DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Diskusia o Planéte vedomostí

pridané 01.04.2011, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Po uverejnení článku Jána Žabku "Otázniky okolo Planéty vedomostí" v siedmom čísle DOBREJ ŠKOLY sme do redakcie dostali viacero reakcií, v ktorých naši čitatelia prejavili opačný názor. Vznikla tak zaujímavá diskusia o digitálnych vzdelávacích materiáloch a o tom, čo to je vlastne učebnica. Zapojte sa aj vy svojím názorom do tejto polemiky. Stačí pridať komentár pod tento článok.

 

Reakcia Romana Baranoviča na článok Jána Žabku "Otázniky okolo Planéty vedomostí" (DOBRÁ ŠKOLA 8)

Súčasné vedenie MŠVVaŠ SR si uvedomuje, že tak ako dnešní žiaci používajú internet a počítače, keď spolu komunikujú, keď sa zabávajú, tak očakávajú, že ho budú využívať, aj keď sa vzdelávajú. Je preto otázkou dňa, čo všetko vieme urobiť pre to, aby sme túto ich potrebu a očakávanie naplnili. Projekt testovania digitálnych učebníc Planéta vedomostí, ktorý práve prebieha, je súčasťou riešenia tohto problému – ako „digitalizovať“ školy – ako umožniť učiteľom lepšie a viac využívať technológie vo svojej práci.

Budem súhlasiť s Jánom Žabkom, že predstavenie Planéty vedomostí ako digitálnej učebnice nebolo celkom presné. Rozhodnutie hovoriť o nej ako o digitálnej učebnici bolo kompromisom v snahe použiť jazyk zrozumiteľný aj verejnosti, rodičom. A tak výhrady autora kritiky vznikli sčasti z tohto nedorozumenia. Myslím si, že Planéta vedomostí je viac ako multimediálna encyklopédia, ale na druhej strane to nie je ani učebnica v klasickom zmysle. Po zvážení reakcií chceme Planétu do budúcnosti označovať skratkou DUMA – digitálne učebné materiály, čo lepšie vystihuje jej podstatu. Roky považujeme vo vzdelávaní za alfu a omegu učebnicu. Vieme však, čo robí učebnicu učebnicou? Čo odlišuje učebnicu fyziky od knihy o fyzike alebo od multimediálnej fyzikálnej encyklopédie? Na tieto otázky potrebujeme dať odpoveď.

Planéta vedomostí je platforma, pomocou ktorej vieme k učiteľom dostať digitálny vzdelávací obsah. Teória hovorí, že úspešná platforma sa má skladať z digitálnych vzdelávacích objektov a musí umožniť skladať digitálne vzdelávacie objekty do lekcií pomocou scenárov. Scenár má umožniť doplnenie jednotlivých vzdelávacích objektov o výklad, vlastné materiály a podobne. Toto všetko Planéta umožňuje. Pomocou jednoduchých nástrojov si učiteľ môže zostaviť svoju vlastnú „učebnicu”. Neočakávame od každého učiteľa, že to bude vedieť, no očakávame, že sa nájdu autori scenárov, ktoré sa budú dať upravovať podľa potreby. Dnešná Planéta vedomostí sa bude ďalej rozvíjať.

Planéta zatiaľ nerieši problém s nedostatkom učebníc. Ale o niekoľko rokov, keď bude mať každý žiak v taške notebook namiesto kilogramov papierových učebníc, má potenciál tento problém vyriešiť. Názor kolegu Žabku je asi ovplyvnený tým, že jedna éra končí a druhá začína a na budúcnosť sa snaží pozerať cez prizmu starej skúsenosti.

Hovoriť o veľkom množstve chýb bez ich kvantifikácie a zdokumentovania je podpásovou kritikou. Planéta obsahuje tisícky vzdelávacích objektov. Čo presne je nesprávne? Kde sú vecné chyby? A čo sú nedidaktické postupy? Planéta, samozrejme, doložku má, no to je nepodstatné. Vzhľadom na súčasnú situáciu v slovenskej akademickej pedagogickej obci, absenciu seriózneho pedagogického výskumu, v čase, keď máme len veľmi málo rešpektovaných autorít, je pre mňa dôležitejší postoj učiteľov, ktorým Planéta dáva zmysel.

Súhlasím s kritikou klasického modelu vyučovania (do jeho kritiky som už investoval veľa času, síl a energie), ale nemyslím si, že Planéta zakonzervuje staré prístupy. Naopak, verím, že sa stane nástrojom, ktorý pomôže zaviesť inovatívne metódy a bude rozvíjať to, po čom volá kolega Žabka.

Štátny vzdelávací program nie je ideálnym a stabilným meradlom na posudzovanie čohokoľvek. Už dnes je jasné, že sa bude znova meniť. Planéta je lokalizáciou zahraničného produktu a prekladalo sa možno aj to, čo náš ŠVP neobsahuje. To možno spôsobuje, že v závislosti od predmetu a ročníka sa možno dá nájsť nejaký nesúlad. Na druhej strane aj tam, kde je súlad menší, Planéta obsahuje veci navyše, ktoré vie šikovný učiteľ využiť pre študentov, ktorí napredujú rýchlejšie. ŠPÚ pripravuje nový národný projekt tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu. Bude sa ľahšie tvoriť, keď sa budú autori opierať o konkrétne skúsenosti učiteľov a žiakov, ktorí sa s jeho kvalitným obsahom stretnú čo najskôr.

Z poslednej otázky plynula požiadavka na viacúrovňovú recenziu Planéty. Pilotné testovanie je takýmto procesom a niečím podobným prechádzal projekt už niekoľkokrát. Na 120 školách ju využívajú už pár rokov a zatiaľ sa žiadna nechcela odhlásiť. Naopak, pýtajú si ďalšie licencie. Na stránke projektu je dokument s hodnotením využívania Planéty (projekt Dátového centra). Je v ňom aj kritika, ale všetci zúčastnení chcú viac a čím skôr.

