DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 8. ročník, číslo 6
VIII. ročník/číslo 6
Obsah čísla
 • Editoriál: Vladimír BURJAN – Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?
 • Roman FARNBAUER – Dotazníkový prieskum zmapuje kultúru a klímu vašej školy
 • Rozhovor s Gabrielou Herényiovou: Zuzana GRÁNSKA – Vráťme do školy človečinu
 • Skutočný príbeh – Ezoterika miesto informatiky
 • Predstavujeme „iné“ školy: Viera LUTHEROVÁ – Start-up, kibuc alebo škola?
 • Stĺpček pre hosťa: Michael SZATMÁRY – Prvé Desatoro
 • Daniel POKORNÝ – Sex, počítače a iné tabu témy
 • Daniel POKORNÝ – Svet Tramtária
 • Škola vo filme: Marián KIČINKO – Učitelia a učiteľky
 • Dobré tipy: Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ – Ako spríjemniť suplovanú hodinu sebe i žiakom
 • Mária DANTHINE-DOPJEROVÁ – Stravovanie po francúzsky
 • Miriam MIKOVÁ – Školská jedáleň – vizitka školy
 • Erik TOMASCH – Potrebujeme pozitívne príklady
 • Inšpirácia od učiteľov: Tibor REPČEK – Ako na školské rádio
 • Inšpirácia od učiteľov: Anežka Karľa MARKOVÁ – Kým kohút nezaspieva
 • Angličtina In English: Autumn SIEGEL – On the Tip of the Tongue
 • Príbehy 20. storočia: Michal ROĽKO – Návrat na zámok po 70-tich rokoch
 • Tomáš Pivarči – Janka RAGANOVÁ – Neformálne aktívne vzdelávanie
 • Na ceste: Barbora BABICOVÁ – Čo robí Paríž Parížom?
 • Pravidelné rubriky: Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Úvaha po zvonení, Číslo na zamyslenie, Za a proti, Otázky a odpovede pre špekulantov, Surfujte s nami, Nenechajte si ujsť, Riadené aktívne učenie, Zápisky sklerotického učiteľa, Vieme o všetkom
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.