DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saPoznáte výnimočných študentov? Nominujte ich na Leaf AwardSme presvedčení, že akákoľvek zmena sa začína od jednotlivca, ktorý má víziu a charakter na jej presadenie. Preto naša nezisková organizácia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku vyhlasuje ocenenie LEAF AWARD. Do konca septembra máte možnosť nominovať naň zaujímavých študentov.

Ocenenie je určené mladým ľuďom od 10 do 16 rokov, ktorí niečo urobili pre svoje komunity a školy a sú inšpiráciou pre svoje okolie. Oceňovať sa budú výsledky v školskej či mimoškolskej činnosti (olympiáda, medzinárodné súťaže) a realizované alebo prebiehajúce projekty v spoločensky významnej oblasti (technológie, prírodné vedy, podporovanie inklúzie menšín, najmä Rómov) a tiež návrhy takýchto projektov.

Tí, ktorí získajú ocenenie, dostanú príležitosť ďalšieho individuálneho rozvoja, vzdelávania, odborných konzultácií a finančnú podporu pre projekt, ktorý navrhli. Rovnako dostanú podporu aj kľúčové inštitúcie alebo jednotlivci, ktorí môžu študentom pomôcť formovať ich charakter a rozvíjať ich talent (školy, centrá voľného času, učitelia, tréneri, tútori...).

Nominovaný môže byť každý výnimočný študent. Tipy a odporúčania na ocenenie sa môžu vzťahovať na jednotlivcov aj tímy. 

Všetko potrebné nájdete na stránke award.leaf.sk. Odkazy na nominačné formuláre nájdete na award.leaf.sk/prihlas-saMiroslav KOCÚR

Leaf, n. o.

21.08.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.