Cením si názory kolegu Žabku a prácu, ktorú robí na poli zavádzania inovácií do vyučovania matematiky, no jeho názor musí byť pre mňa rovnocenný s názorom pani učiteľky Júlie Illéšovej zo SPŠ v Považskej Bystrici, keď hovorí: „Ja osobne som Planétou vedomostí očarená, myslím si, že ľudia okolo tohto projektu odviedli kus dobrej práce. Bolo by dobré, keby ju mohli využívať všetky školy. Ak sa to podarí, bude to super! Viem si predstaviť, ako by tento vzdelávací systém vhodne dopĺňal výučbu. Veľkú výhodu vidím aj v rôznorodosti cvičení, vizualizácii dejov, interaktivite a spätnej väzbe. Vedenie školy vníma takéto vyučovanie ako smer, ktorým by sme sa mali všetci uberať.“

Roman BARANOVIČ, riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva

 

Druhá reakcia Viery Matiskovej na článok "Otázniky okolo planéty vedomostí" (DOBRÁ ŠKOLA 8)

V marcovej DOBREJ ŠKOLE ma zaujalo veľa článkov, ale neveriacky som prečítala článok Jána Žabku o Planéte vedomostí. Učím na základnej škole a portál používame so žiakmi na matematike už druhý rok. Úspešne, na rozdiel od učebníc pána Žabku, ktoré sa nám pri výučbe neujali. Tento rok si žiaci zakúpili pracovné zošity Pomocník, s ktorými sa nám pracuje výborne.

Portál Planéta vedomostí určite nie je digitálnou encyklopédiou, obsahuje veľa tvorivých úloh pre žiakov s mnohými tabuľkami, grafmi, vyhľadávaniami v iných zdrojoch. Žiaci síce majú možnosť použiť pomocníka a prezrieť si vzorové riešenie, ale je to iba pomôcka, ktorej použitie učiteľ okamžite vidí, hlavne keď portál používajú na domácu prípravu. Nepoznám žiakov J. Žabku, ale my máme na škole šikovných a aj menej bystrých. A práve tí v snahe niečo sa naučiť pomoc potrebujú.

Neočakávam, že portál Planéta vedomostí nahradí učebnicu matematiky. Ja ho používam maximálne na 15 % hodín matematiky na precvičenie, motiváciu, doplnenie učiva. Mám s ňou veľmi dobré skúsenosti, žiaci pracujú sústredene, úlohy dobrovoľne dorábajú aj doma. Pritom učím v bežnej triede, z ktorej viac ako 60% žiakov odišlo na gymnázium a nezostal ani jeden jednotkár!

Chyby na portáli sú obyčajne spôsobené zlým prekladom a nie je pravda, že ich nik nerieši. V roku 2010 na ŠPÚ v rámci Digitalizácie vzdelávacieho obsahu sekcia matematiky veľmi podrobne portál skontrolovala a tvorcovia portálu túto situáciu riešia.

Nemyslím si, že zladenie obsahu s ISCED 2 je nevyhnutné – veď platná legislatíva umožňuje školám rozhodnúť sa pre vlastné rozloženie učiva do ročníkov. Lekcie sú zoradené po témach, čo považujem za vhodné. Portál umožňuje tvorbu vlastných lekcií, výber úloh podľa vlastného uváženia, vkladanie vlastných dokumentov, takže učiteľ môže do portálu zasahovať. Určite by ale učitelia privítali ďalšie lekcie z tém, ktoré chýbajú. V súčasnosti prebieha 2. ročník celoslovenskej súťaže Planéta vedomostí, preto je reálny predpoklad, že pribudnú nové materiály.

Súhlasím s tým, že školy by mali mať možnosť samy si vybrať, aké učebnice, učebné materiály a pomôcky budú používať. Ja by som si Planétu vedomostí určite vybrala.

Viera MATISKOVÁ ZŠ, Sokolíkova ulica, Bratislava

 

 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

12 komentárov k článku: “Diskusia o Planéte vedomostí”

