveľká expozícia vedeckých hračiek je aj v kreatívnej fabrike SteelPark v Košiciach. Putovnú výstavu vedeckých hračiek, hlavolamov a neškolských experimentov na niektorú z tém: kaleidoskop, špirála, koleso, more, hodnoty a more si môžete kúpiť alebo zmluvne prenajať a usporiadať aj vo Vašej škole či osvetovom zariadení. Okrem priestoru so stolmi potrebujete na to najmä chuť dopriať svojim žiakom i sebe neobvyklé poznávacie hranie. A trocha času a energie na inštalovanie a prevádzkovanie výstavy.

28.01.2016


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.