DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 3. ročník, číslo 7
III. ročník/číslo 7
Obsah čísla
 • V. Burjan: Jedna horšia a niekoľko dobrých (editoriál)
 • D. Bútora: Tri princípy otvorenosti
 • V. Burjan: Oznamujete žiakom na začiatku hodiny jej cieľ?
 • Skutočný príbeh: Napomenutie od žiaka
 • V. Burjan: Ako riešiť vyrušovanie a nerušiť tým ostatných?
 • Rozhovor s B. Pupalom: Škola nie je vhodným priestorom na veľké experimentovanie
 • D. Králik: Nuda na angličtine
 • M. Kríž: Revízia ŠVP – diskusia pokračuje (reakcia na článok V. Kratochvíla v DŠ 06)
 • Číslo na zamyslenie: Za prvej republiky študovali na gymnáziách menej ako 2 % populácie
 • I. Straussová: Hľadá sa vinník
 • L. Kunová: Fejsbúkujte!
 • M. Deglovič: Lego na hodine
 • M. Beková: Pomoc pri voľbe povolania a výbere strednej školy
 • Z myšlienok Václava Cílka
 • Pre a proti: Mali by byť každý rok všetci deviataci povinne testovaní v rámci Testovania 9?
 • Dobré tipy: 9 tipov (pre žiakov), ako úspešne písať školské testy
 • Ľ. Burjanová: Rozmýšľať ich baví (o žiackej súťaži VŠETKOVEDKO)
 • M. Kičinko: Zápisky sklerotického učiteľa (5.)
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Vieme o všetkom, Zaujímavé otázky pre vašich žiakov (a pre vás), Knihy, ktoré vás môžu posunúť ďalej, Veľká prestávka
 • Príloha: Konferencia Učíme pre život
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.