 1. Príspevok do diskusie o Planéte vedomostí. pridal Gabriela Marečková, 08.04.2011
  Som učiteľkou matematiky a fyziky na základnej škole v Púchove. Už druhý školský rok spolu s mojimi kolegami –učiteľmi prírodovedných predmetov spolupracujeme s firmou AGEMSOFT a.s. na overovaní elektronického vzdelávacieho systému Planéta vedomostí v bežnej školskej praxi. Preto mi nedá nereagovať na ostrejšie slová a negatívny postoj autora príspevku „Otázniky okolo Planéty vedomostí“ p. Žabku. Možno sa mýlim a nechcela by som, aby moje slová niekoho urazili. Pána Žabku a jeho prácu si vážim. Poznám jeho učebnice, aj keď som ešte nemala možnosť si ich vyskúšať, nakoľko prvé reformované ročníky, ktoré učím prichádzajú na druhý stupeň s vedomosťami rozsiahlejšími ako tieto učebnice predpokladajú. Ale po prečítaní spomínaného príspevku som mala pocit, že ho napísal možno nedostatočne informovaný človek. Možno moja reakcia prichádza zdanlivo neskoro, ale nechcela som, aby bola ovplyvnená mojimi prvotnými pocitmi po prečítaní príspevku. A preto som potrebovala čas, aby som to „rozdýchala“ a zvážila svoje slová, lebo unáhlené reakcie nikomu a ničomu neprospievajú. S Planétou vedomostí sa mi učí veľmi dobre a myslím si, že právom patrí medzi uznávané učebné zdroje.
  Z čoho vyplýva môj nesúhlas s autorom článku? Ako dlhoročná učiteľka sa cítim urazená autorom článku, že ma považuje za neschopnú tvoriť, vyberať si, rozhodovať sa. Prečo tá nedôvera voči širokej učiteľskej verejnosti, ktorá dostane k dispozícii materiál a môže si podľa svojich predstáv a zásad metodiky zostaviť krásnu vyučovaciu hodinu. Veď predsa ani samotná učebnica, či už stará, alebo nová, spracovaná moderným didaktickým spôsobom sa nemôže stať jediným nástrojom učiteľa. Nechcem tu polemizovať s p. Žabkom o nedidaktických postupoch a klasickom modely vyučovania z čias Rakúska – Uhorska, to je jeho názor, ktorý mu neberiem. Ale myslím si, že materiál sa stáva aktívnym v rukách aktívneho učiteľa. Planéta vedomostí je určená aktívnym učiteľom, ktorých reforma školstva potrebuje . Škoda len, že sa autor článku neinformoval a nezoznámil s aktivitami, ktoré momentálne prebiehajú a ich cieľom je obsah Planéty vedomostí zosúladiť so ŠVP. Pracuje sa na tvorbe metodík. Stačí si „kliknúť“ oficiálnu stránku Planéty vedomostí, kde sú dostupné práce samotných učiteľov vo forme metodík, dokumentácie z otvorených hodín, dokonca video - dokumentácia samotných žiakov, ako samostatne a tvorivo dokážu pracovať s týmto podľa mňa „aktívnym“ materiálom. Ak už toto nie je podnet k rozvíjaniu kompetencií definovaných v ŠVP , tak to minimálne rieši veľký problém súčasnej spoločnosti a to vzťah dieťa a informačné technológie.
  Ešte pred niekoľkými rokmi sme boli pyšní na to, ako naše deti ovládajú PC, dnes by sme boli radšej, keby čas strávený za PC venovali športu a iným „zdravším aktivitám“. Ale pokrok nezastavíme a takáto forma vzdelávania je prínosom. Veď vieme mi čo ich čaká? Na aké povolanie ich pripravujeme? Aký bude svet okolo nich? Ale informácie, ich spracovanie a používanie tu budú vždy, a v budúcnosti určite predovšetkým v elektronickej forme. Nepodporiť vzdelávanie takouto formou by bolo chybou.
  Som obyčajná učiteľka, nemám ambície niekoho poučovať, či niekomu niečo vnucovať, ale mám svoju prácu rada a tiež mám rada zmenu a nové veci, ktoré pomôžu dobrej veci. A v prípade Planéty vedomostí je tou dobrou vecou radosť z učenia a tiež radosť z učenia sa.
  Ďakujem p. Žabkovi, že svojím príspevkom podnietil diskusiu, ktorá objasňuje niektoré nejasnosti okolo Planéty vedomostí.
  Gabriela MAREČKOVÁ ZŠ , Mládežnícka ulica, Púchov
 2. Reakcia na postrehy p. J. Žabku k digitálnej učebnici Planéta vedomostí pridal Ľubica Popíková, učiteľka M, F, D na II. stupni ZŠ, 11.04.2011
  Prečítala som si zo záujmom článok pána J. Žabku a nakoľko som tiež dlhoročná učiteľka M-F-D, dovolím si odpovedať na niektoré nastolené otázky, či predložené problémy. S učebnicou Planéta vedomostí pracujem už tretí rok. Učím na obyčajnej ZŠ v Bratislave, kde nie sú deti vyberané do rôznych experimentálnych tried, teda deti reprezentujúce bežnú vzorku populácie. Začnem od konca: niekoľkí moji deviataci úspešne vypočítali aj „problémové“ geometrické úlohy v tohtoročnom monitore aj vďaka učeniu a opakovaniu učiva práve s použitím digitálnej učebnice Planéta vedomostí. A teda sa zaradili k 2,5 % žiakov, ktorí boli schopní na Slovensku tieto príklady vypočítať. A tak postupne :
  "System Planéta vedomostí nie je digitalnou učebnicou, ale digitalnou encyklopediou, pripominajucou publikacie typu Prehľad matematiky." Digitálna učebnica Planéta vedomostí obsahuje aj množstvo základných encyklopedických, dokonca aj historických faktov, ktoré má žiak kedykoľvek k dispozícii ako súčasť učebnice bez hľadania v iných zdrojoch, aby bol schopný vyriešiť dané úlohy aj v časovom limite. Tieto sú však k dispozícii ako doplnok základnej učebnice.
  "Planéta vedomostí však obsahuje najma hotove fakty, ktore predklada žiakom." Učebnica nové fakty predkladá najmä formou krátkych videí, ktoré sú didakticky výborne spracované a je len na učiteľovi, kedy video zastaví a nechá žiakov premýšľať a dedukovať samostatne. Ak žiaci objavia napr. iný postup odvodenia základného vzťahu, môže predložený postup poslúžiť na porovnanie, alebo ho učiteľ môže priamo vynechať. Avšak pre žiakov na danej hodine chýbajúcich a ich rodičov je nenahraditeľnou pomôckou, pretože jednoducho a jasne vysvetľuje základné matematické vzťahy.
  "Veľmi malo objavovania, často iba jeden vzorovy priklad." V každej učebnici je obmedzený počet riešených príkladov. V Planéte vedomostí je nový rôzny stupeň vyriešenia úlohy. Je znovu na učiteľovi, aké kroky riešenia nechá žiakov vypracovať a čo im poskytne ako vhodný algoritmus.
  "Ak by sme to chceli prirovnať k učebnici, tak iba k jednej jej časti – opakovaniu už objaveneho a pochopeneho učiva."
  Aby bolo pochopené, musí byť vysvetlené. Len malá časť detí dokáže objaviť sama vzťah pre výpočet napr. objemu a povrchu gule. Všetky základné poznatky sú postupne objavované dokonca na príkladoch z reálneho života, ktoré sú poskytnuté v množstve animácií.
  "Planéta vedomostí nerobi to, čo sa ma v škole diať: učiť žiaka premyšľať. Vysvetľujuce videa predkladaju hotove poznatky, testovanie formou hľadania spravnej odpovede metodou pokus – omyl, predpripravene kroky riešenia rovnice. Nevidno žiadny rozvoj divergentneho myslenia."
  Digitálna učebnica – učiteľské prostredie je vybavená množstvom nástrojov pre prácu učiteľa na hodine. Nenahrádza učiteľa, ale poskytuje všetky potrebné nástroje na plnohodnotnú prácu učiteľa so žiakmi. Je na učiteľovi ako vedie svoju hodinu a samozrejme má možnosť viesť vhodným spôsobom žiakov aj k rozvoju divergentného myslenia.
  "Planéta vedomostí nerieši problem s nedostatkom učebnic: ten by rovnako dobre vyriešila aj dotlač starych učebnic."
