DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Otázniky okolo Planéty vedomostí

pridané 04.03.2011, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Ján Žabka: Otázniky okolo Planéty vedomostí (DOBRÁ ŠKOLA 7)

Na Slovensku môžu školy používať okrem tlačených učebníc aj mate­riá­ly či aplikácie z internetu. Ak započítame aj cudzojazyčné stránky, existuje obrovské množstvo zdrojov rôznych digitálnych pomôcok, pracovných listov a podobných materiálov. Ak sa obmedzíme na slovenčinu, stále ostáva týchto zdrojov dostatočne veľa (napr. www.edupage.org, www.zborovna.sk, www.oskole.sk). Záleží na učiteľovi, resp. škole a ich finančných, či časových možnostiach, ktoré z týchto materiálov a v akom rozsahu budú používať.

Jedna z týchto možností, Planéta vedomostí, sa v minulých týždňoch opakovane dostala do médií. Práve prebieha jej pilotné overovanie na cca 300 školách a na túto tému sme počuli mnohé vyjadrenia. Napríklad premiérka Radičová pre SME 7. 2. 2011 povedala: „Zaradíme sa tak v rámci Európy k školám a vzdelávaciemu systému, ktorý ako jeden z prvých nabieha na tento systém výuky.“ Podľa vyjadrení kompetentných by sa v prípade úspechu pokusného overovania zakúpili digitálne učebnice Planéta vedomostí pre všetky školy na Slovensku. Citujem zo stránky uips.sk: „MŠVVaŠ SR spúšťa dňa 8. 2. 2011 testovaciu prevádzku projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí... V prípade úspešnosti projektu MŠVVaŠ SR uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc od 1. 9. 2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku.”

V týchto informáciách sú podľa môjho názoru nepresnosti a nejasnosti a vyvolávajú viacero otázok. Ako učiteľ matematiky a spolu­autor nových učebníc matematiky pre II. stupeň ZŠ by som chcel vyjadriť svoj názor k matematickej časti Planéty vedomostí.

Prvé nedorozumenie

Predovšetkým, systém Planéta vedomostí nie je digitálnou učebnicou, ale digitálnou encyklopédiou, pripomínajúcou publikácie typu Prehľad matematiky. V čom je rozdiel? V encyklopédii sú zhrnuté poznatky, ktoré už vieme. Učebnica má žiaka postupne a pomaly sprevádzať objavovaním týchto poznatkov. Učebnica (a osobitne učebnica matematiky) by mala obsahovať aj námety na aktivity, ktoré rozvíjajú schopnosť žiakov diskutovať a argumentovať. Navyše by svojím rozsahom (výberom učiva) mala byť prispôsobená predpokladanému počtu vyučovacích hodín.

Planéta vedomostí však obsahuje najmä hotové fakty, ktoré predkladá žiakom (aj keď v digitálnej forme). Veľmi málo objavovania, často iba jeden vzorový príklad alebo jedna „poučka“ a za ňou 3 – 10 podobných úloh na riešenie. Ak by sme to chceli prirovnať k učebnici, tak iba k jednej jej časti – opakovaniu už objaveného a pochopeného učiva.

Druhé nedorozumenie

Planéta vedomostí nerobí to, čo sa má v škole diať: učiť žiaka premýšľať. Vysvetľujúce videá predkladajú hotové poznatky, testovanie formou hľadania správnej odpovede metódou pokus – omyl, predpripravené kroky riešenia rovnice. Nevidno žiadny rozvoj divergentného myslenia.

Tretie nedorozumenie

Planéta vedomostí nerieši problém s nedostatkom učebníc: ten by rovnako dobre vyriešila aj dotlač starých učebníc. V matematike totiž podľa mňa nie je veľký rozdiel medzi didaktickým spracovaním starých učebníc a súčasnou podobou Planéty vedomostí. 

V našom základnom a strednom školstve je mnoho problémov, ktoré rezonujú v odbornej verejnosti (často sa o nich diskutuje aj na stránkach DOBREJ ŠKOLY): ako zmeniť školy tak, aby pripravovali žiakov na život a ďalšie odborné štúdium, financovanie školstva, testovanie žiakov, vzdelávanie učiteľov... Planéta vedomostí žiadny z týchto zásadných problémov nerieši.

Po poukázaní na tri nedorozumenia okolo Planéty vedomostí si dovolím položiť ešte tri otázky.

Prvá otázka: Ako je možné, že Planéta vedomostí obsahuje (minimálne v časti matematika) mnoho vecných chýb a nesprávnych či nedidaktických postupov, a napriek tomu sa dostala do štádia overovania na viac ako 300 školách? Ako to, že dostala odporúčaciu doložku od MŠVVaŠ? Alebo ju nemá?

