DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Neprihlásený užívateľ.

DOBRÁ ŠKOLA 1. ročník, číslo 2
I. ročník/číslo 2
Obsah čísla
 • V. Burjan: Viete, prečo prišli gymnáziá o svoje tradičné názvy tried? (editoriál)
 • V. Burjan: Keď sa žiaci neučia, treba zmeniť školy
 • Z. Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou (rozhovor)
 • M. Chalachánová, P. Pallo: Čo robia učitelia, keď neučia? No predsa učia sa!
 • L. Wildnerová: Noviny do slovenských škôl (blog, ktorý nás zaujal)
 • P. Halák: Využite eurofondy pri premene vašej školy na modernú
 • P. Halák: Zapojte sa do 4. ročníka Veľkej súťaže Moderných učiteľov
 • V. Burjan: Žiacke vedomostné súťaže - pomáhajú alebo škodia?
 • I. Viskupová: Už 10. decembra spoznáme ďalších mladých expertov
 • I. Viskupová: if0801 - najšťastnejší účastník 2. ročníka súťaže EXPERT
 • Ľ. Bujanová: Máte tretiakov a štvrtákov, ktorí si zaslúžia titul VŠETKOVEDKO?
 • E. Ryder: Bifľovanie a dril? Radšej konverzujte! (PR článok Akadémie vzdelávania)
 • E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.