  Planéta vedomostí je schopná okamžite vyriešiť problém chýbajúcich učebníc. Je totiž k dispozícii celý obsah učiva a je na učiteľoch, aby si z neho zostavili svoje vyučovacie materiály podľa konkrétnych školských programov a individuálnych potrieb. Navyše je odstránený veľký nedostatok papierových učebníc, ktoré nikdy tak flexibilne nedokážu reagovať na meniacu sa obsahovú náplň jednotlivých ročníkov, ku ktorej sme sa nechtiac dopracovali nedomyslenou reformou. Ja si v digitálnej učebnici zostavujem materiál pre ročníky, ktoré dané učivo prebrali v predpísanom ročníku i tie, ktoré to v doporučenom ročníku prebrať nestihli a nemusím deti, rodičov i seba zaťažovať učebnicami z troch ročníkov, ako je to nutné robiť práve teraz v 7. Ročníku.
  "...nie je veľky rozdiel medzi didaktickym spracovanim starych učebnic a sučasnou podobou Planéty vedomostí..."
  Staré dobré učebnice, ktoré ako jediné zostali spoľahlivým zdrojom pre mnohých serióznych učiteľov, dali dobrý základ generácii, ktorá nemala problémy riešiť príklady aké boli v tohtoročnom monitore a vyrástli z nich špičkoví odborníci, technici, ... Planéta vedomostí poskytuje aj množstvo 3-D vizualizácií, ktoré deťom bezkonkurenčne pomáhajú budovať si priestorovú predstavivosť a pochopiť učivo rovinnej i priestorovej geometrie, s ktorým majú naši žiaci najväčšia problémy. Navyše deti majú bližšie k získavaniu poznatkov prostredníctvom počítača, ktorý nahradil hračky predchádzajúcich generácií, na ktorých si deti kedysi budovali logiku a priestorovú predstavivosť. Je teda nutné prispôsobiť sa ich vnímaniu sveta, ak im chceme sprostredkovať dôležité vedomosti.
  "...ako zmeniť školy tak, aby pripravovali žiakov na život a ďalšie odborne študium, financovanie školstva, testovanie žiakov, vzdelavanie učiteľov... Planéta vedomostí žiadny z tychto zasadnych problemov nerieši."
  Planéta vedomostí nebola určená na riešenie problémov spojených s financovaním a riadením školstva. To nie je predsa úlohou žiadnej , predpokladám ani papierovej, učebnice. Čo sa týka prípravy na ďalšie odborné štúdium žiakov, to spĺňa určite nadpriemerne. Ako príklad spomeniem propedeutiku práce s rysovacími programami, ktorých zvládnutie je nutnou podmienkou štúdia na každej odbornej technickej škole. Podobne je tu aj výuka práce s tabuľkovými procesormi priamo aplikovaná na konkrétne učivo matematiky zahrnuté aj v ISCED.
  "Ako je možné, že Planéta vedomostí obsahuje (minimálne v časti matematika) mnoho vecných chýb a nesprávnych či nedidaktických postupov, a napriek tomu sa dostala do štádia overovania na viac ako 300 školách?"
  Planéta vedomostí zásadné vecné chyby neobsahuje. Nakoľko sa na nej stále pracuje, preklepy, podobné tým, aké sa dostanú do každej papierovej učebnice je možné promptne odstrániť. To sa deje priebežne. Pri tak veľkom obsahu je tých chýb porovnateľne menej ako v iných učebniciach a navyše učiteľ má k dispozícii mnoho nástrojov, ktorými tiež môže prípadnú chybu odstrániť. (napísať vlastnú definíciu, prepísať časť, ktorú považuje za potrebnú zmeniť, vložiť svoje materiály, ...) To podstatné a nenahraditeľné papierovou učebnicou je tu k dispozícii bez nároku na učiteľov voľný čas.
  "Klasicky model vyučovania z čias Rakusko-Uhorska (učiteľ vysvetli, nadiktuje, žiaci si zapišu, naučia sa, často naspamať, učiteľ vyskuša), stale pretrvava u mnohych učiteľov, a to aj pri vyučovani matematiky. Prave tento štyl, len v digitalnom prevedeni, podporuje Planéta vedomostí." Klasický odskúšaný model vyučovania zachováva postupnosť: oboznámiť sa s novým učivom, pochopiť ho, precvičiť nové poznatky a vedieť aplikovať pri utvrdzovaní učiva. Toto je postup, ktorý všetkým žiakom dáva možnosť osvojiť si predpísané učivo. Množstvo interaktívnych cvičení a úloh poskytuje učiteľovi dostatočný materiál pre každého žiaka podľa jeho individuálnych schopností.
  "...žiadna špiralovitosť v učive, žiadna propedeutika..." Každé učivo je špirálovito usporiadané do niekoľkých stupňov. Celok ZŠ I je členený do troch stupňov: I., II., III. Každý stupeň obsahuje rovnaké tematické časti: 1. Použitie a aplikácia matematiky, 2. Čísla a číselné sústavy, 3. Algebra, 4. Priestor, útvary a miery, 5. Štatistika.
  V časti ZŠ II. je učivo už rozdelené monotematicky. To ale znamená, že na našom II. stupni ZŠ možno konkrétne učivo preberať v štyroch postupujúcich stupňoch. Možno zatiaľ trochu mýli názov celku ZŠ I, ale na tomto sa tiež pracuje a presné napárovanie učiva na ISCED 2 v týchto dňoch finišuje.
  "V matematickej časti sa nesulad medzi obsahom Planéty vedomostí a učivom obsiahnutym v ISCEDe 1, 2, 3 tyka odhadom asi 60 % obsahu. Je tam extremne veľa učiva, ktore v ISCEDoch vobec nie je (prevažne ide o funkcie, diferencialny a integralny počet, štatistiku a ine vysokoškolske učiva)." Uvedená pripomienka je dôsledkom neznalosti práce s digitálnou učebnicou. Každý učiteľ si učivo vyberie podľa konkrétneho Školského programu a nikto ho nenúti klikať stránku za stránkou. To by kontraproduktívne obmedzovalo učiteľovu individualitu a profesionálnosť. Ja ako učiteľ môžem kedykoľvek využiť materiál z častí ZŠ I, ZŠ II aj SŠ, dokonca aj z predmetov fyzika, chémia, biológia či prírodoveda v rámci medzipredmetových vzťahov. Záleží na schopnostiach danej skupiny žiakov ako aj na zameraní hodiny, ktorá môže byť súčasťou povinnej výuky matematiky ale aj rozširujúceho vyučovania nadaných žiakov.
  "Planéta vedomostí vobec nereflektuje niektore nove učiva, ktore sa pridali do Štátneho vzdelávacieho programu pri jeho vzniku." Znovu len neznalosť obsahu. Planéta vedomostí vyčerpávajúco napĺňa všetky požiadavky ŠVP. Na všetky nové učivá.
  "Ide o prebraty produkt, nie celkom dobre preloženy, vychadzajuci z uplne ineho modelu vzdelavania, nekompatibilneho s našim systemom. Najviac to vidno na obsahu a skladbe učiva." Planétu vedomostí som začala používať ešte v anglickej verzii a v čase, keď boli používané na II. stupni ZŠ učebnice autorov O. Šedivý, S. Čeretková, M. Malperová, Ľ. Bálint. V každom ročníku bola planéta vedomostí s týmito učebnicami mimoriadne kompatibilná, až natoľko, že som mohla plynulo prechádzať učebnicou papierovou i digitálnou a dodnes tieto učebnice používam v 8. a 9. ročníku ako doplnkovú zbierku úloh. Zbierka úloh je totiž to jediné, čo Planéte chýba, ale pokiaľ viem, aj na tom sa pracuje a zatiaľ možno veľmi úspešne využiť napr. Prázdninovú matematiku od. V. Telepovského. Na záver teda konštatujem, že naozaj záleží na schopnostiach a možnostiach škôl a učiteľov, akú učebnicu si vyberú. Výsledky mojej trojročnej práce s digitálnou učebnicou Planéta vedomostí jednoznačne ovplyvnia moje rozhodnutie o výbere učebnice, nakoľko som predovšetkým učiteľkou pre žiakov a im je už oveľa bližšia práca s digitálnou ako s papierovou učebnicou. Sú s ňou spokojní, ba nadšení aj rodičia mojich žiakov, ktorí sledujú výsledky svojich detí a sú spokojní predovšetkým s výrazným zlepšením sa vzťahu žiakov k matematike, ktorú začínajú vnímať ako zaujímavú a pochopiteľnú.

