DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 7. ročník, číslo 1
VII. ročník/číslo 1
Obsah čísla
 • Editoriál: Vladimír BURJAN – Priveľa práva nás postupne zadusí
 • Anketa: Čo má škola urobiť, aby fungovala aj o 20 rokov?
 • Vladimír BURJAN – Trendy, ktoré možno zatrasú školami (1.)
 • Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ a Inštitút Daphne – Nechať dieťa žiť slobodne
 • Rozhovor: Ivan JEŽÍK – Klietky sú dávno otvorené
 • Juraj HIPŠ – Kedysi normálne, dnes alternatívne
 • Číslo na zamyslenie: Vladimír BURJAN – Ministerstvo školstva poslalo školským jedálňam 68 nových receptov
 • Za a proti: Vladimír BURJAN – Mali by mať riaditelia popri riadení školy aj pedagogický úväzok?
 • Lucia KOVÁČOVÁ – Pred tabuľou vo dvojici
 • Silvia BODLÁKOVÁ – Žiak ako pomocník v učení
 • Stĺpček pre hosťa: Ľudmila KOLESÁROVÁ – Keď sa žiaci vracajú
 • Skutočný príbeh: O súkromných veciach verejne
 • Naši učitelia: Zuzana JAKUŠOVÁ – Učiteľostrom
 • M. LEMEŠOVÁ, L. SOKOLOVÁ – Učme, ako lepšie rozumieť sebe i druhým
 • Viera LUTHEROVÁ – Keď sa v súťaži iba prehráva
 • Dobré tipy: Ako si pokaziť vlastnú hodinu
 • Lenka KUNOVÁ – Aj po tridsiatich rokoch chcem so žiakmi držať krok
 • Pavol VITKO – Dobrodružstvo študentského novinárstva (2.)
 • Jana BRŰNNOVÁ – Pred vstupom na svah a na svahu
 • Peter FARÁRIK – Mapa, po ktorej môžete kráčať celým svetom
 • Miroslava LEMEŠOVÁ – Lámače ľadov
 • Miroslav DEGLOVIČ – Animovaný svet
 • Ľubomír JAŠKO – Reakreditujme poctivosť a zdravý rozum
 • Teach for Slovakia: Lucia KAŽIMÍROVÁ – Prázdniny, ktoré neboli prázdnymi dňami
 • Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ – Aby bolo v triede krajšie
 • DOBRÝ UČITEĽ (pracovný list)
 • Pravidelné rubriky: Zo života redakcie, O čom sa hovorí, Úvaha po zvonení, Otázky a odpovede pre špekulantov, Nikto nepríde, Vieme o všetkom, Surfujte s nami, Zápisky sklerotického učiteľa, Oriešky z Talentídy
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.