DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 3. ročník, číslo 9
III. ročník/číslo 9
Obsah čísla
 • V. Burjan: Keď sa nedá, tak sa nedá... (editoriál)
 • V. Burjan: Naučí nás príbeh 9.A vidieť školu inak?
 • Rozhovor s J. Palkocim: Nevie iba ten, kto nechce
 • Číslo na zamyslenie: 28,5 % absolventov stredných odborných škôl končí rovno na úradoch práce
 • D. Palacková: K sviatku práce
 • Skutočný príbeh: Bitkárske video
 • V. Burjan: Šikanovanie – problém jednotlivca aj inštitúcie
 • Ľ. Jaško: Predané školstvo
 • P. Bero: Zabudnite na skromnosť
 • V. Burjan: Detská práca, umelé detstvo a škola (úvaha nad fotografiou)
 • Ľ. Sokolíková: Učenie bez hraníc
 • M. Galovičová: Tak trochu iná hodina
 • E. Luptáková: eTwinning – moja obľúbená sociálna sieť
 • D. Koštialová: Ešte raz o odpovedaní celou vetou
 • Z. Bariaková, M. Kubealáková: Psy síce štekajú, no karavána ide ďalej
 • M. Pešková: Prečo stojí za to integrovať
 • Pre a proti: Mali by všetci gymnazisti povinne maturovať z matematiky?
 • D. Králik: Nuda na prírodovede
 • V. Burjan: Nie sú tipy ako tipy
 • D. Vranová: Hodiny inšpirované motivačnou literatúrou
 • M. Kičinko: Zápisky sklerotického učiteľa (6.)
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Vieme o všetkom, Zaujímavé otázky pre vašich žiakov (a pre vás), Knihy, ktoré vás môžu posunúť ďalej, Veľká prestávka
 • Príloha: Analýza úspešnosti absolventov
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.