  Ľubica Popíková, Učiteľka M-F-D na II.stupni ZŠ
 3. Ďalšie otázky k PV. pridal Ján Žabka, 11.04.2011
  Rád by som si ujasnil odpoveď na konkrétne otázky.
  Kolegyňa píše: "Planéta vedomostí vyčerpávajúco napĺňa všetky požiadavky ŠVP. Na všetky nové učivá." Možno mám prístup k starej verzii (???) Planéty vedomostí, ale ak sú tam VŠETKY učivá, tak by tam malo byť aj učivo Zaokrúhľovanie nadol (ako samostatný spôsob zaokrúhľovania. Teda napr. 247 zaokrúhlené na desiatky nadol je 240). Je tam takéto učivo? Je tam učivo Stavby z kociek podľa návodu? (Uvádzam námatkovo učivá, ktoré ja v PV nevidím a v ŠtVP sú. Takých učív je rádovo viac.)
  Kolegyňa píše: "Planéta vedomostí zásadné vecné chyby neobsahuje." Ďalej hovorí o preklepoch. Je už teda odstránená napríklad zásadná chyba vo videu, kde sa hovorí, ako sa odčituje záporné číslo pomocou číselnej osi? Mám opäť starú verziu? (Opäť uvádzam konkrétnu chybu, takých je tam tiež veľmi veľa.) Ani nehovoriac o tom, že toto video je typickou ukážkou toho, čo obsahuje Planéta vedomostí: video, v ktorom sa hovorí, AKO sa niečo robí, namiesto toho, aby sa vysvetľovalo, PREČO sa to tak robí, nehovoriac ani o tom, že to PREČO by mali žiaci objaviť sami. A ešte je to v tom videu aj nesprávne.
  Kolegyňa píše: "Niekoľkí moji deviataci úspešne vypočítali aj „problémové“ geometrické úlohy v tohtoročnom monitore aj vďaka učeniu a opakovaniu učiva práve s použitím digitálnej učebnice Planéta vedomostí." Môžem sa opýtať, odkiaľ viete, že to, že niekoľkí vaši žiaci vyriešili túto úlohu, je dôsledkom používania PV? Čo ak je to tak, že bez používania PV by tieto úlohy vyriešili viacerí žiaci?
  Ďalej kolegyňa píše: "Staré dobré učebnice, ktoré ako jediné zostali spoľahlivým zdrojom pre mnohých serióznych učiteľov, dali dobrý základ generácii, ktorá nemala problémy riešiť príklady aké boli v tohtoročnom monitore..." - dovoľujem si Vás upozorniť, že súčasní deviataci používali práve tieto staré "dobré" učebnice. Súčasní deviataci ešte nemajú s reformou a novými učebnicami nič spoločné. A tí istí deviataci, ktorí používali tieto staré "dobré" učebnice, zvládli spomenuté úlohy na asi 3 %. Protirečíte sama sebe.
  Píšete: "Učebnica nové fakty predkladá najmä formou krátkych videí, ktoré sú didakticky výborne spracované a je len na učiteľovi, kedy video zastaví a nechá žiakov premýšľať a dedukovať samostatne." A to je presne ten rozdiel: učebnica matematiky nemá predkladať hotové fakty. Matematika nie je zbierkou hotových faktov, i keď ju tak niektorí kolegovia, žiaľ, vnímajú.
  Aj preto je nevyhnutné dokončiť začatú obsahovú reformu namiesto betónovania metód práce z 19. storočia, ktoré sú predkladané hoci aj v digitálnej podobe.
 4. Planéta vedomostí pridal Ľubica Popíková, 12.04.2011
  Nakoľko p. Žabka predložil niekoľko pomerne vážnych otázok k Planéte vedomostí, dovolím si odpovedať.
  Učivo zaokrúhľovanie nadol vôbec nepovažujem za potrebné a užitočné učiť. Vychádzam z dlhoročných pedagogických skúseností a pridŕžam sa zásady, menej je viac. Motať deti v 5. ročníku zaokrúhľovaním nadol určite nie je vhodné, pretože praktické využitie aj pri odčítavaní z meradiel fyzikálnych veličín využíva zaokrúhľovanie logické, podľa polovice jednotkového dielika.
  Podobne algoritmus modrých a červených čísel neučí deti logicky myslieť, ale ich zbytočne mätie.
  Stavby z kociek nájdete v lekciách
  ZŠ I Matematika, IV. Priestor, útvary, miery, Časť I., 27. Priemety,
  ZŠ I Matematika, IX. Priestor, útvary, miery, Časť II., 70. Priemety
  ZŠ I Matematika, XIV. Priestor, útvary, miery, Časť III., 115. priemety
  ZŠ II Matematika, VIII. Geometria, 49. Použitie Pytagorovej vety
  Je to jeden z krásnych príkladov špirálovitej výstavby učebnice, budujúcej skutočnú priestorovú predstavivosť u žiakov. 3-D vizualizácia, virtuálne stavanie, regulácia priehľadnosti telesa, orientácia v trojrozmernej súradnicovej sústave. Toto neposkytuje žiadna papierová učebnica. Nakoľko mám okrem pedagogického aj technické vzdelanie, tvrdím, že kódovaním telies, zabetónujete predstavivosť v jej základoch. Žiaci sa musia predovšetkým naučiť zobrazovať trojrozmerný priestor v ktorom žijú a čítať spätne jeho zobrazenie v pôdorysoch, nárysoch a bokorysoch.
  Neviem, ktoré video máte na mysli, pretože ja používam mnoho materiálov vhodných práve na navedenie žiakov k samostatnému vydedukovaniu pravidiel pre počítanie aj so zápornými číslami. Ak by aj v nejakom videu bola chyba, dám pripomienku na opravu a zatiaľ ho nepoužijem. Materiálov je tam dosť na správny výber :)