Klasický model vyučovania z čias Rakúsko-Uhorska (učiteľ vysvetlí, nadiktuje, žiaci si zapíšu, naučia sa, často na­spamäť, učiteľ vyskúša), stále pretrváva u mnohých učiteľov, a to aj pri vyučovaní matematiky. Práve tento štýl, len v digitálnom prevedení, podporuje Planéta vedomostí. A ešte k tomu s mnohými nepresnosťami, či nesprávnymi formuláciami. Takmer žiadne problémové úlohy ponechané na žia­­­-ka, žiadna špirálovitosť v učive, žiadna propedeutika. To je presne to, prečo v testovaní PISA dopadajú naši žiaci zle: učíme ich opakovať postupy, nie samostatne riešiť problémové úlohy. Aké sú oficiálne kritériá na to, aby mohlo viac ako 300 škôl pokusne overovať takéto materiály?

 

Druhá otázka: Kedy sa zladí obsah (učivá prezento­vané v Planéte vedomostí), s dokumentmi, ktoré sú v súčasnosti platné?

V matematickej časti sa nesúlad medzi obsahom Planéty vedomostí a učivom obsiahnutým v ISCEDe 1, 2, 3 týka odhadom asi 60 % obsahu. Je tam extrémne veľa učiva, ktoré v ISCEDoch vôbec nie je (prevažne ide o funkcie, diferenciálny a integrálny počet, štatistiku a iné vysokoškolské učivá) a zároveň, a to je vážnejšie, Planéta vedomostí vôbec nereflektuje niektoré nové učivá, ktoré sa pridali do Štátneho vzdelávacieho programu pri jeho vzniku.

Tretia otázka: Robil alebo bude niekto robiť viac­úrovňovú recenziu Planéty vedomostí?

Učitelia z praxe, autori učebníc, pracovníci z VŠ, ŠPÚ, recenzoval ju niekto? Kým sa obyčajná tlačená učebnica dostane do škôl, musí prejsť náročným pripomienkovým konaním. Určite by ním mala prejsť aj Planéta vedomostí.

 

Planéta vedomostí má dobrý dizajn, grafiku, a niektoré nápady v nej sú naozaj pekné. Nedá sa jej uprieť dobrý úmysel a snaha tvorcov. Ako DOPLNOK k učebniciam a iným zdrojom (vrátane internetových) by som ju po opravení chýb a dopracovaní chýbajúceho učiva a prepracovaní didaktických metód vítal. Príliš je však na nej vidno, že ide o prebratý produkt, nie celkom dobre preložený, vychádzajúci z úplne iného modelu vzdelávania, nekompatibilného s našim systémom. Najviac to vidno na obsahu a skladbe učiva. Ak sa teda má Planéta vedmostí skutočne na školách používať, treba na nej odviesť ešte veľmi veľa práce.

Pre mňa ako učiteľa z toho všetkého vychádza, že Planéta vedomostí by mohla byť jedným z mnohých pomocníkov pri výučbe. Môže byť v ponuke pre učiteľov a školy rovnako ako iné produkty. Ak by však mala NAHRADIŤ existujúce zdroje a slúžiť ako štátom zakúpené UČEBNICE, bol by to veľký omyl a veľký krok späť.

Myslím si, že školy by mali mať možnosť samy si vyberať, aké učebnice, učebné materiály a pomôcky im vyhovujú. Od štátu by na ne mali dostávať iba potrebné zdroje. Ak by bolo dostatočne veľa takých, ktorým sa Planéta vedomostí páči, nech si ju z týchto zdrojov kúpia hoci aj namiesto učebníc. Ale malo by to byť ich slobodné rozhodnutie. Ministerstvo by rozhodne nemalo byť tým, kto v týchto otázkach rozhoduje za celé Slovensko.

Ján ŽABKA, spoluautor nových učebníc matematiky pre II. stupeň ZŠ

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Tri komentáre k článku: “Otázniky okolo Planéty vedomostí”

