DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 2. ročník, číslo 10
II. ročník/číslo 10
Obsah čísla
 • V. Burjan: Zlé rozhodnutie o rozumnej veci (editoriál)
 • V. Burjan: Päť „P”, ktoré by postavili naše školy na nohy
 • Naša anketa: Má koncoročná známka odrážať dosiahnutú úroveň alebo prieb. výsledky?
 • M. Vojtek: Keď študenti nie sú vnímaní ako partneri, je to problém (rozhovor)
 • M. Dzurjaninová: Vyhovuje vám súčasná organizácia školského roka?
 • E. Akácsová: Učiteľ, najmúdrejší na svete
 • V. Burjan: Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť
 • Z. Petranová: Problémov na stredných školách je oveľa viac ako na papieri
 • A. Dvorščáková: Stále márne čakáme...
 • V. Burjan: Úvahy po zvonení
 • J. Kuchtová: Alkohol a tabak sú vstupnou bránou do sveta drog
 • M. Zelina ml.: Prečo prichádzame o svoje peniaze?
 • Z. Herbrychová: V Martine sme finančne gramotnejší
 • E. Perikriká: Hurá, ideme na školský výlet!
 • Čo vám napadne, keď sa povie školský výlet?
 • 10 tipov, ako si počas prázdnin oddýchnuť a načerpať novú energiu
 • Ľ. Burjanová: MAKSÍK verzus Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
 • M. Dillingerová: Spoločenské hry v škole (10.): Hrou naučíte cudzie jazyky rýchlejšie
 • Vieme o všetkom: krátke správy o podujatiach pre školy, učiteľov a žiakov
 • L. Kunová: Kniha na leto (recenzia)
 • Zasurfujte si: užitočné a inšpirujúce webové stránky
 • Veľká prestávka: Toto sa ma nepýtajte, lebo zle dopadnem!, sudoku
 • "

  E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.