DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 1. ročník, číslo 7
I. ročník/číslo 7
Obsah čísla
 • Burjan V.: Máte vyše 70 000 hlasov, rozdajte ich uvážlivo! (editoriál)
 • Pašiaková H.: Quo vadimus?
 • Anketa: Do akej miery by mal učiteľ pri vyučovaní využívať učebnice?
 • Porubcová D.: Kľúčom k úspechu školy sú ľudia (rozhovor)
 • Zasurfujte si, matematikári! (webové stránky pre učiteľov M plné materiálov a inšpirácie...)
 • Petícia učiteľov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických pracovníkov
 • Terrajová M., Vargová D.: Rovnaká úroveň maturitných skúšok pre všetkých?
 • Beblavý M.: Učitelia nesmú byť úradníkmi!
 • Burjan V.: Dobre, učme pre život. Ale čo to znamená?
 • Straussová I.: Učebnica praktického predmetu plná náročného textu
 • Božová D.: Ešte ku komunikácii školy s rodičmi...
 • Školstvo a vzdelávanie vo volebných programoch politických strán (3. časť seriálu)
 • Vieme o všetkom: Krátke správy o podujatiach pre učiteľov a žiakov
 • Namiesto krížovky: 10 otázok na tému Dejiny zo žiackej súťaže EXPERT geniality show
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.