DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeNajkreatívnejší deň bezpečného internetuObčianske združenie PREVENTISTA vyhlasuje veľkú súťaž pre preventistov a pedagógov slovenských škôl pod názvom Najkreatívnejší deň bezpečného internetu. Úlohou súťažiacich je navrhnúť a v rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu, ktorý sa uskutoční 9.februára 2016, zrealizovať na svojej škole pútavou formou rôzne aktivity zamerané na otázky bezpečnosti internetu, IT kriminality a tém, ktoré súvisia s bezpečným využívaním informačných technológií v praktickom živote. Všetko pod heslom: Kreativite sa medze nekladú. 

Najúspešnejší tvorcovia a organizátori sa zúčastnia víkendového vzdelávacieho sústredenia, na ktorom si budú môcť vymieňať skúsenosti s učiteľmi, poprednými odborníkmi z oblasti prevencie kriminality a informačnej bezpečnosti. Zároveň to bude aj istá forma odmeny pre učiteľov. 

„Zámerom súťaže je prehlbovať znalosti a rozvíjať kompetencie učiteľov stredných i základných škôl v problematike bezpečnosti IKT, ako aj v témach prevencie IT kriminality. Cieľom je tiež odmeniť najaktívnejších pedagógov venujúcich sa prevencii a vytvoriť im priestor na výmenu praktických skúseností,“ uvádza Mgr. Ibolya Straussová, manažérka tohto zaujímavého projektu. 

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v októbri 2013. Do súťaže sa môžete registrovať na stránke www.preventista.sk.

07.12.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.