DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 7. ročník, číslo 2
VII. ročník/číslo 2
Obsah čísla
 • Editoriál: Vlado BURJAN – Keď politici počúvajú, treba hovoriť
 • Anketa: Hovoríte so žiakmi o migrantoch?
 • Vlado BURJAN – Trendy, ktoré možno zatrasú školami (2.)
 • H. PAŠIAKOVÁ, M. ŠTEFÁNIKOVÁ – Fínske impresie
 • Róbert CHOVANCULIAK – Skutočná vzdelávacia lekcia z Fínska
 • Lenka KUNOVÁ – Začalo sa to fotografiou
 • Stĺpček pre hosťa: Jana ŽITŇANSKÁ – Zachráňme jednu celú generáciu
 • Rozhovor: Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ – Viem, že som trochu rádioaktívny (rozhovor so Stanislavom Malegom)
 • Jakub ŠKODA – Môže škola narušiť vývin človeka?
 • Číslo na zamyslenie: Vlado BURJAN – V 45 federálnych štátoch USA už nie je povinné vyučovanie písaného písma
 • Za a proti: Lenka KUNOVÁ – Má povinné čítanie zmysel?
 • Skutočný príbeh: Učiť nevychodenými chodníčkami
 • Naši učitelia: Veronika GEREKOVÁ – Túžba inšpirovať
 • Lenka KUNOVÁ – Nepotrebujeme ďalšiu reformu (rozhovor so Zuzanou Zimenovou)
 • Viera LUTHEROVÁ – Pozerá sa, a predsa nevidí
 • Dobré tipy: Peter LENGYEL – Kam sa oplatí vziať žiakov
 • Teach for Slovakia: L. KAŽIMÍROVÁ, A. JAKUBČO – Na dosah
 • Lenka BIROVÁ – Obrátená hodina nie je hore nohami
 • Ján PAPUGA – Deti sú len také, akí sme my
 • Elena AKÁCSOVÁ – My fair gypsy lady
 • Eva KADLEČÍKOVÁ – 3,14159265358979323846264338327...
 • Katarína KOSÁNOVÁ – Ochutnajme z obrazu
 • Lenka KUNOVÁ – Ľudia New Yorku
 • Autumn SIEGEL – Monster Kindergarten
 • Peter FARÁRIK – Komiks do každej lavice
 • L. KUNOVÁ, M. SONDEJ, D. ORŠULOVÁ – Kto sedí pred vami v lavici
 • Pravidelné rubriky: Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Úvaha po zvonení, Otázky a odpovede pre špekulantov, Nikto nepríde, Vieme
  o všetkom, Surfujte s nami, Zápisky sklerotického učiteľa, Pegagogická poradňa, Oriešky z Talentídy, pracovný list DOBRÝ UČITEĽ
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.