DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemePsychoterapia, socioterapia a dieťa29.03.2017, Banská Bystrica

19.04.2017, Martin

Pozývame vás na jednodňový seminár:

Doobeda prednáškový blok:

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová – Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktov v školskom prostredí. Praktické skúsenosti, tipy a jednoducho sprostredkovaná dynamika konfliktu.

MUDr. Ivan Juráš – Téma konfliktov je doplnená o ponuku osvedčeného programu riešenia konfliktov „Koberček mieru”, ktorý sa už roky praktizuje v MŠ a ZŠ Montessori. Tiež sa dozviete o Experienciálnom učení a o neuropsychologických mechanizmoch učenia sa.

PhDr. Ľudovít Dobšovič – Supervízia ako efektívna cesta vzdelávania a osobnostného rastu pre zamestnancov výchovných a školských zariadení. Cesta sebapoznania nie je ľahká, ale je najúčinnejšia pri vytváraní spolupráce vo vzťahu žiak/dieťa/klient a učiteľ/vychovávateľ/poradenský pracovník.

Poobede dve paralelné aktivity:

MUDr. Ivan Juráš – INPP metóda a neurofyziologické príčiny zlyhávania detí s poruchami pozornosti, učenia a správania. 

PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Lívia Lozsi – encounterová skupina, ochutnávka skupinového zážitkového vzdelávania zameraného na osobnostný rast.

Seminár je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi. Pozvánka to Banskej Bystrice: bit.ly/2kLcZFh

Registrácia: registracia.socioterapia.sk/event/46/

Pozvánka do Martina: bit.ly/2kLcZFh

Registrácia: http://registracia.socioterapia.sk/event/47/#

31.01.2017


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.