DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeSeminár o neurofyziologických príčinách zlyhávania detí so ŠVVP21.10.2016 sa v Kremnici uskutoční jednodenný seminár určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom a školským psychológom. 

Cieľom seminára je 

vedieť lepšie identifikovať žiakov so ŠVVP

zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP

bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS 

vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy

oboznámiť sa s dostupnými intervenciami

 
Jeho obsahom je

Neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky 

Neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu 

Narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie 

Neurofyziologické dysfunkcie a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy 

Sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia 

Čo požadovať od psychológa a špeciálneho pedagóga? 

Školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie 

Možnosti individuálnej terapie (INPP terapia a JIAS) 

 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

 

Seminár organizuje poradňa BALANS v spolupráci so Základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. 

Poplatok: 20€ 

Kontaktná osoba: Viera Lutherová , 0908 907 585, bližšie informácie nájdete na bit.ly/2cvVx5y, na seminár sa môžete prihlásiť na adrese vierda.f@mail.com


22.09.2016


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.