DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 3. ročník, číslo 8
III. ročník/číslo 8
Obsah čísla
 • V. Burjan: Slovensko si zvolilo zmenu smeru (editoriál)
 • V. Burjan: Školstvo nie je jadrová elektráreň
 • P. Bero: O najlepšej škole
 • Skutočný príbeh: Zabudnutá domáca úloha
 • V. Burjan: O zmysle domácich úloh a nerozumnosti podvodu
 • Rozhovor s M. Peškovou: Motivujúce prostredie je tam, kde je vzájomná akceptácia a spolupráca
 • Číslo na zamyslenie: Na našich školách je v súčasnosti 4 666 interaktívnych tabúľ
 • M. Smreková: Robíme prácu za vás! (reakcia na rozhovor s B. Pupalom v DŠ č. 7)
 • I. Ondrušková: Integrácia detí s autizmom nie je ľahká
 • V. Burjan: Tri poznámky k segregácii, integrácii a inklúzii
 • Rozhovor s P. Klátikom z INEKO: Informačná otvorenosť – krok správnym smerom
 • M. Smreková: Odmeraná a spočítaná kvalita
 • Pre a proti: Mali by byť žiaci so ŠVVP vzdelávaní v bežných školách spolu s ostatnými žiakmi?
 • Dobré tipy: 10 tipov, ako motivovať žiakov
 • M. Kičinko: Hospitačný záznam – hodnotenie vyučovacej hodiny
 • I. Viskupová: V Klokanovi mali prváci premiéru
 • L. Kunová: Fejsbúkujte! (2.)
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Vieme o všetkom, Zaujímavé otázky pre vašich žiakov (a pre vás), Knihy, ktoré vás môžu posunúť ďalej, Veľká prestávka
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.