DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeTechnika hrou od základných škôlWorkshop k projektu – Technika hrou od základných škôl je jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá sa v spolupráci s Trnavskou univerzitou snaží podporiť technické vzdelávanie už od základných škôl. Je zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný.
Workshop sa uskutoční v utorok, 20. 9. 2016 o 8:00h v priestoroch ZŠ Karloveská 61 v Bratislave. r
V rámci projektu bude zapojeným školám poskytnuté:
– akreditované vzdelávanie 
– metodika spolu s pracovnými listami
– sada pomôcok na realizovanie aktivít
Workshop je určený pre riaditeľov, zástupcov riaditeľa, resp. vedúcich metodického združenia  základných škôl v Bratislave. 

19.09.2016


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.