DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 2. ročník, číslo 2
II. ročník/číslo 2
Obsah čísla
 • J. Blažeková: Učiteľ a jeho pracovný čas
 • Naša anketa: Čo si myslíte o nahradení polročného vysvedčenia slovným hodnotením?
 • J. Kontúrová: Škola by mala žiakom ukazovať, že počítače nie sú iba na zábavu (rozhovor)
 • J. Kuchtová: Jadnotky v škole nezodpovedajú jednotkám v živote (blog)
 • D. Králik: (M)učiteľská trilógia (predslov)
 • V. Burjan: Kritického myslenia nie je nikdy dosť (2.)
 • J. Droppa: Otvorený list ministrovi školstva
 • Miriam Frajtová: Poznáte predmet spoločenská komunikácia?
 • P. Černák: Spoločenské hry na zemepise (2. diel seriálu)
 • D.Božová: Namiesto prírodopisu biológia v rýchlikovom tempe
 • T. Repček: Tvorba titulkov ku videoklipom (alebo nemčina trochu inak)
 • M. Kuruc: Celoživotné vzdelávanie učiteľa (PR článok Akadémie vzdelávania)
 • B. Zelinová: Dohodnime sa na tom, čo je to projekt (recenzia)
 • G. Škodová: Humor na hodine dejepisu
 • Smiech lieči: Administratívna dysfunkcia
 • Test všeobecných študijných predpokladov (namiesto krížovky)
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.