DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saŠtipendijné možnosti do zahraničiaPotencionálni záujemcovia a záujemkyne o študijné pobyty v zahraničí môžu nájsť veľa informácií na webe i facebooku Slovenskej akademickej informačnej agentúry známej pod registrovanou skratkou SAIA, n. o

Ako prvý krok pri hľadaní si štipendia odporúčame on-line databázu štipendií a grantov: https://granty.saia.sk/ Na webe SAIE však toho možno nájsť omnoho viac. Užitočné informácie k písaniu a podávaniu žiadostí vrátane rád a tipov k forme a obsahu povinných príloh, ale aj výsledky už realizovaných výberových konaní vrátane zoznamov schválených štipendistov a štipendistiek jednotlivých programov do konkrétnych krajín. Stiahnuť si tiež možno .pdf verzie publikácií – každoročne na jeseň vychádza bulletin pod názvom Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.

Do pozornosti by sme určite dali:

1. štipendijný program japonskej vlády Monbukagakusho, ktorý ponúka dva typy pobytov, a to na:

a) celé bakalárske štúdium (5-ročné)

b) odborné nadstavbové štúdium (3-ročné)

Uzávierka: každoročne v máji

2. štipendium na bakalárske štúdium v dĺžke 3 – 4 roky v Ruskej federácii.  

Uzávierka: každoročne vo februári

3. štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí na 5-ročný študijný pobyt.

Uzávierka: každoročne v máji


04.03.2016


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.