 1. Súhlas s autorom pridal SŠ učiteľ aj fyziky, 07.04.2011
  Plne súhlasím s obsahom článku. Niečo s PV využívam na vyučovanie fyziky. O interaktívnom vyučovaní mám však inú predstavu. Spracovanie v Planete vedomostí ma vtláča do jednej línie. Takmer v každej téme je niečo nevhodne spracované a aj odborne nesprávne. Problematické je aj ovládanie. Naviac je problém súladu s nejakou učebnicou. Nestačí iba tento digitálny obsah.
 2. Môžem aj nesúhlasiť? pridal Viktor Križo, 02.06.2011
  Váž. p. Žabka, vnímam ako učiteľ a človek pohybujúci sa medzi učiteľmi a matematikmi aj to, že mnohí nie sú stotožnení s novými učebnicami, ani s novými učebnými osnovami. Moja výučba už niekoľko rokov stojí iba na mojej chuti vytvárať si hodiny tak, aby som žiakov naučil matematiku. Musím povedať, že som si vyskúšal prácu s učebnicami, ktoré nám ADREM nanútil zadarmo a tiež sme nemali možnosť na výber. Nezakúpilo náhodou Ministerstvo Vaše učebnice zdarma pre školy? A ja som si nevybral. Jednoducho to prišlo. Učil som z nich a pri všetkej úcte nie som schopný z nich učiť, ale je to môj názor, rovnako ako Váš ten vyššie. Ja nie som za nanútenie digitálnych učebníc všetkým školám. Túto diskusiu nechám kompetentným, neviem presne ako to má byť, ale z Vášho článku vidím iba, že dedukujete z nejasných správ. Ja pracujem vo svojej práci okrem Planéty vedomostí i z mnohými inými pomôckami a veľmi sa teším, že mám nemalú pomoc práve v PV. Ja som pochopil reformu ako otvorenosť vývoju, nie ako uzavretú vec. PV dnes nie je totožná s osnovami, ale napr. moji bežní priemerní žiaci chcú a radi sa učia niečo nové aj naviac. Prečo by nie. Pracovné zošity som rovnako vyskúšal viaceré a skončil som u Berovcov, ktoré tiež nekolidujú s Vašou učebnicou, ale to je výber. Vy ste ponúkli učebnice, ktoré neviem, že by boli testované a že by sme sa k nim ako učitelia vyjadrovali. Napriek tomu je tu snaha PV skutočne relevantne a to už tretí rok testovať.
  Vyjadrujme názory, ale rešpektujme, že ani ja ani vy, ani funclub jedných či druhých netvoria učitelia SR. Je ťažké hovoriť v mene učiteľov. Nech sa posunieme doprava, či doľava, nie je to o peniazoch, ktoré sa míňajú a kradnú na všeličo a všelikde, ale závisí to odo mňa, či chcem dnes s deťmi pracovať, či mám rád svoju prácu a či sa dnes ráno pri vstupe do triedy usmejem a poviem žiakom, že som rád, že ich mám. Takáto jednoduchá veta má väčšiu moc ako učebnica, či osnovy. Takýmto spôsobom je potom možné učiť tvorivo, interaktívne a dať priestor tomu, čo deťom pomáha. Ako budúci špeciálny pedagóg môžem povedať, že každým rokom máme v školách viac a viac detí s poruchami učenia a správania. Nemajú šancu čítaním textov z učebníc prelínané farebným pozadím a množstvom podnetov statického obrazu. PV mi za krátky čas pomohlo sprostredkovať učenie sa aj pre deti, ktoré nikto nechce učiť, lebo nevedia dobre čítať, neradi píšu a strácajú motiváciu..
  Pracovný zošit je super vec, ale k takej digitálnej učebnici má byť jednoduchý statický nástroj, nie predimenzovaný, nakoľko dnešná generácia detí má veľké ťažkosti so sústredením. Ako ich vzdelávať? Aj oni chcú vedieť.. Ja vidím PV určite nie ako jedinú, ale dôležitú pomôcku a verím, že PV má svoje chyby, ktoré sa dajú technicky ľahko doľadiť a lepšie usporiadať, sú už aj vhodné metodiky a nástroje k rýchlemu použitiu. Ja s tým nemám problém, ani moja kolegyňa, ktorá po 40 rokoch praxe jednoducho rada pracuje s tým so žiakmi. A to sme len obyčajná škola, žiadna tuctová vykričaná moderná škola...
 3. Iste môžete nesúhlasiť. pridal Ján Žabka, 15.06.2011
  Máte úplnú pravdu, že aj moje učebnice boli "nanútené" školám v zmysle dodania do všetkých škôl. Viac, ako to, že som s tým na Ministerstve pri podpise zmluvy, keď som sa dozvedel, že naša učebnica bude jediná, vyjadril svoj nesúhlas (po úvodnom prekvapení, pretože v konkurzných podmienkach sa nikde nepísalo, že to budú jediné učebnice) a aj to bol jeden z dôvodov, prečo som takmer zmluvu na učebnice nepodpísal, som urobiť nevedel. Vtedajší pracovníci MŠ SR to vysvetľovali aj tým, že ak chce MŠ SR presadiť zmenu vyučovania, je potrebné v jednom cykle mať len jeden typ učebníc. To, čomu úradníci na MŠ SR nerozumeli, bolo, že jeden typ učebníc nebude vyhovovať všetkým a jednoducho ich nebudú používať. Verte, že aj ja by som bol radšej, keby moje učebnice používali len učitelia, ktorí ich chcú používať. Stále si myslím, že má byť voľný trh s učebnicami aj s akýmikoľvek inými materiálmi pre školy. A má byť na učiteľoch, aby si vybrali.

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.