DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeAktivity k téme migrácieV OZ Človek v ohrození veríme, že školy by mali reflektovať súčasnú verejnú diskusiu a nemali by sa báť ani kontroverzných tém.

Preto sme pripravili sériu aktivít k téme migrácie, ktoré sa dajú použiť na hodinách občianskej náuky a geografie na stredných školách. Nájdete ich na stránke globalnevzdelavanie.sk/ako-ucit-o-migracii.

Aktivity sú súčasťou metodických príručiek k piatim predmetom, napríklad dejepisu, umenia a kultúry a anglického jazyka, ktoré si možno objednať bezplatne na bit.ly/prirucky.

16.10.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.