  Keďže som na začiatku tohto školského roku prebrala jednu triedu deviatakov, rýchlo som zistila, kde majú medzery. Bolo treba hlavne dobudovať geometrické základy. Obvod, obsah, objem, to boli pre žiakov len pojmy, ktoré sa im plietli. Až vizualizácia, množstvo priestorovo videných rôznych telies, ktorých objemy a povrchy sa naučili počítať práve vďaka príkladom v Planéte vedomostí, im pomohli rýchlejšie dobudovať priestorovú predstavivosť. A porovnávaná vzorka žiakov, učiacich sa klasickou metódou mi je dostatočným dôkazom oprávnenosti môjho tvrdenia.
  Prosím, nepodceňujte schopnosti všetkých kolegov. Ja si to voči Vám nedovolím.
  Lepšie učebnice ako tie "staré dobré" zatiaľ nie sú.
  Dobrý učiteľ matematiky potrebuje viac poriadnu zbierku aktuálnych úloh, Učebnica nárokujúca si na jediný správny spôsob vyučovania matematiky pre tvorivých učiteľov aj tak prínosom nie je.
  Ak ste chceli vo svojich učebniciach popísať spôsob práce s experimentálnou vzorkou žiakov na výberovej škole, potom sa Vám zámer vydaril. Ostatní učitelia matematiky majú ale možno svoje osvedčené metódy a majú právo na výber.
  S pozdravom
  Ľubica Popíková
 5. Skúsme zo všetkého nového vyťažiť čo najviac pre žiakov pridal Mária Štefanidesová, 13.04.2011
  Učím 20-ty rok na základnej škole a Planéta vedomostí je naozaj niečo, čo mojich žiakov hneď zaujalo. Nie som typ učiteľa, ktorý tlačí informatizáciu do škôl za každú cenu, teda aj za cenu znižovania kvality vzdelania. Práve naopak, z Planéty vedomostí sa snažím vyťažiť čo najviac pre deti.
  Používam Planétu vedomostí a teraz portály naucteviac.sk a naucsaviac.sk nielen na vysvetľovanie učiva, ale hlavne na motiváciu, precvičenie vedomostí a doplnenie učiva. Mnoho videí a animácií, ktoré PV obsahuje, je pre žiakov ľahko zapamätateľných. Málokedy sa stáva, že video pustím celé hneď na prvýkrát. Žiaci sami musia prísť na doriešenie problému, ktorý je v nahrávke nastolený. Z toho je jasné, že to nie je len predkladanie hotových poznatkov. Ide tu o učiteľovu zručnosť s akou PV používa a ako z nej dokáže dať žiakom čo najviac poznatkov.
  Takto pracujem aj s učebnicou, ktorej spoluautorom je pán Žabka. Všetci dobre vieme, aký vzťah k učebniciam ( a nemyslím tým len učebnice matematiky) majú žiaci. Nechcem tým povedať, že učebnice netreba. Zatiaľ chýba metodika . Možno aj preto tieto učebnice mnohí učitelia zavrhli a radšej pracujú so starými učebnicami – možno práve preto, že „nevidia autorom do hlavy“. Metodika k učebnici bol kedysi taký dobrý zvyk. A teraz tráp sa učiteľ, pochop autora a hlavne, nauč to deti. Hľadám v učebnici, používam ju na hodinách a učím aj žiakov ako sa v učebnici orientovať. Učím podľa nej len prvý rok (s Planétou vedomostí už druhý) a tak sa s ňou učím učiť.
  Názov DUMA – digitálne učebné materiály je naozaj výstižnejší ako digitálna učebnica. Viem, že teraz prebieha prispôsobovanie materiálov ŠVP-mu. Používanie bude pre mnohých potom ešte jednoduchšie. Firma AGEMSOFT pružne reaguje na všetky postrehy učiteľov, snaží sa portál v maximálnej miere prispôsobiť požiadavkám učiteľov, ktorí s PV pracujú. Úlohy uložené do vlastných lekcií a možnosť prikladania iných dokumentov, alebo odkazov – to všetko je už o našej pedagogickej zručnosti.
  Už sa teším, kedy pribudnú do portálu naucteviac.sk aj ďalšie predmety. Hlavne sa teším na angličtinu, možno sa ju aj ja konečne naučím  ( Kým som článok napísala - už je tu aj angličtina :-D )
  Som presvedčená, že kombinácia učebníc s PV a teda portálmi naucteviac.sk a naucsaviac.sk je výborná cesta k zvyšovaniu kvality vzdelávania našich žiakov.
 6. Poznámka k pani Popíkovej. pridal Ján Žabka, 13.04.2011
  Učivo zaokrúhľovanie nadol (a ďalšie učivá, ktoré v planéte nie sú) je súčasťou POVINNÉHO UČIVA pre všetkých podľa platného štátneho vzdelávacieho programu. Rozhodnúť sa ho neprebrať na základe vašich skúseností môže mať za následok to, že Vaši žiaci napr. nemusia vedieť zvládnuť príslušnú úlohu napr. v Testovaní 9. Som zvedavý, čo poviete potom rodičom: že sa vám POVINNÉ učivo nepáčilo a preto sa žiaci nedostali na strednú školu? Že nebolo v planéte vedomostí?
  Omnoho dôležitejšie však pre mňa je, že napríklad konkrétne zaokrúhľovanie nadol je jedno zo zaokrúhľovaní, ktoré sa používa v bežnom živote. A vy ho neučíte, lebo žiakov pletie. To je presne pointa: učivo, ktoré sa využije v bežnom živote, ich neučíte, lebo ich vraj pletie, ale učivá, ktoré nie sú súčasťou ŠtVP ich učíte, lebo sú v planéte vedomostí a vám sa páčia.
  Čo sa mi však zdá kľúčové na Vašej reakcii je, že najprv napíšete, opakujem: "Planéta vedomostí vyčerpávajúco napĺňa všetky požiadavky ŠVP. Na VŠETKY nové učivá." a keď Vám napíšem konkrétne učivo, ktoré tam spracované nie je, tak napíšete, že to nevadí, lebo vy máte také skúsenosti. Tak sa ešte raz pýtam: obsahuje planéta vedomostí VŠETKY učivá podľa ŠtVP, ako ste písali vyššie alebo neobsahuje?
