DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 7. ročník, číslo 7
VII. ročník/číslo 7
Obsah čísla
 • Editoriál: Vladimír BURJAN – Máme byť radi, keď OECD radí?
 • Anketa: Ako riešite neúčasť rodičov na schôdzkach?
 • Mária BARANCOVÁ – Školstvo na rázcestí
 • Martin POLIAČIK – Projekt Učiteľ snov
 • Vladimír BURJAN – Využívajú školy potenciál svojich žiakov?
 • Stĺpček pre hosťa: Zora JAUROVÁ – Nebojte sa, nie je koho
 • Rozhovor s Cyril Mooney: Zdeňka TRACHTOVÁ – Ticho je na cintoríne, v triede má byť...
 • Teach for Slovakia: Terézia HOCHMUTHOVÁ – Na čom záleží
 • Číslo na zamyslenie: Vladimír BURJAN – 25 % dospelých Američanov si myslí...
 • Za a proti: Vladimír BURJAN – Mali by mať učitelia pevný pracovný čas?
 • Miro PASTOREK – A čo dobré – zutekalo
 • Martin KRAJČOVIČ – Som málo socializovaný?
 • Skutočný príbeh: Dať či nedať (dvojku zo správania)?
 • Naši učitelia: Barbora BAŇASOVÁ – Takto teda nie
 • Marián KIČINKO – Keď je učiteľ nepriateľom
 • Učíme sa v múzeu: Jaroslav HANKO – Múzeum a škola
 • Dobré tipy: Vladimír BURJAN – Ako vyberať školu pre svoje dieťa
 • Nepáči sa nám: Ján PAPUGA – Neférové prijímačky
 • Lepšia geografia: Peter FARÁRIK – Logické úlohy v mapách
 • Ivan KUPKA – Slovíčka alebo slovná zásoba?
 • Alexandra ŠČEPKOVÁ – Študenti učia druhých tolerancii
 • Zaujalo nás: Juraj HIPŠ – Holt, nie je Holt ako Holt
 • Inšpirácia od učiteľov: Michal BOŽÍK – Škola (video)hrou
 • Inšpirácia od učiteľov: Júlia JÁNOŠÍKOVÁ, Michal BOŽÍK – Aby učenie nebolo mučenie
 • Angličtina In English: Autumn SIEGEL – On a High Note
 • Umenie v škole: B. TRIBULOVÁ, B. JURINOVÁ, M. KUCHTOVÁ – Umenie ako oslava
 • Príbehy 20. storočia: Martin JINDRA – Uletel, lebo prisahal vernosť ČSR
 • Zuzana GROCHALOVÁ – Štipendiá aj pre učiteľov
 • Vladimír BURJAN – Duál – niekde to ide, ale systém má chyby
 • Slavomír PAČUTA – Animation Is a Lifestyle
 • Pravidelné rubriky: Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Úvaha po zvonení, Otázky a odpovede pre špekulantov, Surfujte s nami, Nikto nepríde, Zápisky sklerotického učiteľa, Pedagogická poradňa, Vieme o všetkom, Pracovný list pre učiteľov
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.