DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 2. ročník, číslo 4
II. ročník/číslo 4
Obsah čísla
 • V. Burjan: Učiteľské noviny – ďalšie dejstvo (editoriál)
 • V. Burjan: Majú učitelia vychovávať žiakov?
 • Naša anketa: Malo by učiteľa zaujímať aké poznámky si píšu jeho žiaci?
 • I. Straussová: Učitelia často nekladú otázky, iba plnia zbytočné odpovede (rozhovor)
 • J. Macek: Si pubertiak? Máš poznámku!
 • B. Zelinová: Vyberte si zošity a napíšte si
 • B. Zelinová: Nová doba prináša deťom nové problémy
 • M. Urda: Začiatočnícke peripetie s dobrým koncom
 • D. Králik: (M)učiteľská trilógia, 2. časť – Dajme svetu vedieť, že učíme inak!
 • P. Černák: Nacvičme si rozdávanie darčekov (4. diel seriálu o hrách)
 • B. Zelinová: Myšlienkové mapy patria do školy (recenzia knihy)
 • I. Straussová: Návrh Novely zákona o dozore (fejtón)
 • Namiesto krížovky: osemsmerovky s vtipnou tajničkou
 • Pravidelné rubriky: Úvahy po zvonení, Vieme o všetkom, Zasurfujte si, Smiech lieči, ...
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.