DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saČo môžete urobiť pre detstvo bez násilia?Chráňme deti pred násilím. Toto je hlavná myšlienka našej kampane Detstvo bez násilia.

Jej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch, jeho rôznych formách a možnostiach pomoci. Od októbra 2015 funguje nová webová stránka, ktorá je určená deťom, dospelým a profesionálom pracujúcim s deťmi.

Do 18. decembra 2015 prebieha v spolupráci s Centrom Slniečko, n. o. súťaž pre materské, základné, stredné a špeciálne školy a tiež akcia „Bubnovačka – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, do ktorej sa 19. novembra zapojíme aj my.

Bližšie informácie o podujatiach a aktivitách realizovaných v rámci komunikačnej kampane MPSVR SR, ako aj aktivitách pre verejnosť realizovaných mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím a pomoci detským obetiam násilia sú dostupné na našej webovej a facebookovej stránke.

13.11.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.