DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 7. ročník, číslo 10
VII. ročník/číslo 10
Obsah čísla
 • Editoriál: Vladimír BURJAN – Prečo som to urobil
 • Anketa: Dojali vás niekedy žiaci na konci roka?
 • Vladimír BURJAN – Je najvyšší čas začať hovoriť o kultúre a klímy školy
 • Rozhovor so Š. Machajdíkom: Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ – Nechať žiaka rozprávať o sebe
 • Číslo na zamyslenie: Vladimír BURJAN – 25 % plnoorganizovaných ZŠ má menej ako 150 žiakov
 • Za a proti: Mali by starší žiaci spolurozhodovať o obsahu svojho vzdelávania?
 • Stĺpček pre hosťa: Natália DADÍKOVÁ – Najdôležitejší divák
 • Polemika: Marián KIČINKO – Zakážme zlo!
 • Polemika: Ján PAPUGA – Spor nie je o kvalite literatúry
 • Predstavujeme „iné“ školy: Viera LUTHEROVÁ – Ako vychádzať s inými
 • Teach for Slovakia: Zuzana VEVERKOVÁ – Kto je líder?
 • Skutočný príbeh: Ironický učiteľ
 • Rozhovor s T. Hujdičom: Miro PASTOREK – Nahovárame si, že máme školské knižnice
 • Miro PASTOREK – Sú školské knižnice informačnými a kultúrnymi centrami škôl?
 • Naši učitelia: Barbora BABICOVÁ – Keď učiteľ „motivuje“
 • Zuzana HERBRYCHOVÁ – Viesť deti správne
 • Lepšia geografia: Peter FARÁRIK – Myslite ako Darwin
 • Škola vo filme: Marián KIČINKO – Letné školské kino
 • Soňa ORAVCOVÁ – Od expedícií k DofE International Award
 • Učíme sa v múzeu: Jaroslav HANKO – Občianska a etická výchova v múzeu
 • Dávid KRÁLIK – Keď učiteľ maká, žiak sa fláka
 • Inšpirácia od učiteľov: Katarína MESZÁROSOVÁ – Keď žiaci spíkujú odborne
 • Inšpirácia od učiteľov: Marcela PADYŠÁKOVÁ – Po stopách záhad a detektívov
 • Inšpirácia od učiteľov: Barbora BABICOVÁ – Stretnutia s knihami
 • Angličtina In English: Autumn SIEGEL – What I Did on My Summer Holiday
 • Umenie v škole: B. TRIBULOVÁ, K. SIPOSOVÁ – Kruhy na vode
 • Príbehy 20. storočia: Eduard LAINCZ – Topánky od Milady Horákovej
 • Barbora BABICOVÁ – S batohom na chrbte
 • Pravidelné rubriky: Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Úvaha po zvonení, Otázky a odpovede pre špekulantov, Surfujte s nami, Nikto nepríde, Zápisky sklerotického učiteľa, Pedagogická poradňa, Vieme o všetkom, Pracovný list pre učiteľov
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.