DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeIV. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinuPri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine bol 12. apríla 2016 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická Univerzita Zvolen, vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Vyhlásenie ceny: 12. 4. 2016
Ukončenie akceptácie návrhov na cenu: 30. 6. 2016
Spracovanie návrhov národným koordinátorom: do 15. 7. 2016
Zverejnenie nominácií: 18. 7. 2016 – 31. 7. 2016
Zasadnutie odbornej komisie: august 2016
Slávnostné odovzdávanie ocenení: november 2016
Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu: december 2016
Viac informácii na:

06.05.2016


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.