DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 9. ročník, číslo 1
IX. ročník/číslo 1
Obsah čísla
 • Editoriál: Vladimír BURJAN – Reformy nemôžu stáť na ministroch
 • Vladimír BURJAN – Škola a sloboda – ide to dokopy?
 • Rozhovor s Margret Rasfeld: Tina GAŽOVIČOVÁ – Ak zostaneme v starej štruktúre, nebudeme vedieť prejsť do nového sveta
 • Stĺpček pre hosťa: Juraj KARPIŠ – Informácií je nadbytok, vzácna je motivácia
 • Peter FARÁRIK – Potrebujeme etický kódex učiteľa?
 • Viera LUTHEROVÁ – Ja mu tú integráciu zruším!
 • Školstvo vo svete: Zuzana GROCHALOVÁ – Zápisky zo študijného pobytu v Indonézii
 • Juraj HIPŠ – Ponaučenia otca dospievajúcim dcéram
 • Dobré tipy: Marián KIČINKO – Novoročné predsavzatia
 • Inšpirácia od učiteľov: Michal BOHUŠ – Kriticky myslieť na dejepise
 • Inšpirácia od učiteľov: Anna CHLUPÍKOVÁ – Isté veci musíte prežiť, aby ste im lepšie porozumeli
 • Inšpirácia od učiteľov: Barbora BABICOVÁ – Cesta do novoveku bez učebnice a poznámok
 • Inšpirácia od učiteľov: Miroslav SOPKO – Encyklopédia spravodlivých
 • Inšpirácia od učiteľov: Zuzana a Peter BERO – Dve veľké úvahy o malej násobilke
 • Tomáš HORVÁTH– Zvláštna škola
 • Inšpirácia od učiteľov: Magdaléna LACKOVÁ – Chodba ako drotárske múzeum
 • Príbehy 20. storočia: Jan VONDRYSKA – Pre vojenskú vypočítavosť zomierali ľudia
 • Na ceste: Barbora BABICOVÁ – Medzi Európou a Áziou I.
 • Pravidelné rubriky: Anketa, Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Skutočný príbeh, Úvaha po zvonení, Za a proti, Otázky a odpovede pre špekulantov, Surfujte s nami, Nenechajte si ujsť, Pohľady do škôl, Múdre slová, Vieme o všetkom
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.