  Ďalej ma prekvapuje Váš dokonalý nesúlad s odpoveďou kolegyne Viery Matiskovej, ktorá tiež používa PV a píše: "Chyby na portáli sú obyčajne spôsobené zlým prekladom..." a "Určite by ale učitelia privítali ďalšie lekcie z tém, ktoré chýbajú.". Podľa Vás tam chyby nie sú: "Planéta vedomostí zásadné vecné chyby neobsahuje." a učivo je pokryté. Takže sú tam chyby alebo nie sú? Používate rovnakú PV?
  To video, ktoré som námatkovo použil ako dôkaz chyby, sa týka vysvetľovania odčítania záporného čísla: je v časti Celé čísla 13 /32. Je tam animácia, a pri nej slečna hovorí tento text: "Ak je b zaporne, potom je minus b kladne. Odčitať záporné celé číslo b od celého čísla a, znamená posunúť a o b jednotiek doprava." Takže tá veta opisuje rozdiel a - b, kde b je záporné. Problém je, že príslušná animácia opisuje a znázorňuje rozdiel a - (-b), kde b je kladne. Navyse, ta veta je taka, ze kym som pochopil, co chcu povedat, musel som si to asi trikrat pustit. Na co je toto dietatu? Co sa z toho nauci?
  Vaše vety: "Chyby tam nie sú." a v inom príspevku: "Ak by aj v nejakom videu bola chyba, dám pripomienku na opravu a zatiaľ ho nepoužijem." dokazujú, že Planéta vedomostí neprešla riadnou recenziou, pretože prístup: Našli ste chybu? Dajte nám vedieť, my ju opravíme, lebo my o žiadnych chybách nevieme, hovorí o kvalite produktu všetko.
  Záverom ešte raz skúsim zopakovať hlavnú myšlienku: Pani Popíková, zjavne sa nedohodneme, či je PV dobrá do školy alebo nie. Je to tak v poriadku, rôzni ľudia vidia veci rôzne. Ale PREČO sa má potom PV kupovať všetkým, keď je skupina učiteľov, ktorí ju používať nechcú? Prečo sa všetkým kúpili moje učebnice, keď je skupina učiteľov, ktorí ich nechcú a učia podľa starých? To je podstata veci: nech MŠ SR nevnucuje všetkým niečo, čo časť učiteľov nechce. Namiesto toho nech dá MŠ SR peniaze školám, a nech si kúpia to, čo uznajú za vhodné.
 7. Prečo Planéta vedomostí pridal Ľubica Popíková, 16.04.2011
  Nechcem premeniť túto diskusiu na ping-pong dvoch diskutérov.
  Nakoľko ale považujem za jeden z hlavných dôvodov negatívneho kvalitatívneho vývoja nášho školstva fakt, že sa kompetentní vyjadrujú nekompetentne bez znalosti potrebných podkladov, pridávam ešte poslednú svoju reakciu.
  Pán Žabka uverejnil svoje hodnotenie bez objektívnej znalosti tak mojich tematických plánov, ako aj obsahu Planéty vedomostí .
  Učivo o zaokrúhľovaní čísel sa vždy učilo a aj sa doteraz učí a bolo a je obsiahnuté v každej príslušnej učebnici matematiky s ktorou som sa doteraz stretla, vrátane Planéty vedomostí. V Planéte je navyše spracované špirálovito s gradovanou náročnosťou od zaokrúhľovania prirodzených čísel, cez celé a desatinné čísla až po vedecký zápis veľmi veľkých a veľmi malých čísel.
  Vyhovuje mi veľmi názorný spôsob s využitím zobrazenia na číselnej osi a množstvo adekvátnych príkladov z praktického života.
  A tak na záver už len konštatovanie : Kto chce oponovať, hľadá dôvody, kto chce učiť, hľadá spôsoby. Ja som pri hľadaní spôsobov ako lepšie učiť mojich žiakov, našla Planétu vedomostí sama. Nikto mi ju nevnútil, nakoľko som typ učiteľa, ktorý si to, s čím nesúhlasí vnútiť nedá. Nemám z toho ani žiaden finančný profit a tak s čistým svedomím môžem odôvodniť každé svoje rozhodnutie.
  Všetkým kolegom, i pánovi Žabkovi, prajem veľa tvorivých síl a trpezlivosti v náročnej práci slovenského pedagóga.
  S úctou a pozdravom
  Ľubica Popíková
 8. Zaokrúhľovanie pridal Ján Žabka, 16.04.2011
  Rozdiel je v tom, že doteraz sa učil JEDEN spôsob zaokrúhľovania, odteraz majú deti poznať TRI spôsoby zaokrúhľovania. Tak je to v Štátnom vzdelávacom programe. Ale nie je to tak v Planéte vedomostí.
  Kto chce učiť, hľadá spôsoby, to je pravda. Problém nastáva, keď je tendencia kúpiť VŠETKÝM školám program, ktorý neobsahuje to, čo obsahovať má.
  Neviem celkom, čo ste mysleli tým "Kto chce oponovať, hľadá spôsoby." Keď vidím, že niečo je podľa mňa nedorobené a/alebo nie dobre urobené, mám byť ticho? Nemám hovoriť svoj názor?
  NIE JE PRAVDA, že nepoznám obsah Planéty vedomostí. V skutočnosti vy neodpovedáte na moju námietku. Namiesto odpovede, kde je učivo Zaokrúhľovanie NADOL napíšete, že ja nemám objektívnu znalosť.
  Pravdu máte, že to vyzerá ako pingpong dvoch ľudí. Žiaľ, nedozvedám sa pri ňom odpovede na moje otázky.
 9. Len stručne. pridal Ján Žabka, 17.04.2011
  Nie je pravda, že nepoznám obsah Planéty vedomostí.
  Hovoril som a stále hovorím o učive zaokrúhľovanie NADOL, nie o učive zaokrúhľovanie (alebo ak chcete aritmetické, či matematické zaokrúhľovanie).
  Nerozumiem, čo ste chceli povedať vetou "Kto chce oponovať, hľadá dôvody.". Veď predsa keď vidím, že niečo nie je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a podľa môjho osobného názoru to nie je matematika, ale zbierka receptov, mám byť podľa Vás ticho? Navyše, keď je predpoklad, že MŠ SR chce Planétu kúpiť VŠETKÝM školám bez ohľadu na to, či u chcú alebo nie?
