DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 3. ročník, číslo 1
III. ročník/číslo 1
Obsah čísla
 • V. Burjan: Čo prinesie školám nadchádzajúci školský rok? (editoriál)
 • V. Burjan: Školstvo potrebuje ďalšie zmeny
 • Naša anketa: Prispieva činnosť školskej inšpekcie ku zvyšovaniu kvality školy?
 • J. Ivančo: Keď budú školy cítiť podporu pri inováciách, zmeny v myslení prídu (rozhovor)
 • V. Burjan: Školstvo potrebuje ďalšie zmeny (pokračovanie zo strany 1 a 2)
 • M. Megyesiová: Keď netečie, aspoň kvapká (blog, ktorý nás zaujal)
 • M. Beblavý: „Len pre seba a pre naše deti” nie je cesta do Fínska
 • V. Burjan: Úvahy po zvonení
 • Pre a proti: Majú školy rozhodovať o tom, v ktorom ročníku budú preberať jednotlivé učivá?
 • D. Králik: Koľko som ich trafil?
 • M. Nemčok: Nechajte žiakov na hodinách debatovať
 • V. Burjan: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede
 • J. Camara: Nechajme žiakov klásť otázky od prvej hodiny
 • J. Camara: O úcte k pravde
 • B. Zelinová: Stav IKT na školách – je vaša škola nadpriemerná alebo podpriemerná?
 • Ľ. Burjanová: Teším sa na každý nový školský rok. Viete prečo?
 • T. Repček: Režisérom za päť mesiacov (seriál) – 1. Píšeme scenár príbehu
 • V. Burjan: Z myšlienok profesora Víta Hejného
 • B. Zelinová: 7 tipov, ako sa dobre pripraviť na prvú vyučovaciu hodinu
 • Vieme o všetkom: krátke správy o podujatiach pre školy, učiteľov a žiakov
 • J. Koníčková: Máte radi sloh?
 • B. Zelinová: Videá motivujúce k činom (recenzie)
 • Veľká prestávka: Jednou vetou (aforizmy V. Burjana), Keď prehovorí pedagóg, stojí to za to
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.