DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 3. ročník, číslo 4
III. ročník/číslo 4
Obsah čísla
 • V. Burjan: Domáce vzdelávanie a historická pamäť (editoriál)
 • A. Gottweisová: Ovplyvnime rozdávanie kariet!
 • V. Burjan: Školy potrebujú podporu aj spätnú väzbu
 • Skutočný príbeh: F..ck you!, Odosobnenie, nadhľad, zahanbenie, poučenie...
 • Rozhovor s J. Droppom: Kvalitné školy potrebujú iba tri veci: slobodu, freedom, librete
 • Číslo na zamyslenie: Webstránku Khan Academy navštívi mesačne 3,5 milióna ľudí
 • D. Králik: Nuda v škole
 • Z. Zimenová: Slabá záplata na deravé vrece
 • Úvahy po zvonení: Bellatores, oratores, laboratores, Spoľahliví otroci
 • Ľ. Kupková: Prečo sú dnešní žiaci takí nevychovaní?
 • L. Kunová: Odvážne školy sa občas pozrú do zrkadla
 • B. Zelinová: Reziliencia – nový pojem do slovníka učiteľa
 • B. Zelinová: 8 tipov, ako zvýšiť odolnosť žiakov voči problémom
 • Pre a proti: Malo by byť umožnené domáce vzdelávanie aj žiakom II. stupňa ZŠ?
 • V. Burjan: Z myšlienok Kena Robinsona
 • T. Repček: Režisérom za päť mesiacov (seriál) – 4. Tvoríme video
 • M. Smreková: Sú študenti prichádzajúci na VŠ stále „hlúpejší”?
 • V. Burjan: Virtuálne hospitácie
 • M. Kičinko: Zápisky sklerotického učiteľa (2.)
 • Pravidelné rubriky: Vieme o všetkom, Knihy, ktoré vás môžu posunúť ďalej, Baví nás písať, keď vás baví čítať, Veľká prestávka
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.