DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 4. ročník, číslo 10
IV. ročník/číslo 10
Obsah čísla
 • V. Burjan: Po rokoch opäť v školskej lavici (editoriál)
 • Naša anketa: Zlý žiak – neúspešný učiteľ?
 • A. Thomková: Slovné hodnotenie – nástroj slobody učiteľa
 • J. Markoš: Moja pedagogická fakulta
 • P. Spišák: Odchod domov prezliecť sa!
 • I. Straussová: Vy ste naša?
 • Vyspovedali sme Saskiu Repčíkovú: Túžba učiť sa v ľuďoch zostáva
 • Číslo na zamyslenie: „Učí nás 13 učiteľov, z nich asi traja k nám majú bližší vzťah“
 • Za a proti: Je vhodné, aby žiaci učiteľom v škole tykali?
 • R. Kanovská: NÚCEM odmieta podozrenia o podvádzaní
 • V. Burjan: Reakcia potešila, pochybnosti zostávajú
 • Zamyslenie nad grafom hrubých skóre poľskej maturity
 • Skutočný príbeh: Neverím, že moje dieťa sa takto správa
 • Názor odborníka: M. Pešková – Majme viac nadhľadu
 • Pozoruhodné myšlienky Daniela Bútoru a Martina Kríža
 • Mýty a fakty: S. Boledovič – Kým nezvýšime efektívnosť nášho školstva, nemá zmysel liať do neho ďalšie peniaze (?)
 • L. Brezovská: Mediálna výchova a slovenčina
 • S. Bodláková: Obec, v ktorej žijem
 • A. Chlupíková: To najlepšie na koniec (roka)
 • M. Copko: Nebojte sa kolaborovať
 • M. Zajaček: Hry s tlakom
 • Ľ. Ofúkaná: Rozosmejme Zem
 • J. Srničková: Veľký brat ťa sleduje
 • K. Smith: Čo vás naučí projekt
 • R. Farnbauer: Záhadné pochody v hlavách žiakov
 • L. Kunová: Učitelia sa známkovať nebudú
 • L. Steyne: Angličtinári nereptajú, vzdelávanie si organizujú sami
 • M. Kičinko: Zápisky sklerotického učiteľa (12.)
 • Spätná väzba: Chceme vedieť, čo si o nás myslíte
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Otázky pre špekulantov, Vieme o všetkom, Veľká prestávka, Bezplatná riadková inzercia, Fotogaléria DOBREJ ŠKOLY
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.