 10. Stredná škola a Planéta vedomostí pridal Anna Gottweisova, 17.04.2011
  Asi nie je dobré, ak sa diskusia obmedzí na Žabka versus Planéta vedomostí. Na gymnáziu sa matematika učí podľa nových učebníc autorom ktorých je doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. Sú nové obsahom aj metodikou.. Podľa mňa sú skvelé. Chýba k nim však zbierka. Interaktívnu tabuľa používam takmer na každej vyučovacej hodine a tak pochopiteľne hľadám vhodné materiály. Bohužiaľ v Planéte vedomostí k novým učebniciam v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v súlade s metodikou použitou v učebniciach nie sú. Preto si myslím, že má byť čisto na rozhodnutí školy, aké nástroje si na vyučovanie vyberie. Otázka nie je či PV zakázať alebo povoliť. Otázka je, či má o jej zakúpení rozhodovať ministerstvo.Moja odpoveď je jednoznačná - nie.
 11. Súhlas pridal Učiteľ CH, 01.06.2011
  Reagujem na celú debatu učiteľov. PV som bol tiež nadšený - bolo to niečo nové až kým som si neuvedomil, že sa jedná len o peniaze a nič iné len peniaze.... PV vôbec nekopíruje ŠVP... Myslím si, že je to krok späť - niektorí učitelia sa opäť snažia (budú snažiť) naučiť žiakov všetko, čo sa v PV nachádza. Čo sa týka chémie - bez úpravy je PV nepoužiteľná a učitelia na našej škole o ňu nemáme záujem. Boli by sme radšej, keby nám tie peniaze dali a my by sme robili reálne pokusy... Deti to zaujíma oveľa viac a sú nadšení, ked ich vedia naživo a sami si ich odskušajú. PV poskytuje z chémie väčšinou encyklopedické poznatky... A k tým chybám - je ich tam na kvantá a odporučil by som aj, aby sa na celú PV pozrel aj učiteľ slovenčiny - štylizácia je "nenormálna" Súhlasím s p. Žabkom - trikrát vypočuť a pozrieť video a potom viem, o čo kráča... Je to niečo "nové" - používame počítače - len dokedy to bude žiakov baviť? Nie dlho - tak ako u nás - tie, časy už skončili... A posledná vec pretriasaná v médiách - "PV JE DIGITÁLNA UČEBNICA" - TO ODKEDY? Vysvetlí mi niekto? Potom každá encyklopédia je digitálna učebnica?
  p. Žabka nedajte sa, nie ste sám... ešte je nás pár ďalších, ktorí sme s vami...
 12. Učiť na zelenej lúke, moderne a s chuťou... pridal Viktor Križo, 02.06.2011
  Ja len dodám, že celá diskusia, či doprava, alebo doľava nezmení školu. Ja mením školu ako učiteľ svojou chuťou pracovať s úsmevom na tvári, s chuťou robiť veci lepšie. Učebnice, prac. zošity, portále sú pomôcky a už dnes ich je mnoho, iste nie všetky efektívne, ale máme na výber. Je množstvo učiteľov, ktorí nebudú nič robiť, aj keby ste im dali do ruky čarovnú paličku. Je smutné, že zapálení učitelia sa tu vadíme o tom, či onom. Peňazí sa vyhodilo všelikde a všelikoľko. Ja som vyskúšal ako učiteľ matematiky skutočne všetky zbierky a pomôcky. Za nehorázne peniaze som si nadšene nakupoval všetko, čo kto vydal a urobil. Desiatky, stovky webprogramov k matematike i v zahraničných stránkach. A neľutujem nič, čo som si kúpil, teším sa aj keď ma to stálo nemálo peniaze. Mojím žiakom chystám príklady tak, že skladám stovky príkladov z desiatok zbierok a oni vďaka mojej chuti a podpore, vďaka tomu, že sa učím ich prijímať a mať rád takých, akí sú, tak sú ochotní kvôli mne urobiť takéto množstvo príkladov. Robia to radi a myslím, že už aj veľa vedia.. Na hodinách makáme, zasmejeme sa, pustíme si video, testujeme sa, skúšame, hráme sa s číslami, kockami a všetkým, čo im pomáha k rozvoju dôležitých kompetencií. S PV robím už druhý rok striedavo a je to výborná pomôcka, ktorú som už dlho čakal. Nebudem tvrdiť, že jediná, ale nám sa proste páči a moji žiaci namiesto úloh môžu všetko to, čo sme sa tvrdo a húževnato učili ešte aj preopakovať, prehĺbiť, naučiť sa viac a zároveň plasticky spoznať v kontexte iných vedomostí. Verím, že úpravy v obsahu sa upravia, ale že aj ovplyvnia trochu nešťastné osnovy, ktoré nekolidujú s tým, čo by žiaci chceli a mohli vedieť. A to som si vypočul nemálo hlasov nahnevaných učiteľov na reformu a osnovy.
  Pozrite si fotky z našich hodín v biednych podmienkach, ktoré som si jednoducho dozariadil svojím notebookom a wifi pripojením.. A mám nádej v dobrej spolupráci s rodičmi a projektami, že si čoskoro zariadime učebňu nie za veľké peniaze, ale z malých kvapiek snáh celého nášho crazy učiteľského zboru, kde skúsení pedagógovia sú nadšení viac, než my mladí, a dodávajú nám chuť a motiváciu, že pracovať, vychovávať, pomáhať a učiť deti viac svojím životom, príkladom a účinnými pomôckami, sa oplatí..:

  Pozrite si naše vybavenie a možnosti, je u nás dobrá klíma, našu prácu robíme radi a z ničoho čarujeme a máme z toho s deťmi radosť:
  https://picasaweb.google.com/1viktor1k/HodinyV6A#
  https://picasaweb.google.com/1viktor1k/HodinyV7A#
  https://picasaweb.google.com/1viktor1k/HodinyV8A#

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.